Verlaging van het gebruikelijk loon voor directeur-grootaandeelhouders (DGA) van een besloten vennootschap (BV) als gevolg van de corona-crisis

Directeur-aandeelhouder DGA

Bent u directeur van een besloten vennootschap (Besloten Vennootschop of BV) en bezit u minimaal 5% van de aandelen in deze vennootschap, dan moet u uzelf een gebruikelijk loon betalen. De hoogte van het salaris hangt af van uw situatie, maar in principe is het minimaal € 46.000 (in 2020) of gelijk aan het salaris van de meest vergelijkbare werknemer van een ander bedrijf of de best verdienende werknemer binnen uw bedrijf.

Als de corona-crisis een grote impact heeft op de omzet en liquiditeit van een besloten vennootschap (BV), kunnen de vennootschap en directeur-grootaandeelhouder (DGA) in 2020 tijdelijk een lager maandloon overeenkomen. Aan het einde van het jaar stelt de BV het gebruikelijke jaarloon voor 2020 vast en geeft dit aan in de loonaangifte.

Voor een DGA kunt u dus achteraf het gebruikelijk loon voor 2020 bepalen. Dan is duidelijker wat de impact van de corona-crisis zal zijn. U heeft dan meer inzicht in de bepaling van de hoogte van het gebruikelijk loon.

Verlaag het loon niet met terugwerkende kracht

Loon dat de DGA al genoten heeft over verstreken perioden in 2020, kan niet teruggedraaid worden. De BV en DGA kunnen alleen over toekomstige maanden in 2020 het loon verlagen.

Verlaging in aangiften loonheffingen

Bij verlaging van het maandloon vermeldt u in de aangiften loonheffingen het loon dat de DGA heeft genoten, inclusief het eventuele loon in natura (bijvoorbeeld privégebruik auto). Uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar of op het moment waarop de dienstbetrekking eindigt, bepaalt u wat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is. Als de BV te weinig loon heeft betaald, moet de BV het verschil als loon aangeven en daarover loonheffingen berekenen.

Een verzoek om voorafgaand overleg is niet vereist.

De BV en DGA kunnen tijdelijk een lager loon overeenkomen. Hiervoor is geen goedkeuring vooraf van de belastingdienst vereist. U hoeft dus geen verzoek om vooroverleg in te dienen.

Deel dit artikel:

Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op linkedin

gerelateerde berichten