Loonbelasting in Nederland

Belasting op lonen en salarissen

Belasting verschuldigd door

  • Personen die in Nederland wonen en een loon of salaris ontvangen van een in Nederland gevestigde werkgever voor werk dat zij doen of hebben gedaan.
  • Personen die in het buitenland wonen en een loon of salaris ontvangen van een in Nederland gevestigde werkgever voor werk dat zij in Nederland doen of hebben gedaan.
  • Personen die in het buitenland wonen en lid zijn van de raad van bestuur of de raad van commissarissen van een in Nederland gevestigde vennootschap voor werkzaamheden die zij doen of hebben gedaan.
  • Personen die in het buitenland wonen en een loon of salaris ontvangen van een Nederlandse naamloze vennootschap voor werk dat zij doen of hebben gedaan.
  • Niet-ingezeten kunstenaars en professionele sporters die in overeenstemming met een overeenkomst van korte duur of ingevolge een kortstondige oorzaak of reden in Nederland optreden, tenzij Nederland niet het recht is verleend om belastingen te innen op grond van een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belastingheffing.

Tarief

De beoordeling zijn progressief. Sommige kosten kunnen worden afgetrokken en er kunnen belastingvrije vergoedingen worden verleend.

Te betalen belasting

De belasting op de loon- of loonbelasting is een voorheffing op de personenbelasting. De loonbelasting en de sociale bijdragen worden gezamenlijk geheven over het verdiende inkomen of de uitkeringen.

Verzameling

De werkgever of instelling die de uitkering betaalt, houdt de belasting en bijdragen rechtstreeks in op het salaris of de uitkering en betaalt deze aan de belastingdienst. Veel personen betalen alleen loonbelasting en zijn niet onderworpen aan inkomstenbelasting. Voor personen met een hoog inkomen of veel fiscaal aftrekbare posten dient de loonbelasting als voorheffing en krijgen zij vervolgens een aangifte inkomstenbelasting en een aanslag.