Bedrijf

UWV opent NOW loket op maandag 6 april, 9.00 uur

Nu open

Werkgevers die in aanmerking willen komen voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen vanaf maandag 6 april om 9.00 uur een aanvraag indienen bij het UWV. UWV verwacht tienduizenden aanvragen per dag.

Behoud van werkgelegenheid in moeilijke tijden

De regeling NOW is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in deze moeilijke tijd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart tot en met mei, op voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen. Die tegemoetkoming is maximaal 90 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Tienduizenden aanvragen per dag

UWV rekent op tienduizenden aanvragen per dag. UWV: ‘We zijn daar op voorbereid. Mocht de aanloop te groot worden, dan is er een soort wachtrijmechanisme ingebouwd, waarbij mensen gevraagd wordt het iets later nog eens te proberen. Sowieso is het natuurlijk prettig als de aanvragen een beetje gespreid binnenkomen. We hopen dat werkgevers, indien mogelijk, daar rekening mee willen houden. Niettemin, alles is in een recordtempo neergezet. Dus het is onvermijdelijk dat we nog tegen onvoorziene zaken en knelpunten aanlopen. Die proberen we dan zo snel mogelijk op te lossen, maar we vragen om begrip daarvoor.’

Checklist voor werkgevers

UWV verwacht werkgevers die een volledige aanvraag indienen binnen twee tot vier weken te kunnen uitbetalen. Vaak gaat het nog sneller ', aldus UWV. Wel is het belangrijk dat werkgevers de aanvraag in één keer correct en volledig invullen '. Om werkgevers hierbij te helpen is een checklist met de nodige informatie te vinden op de UWV-website:

 • uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, contactgegevens
 • als u een kortere arbeidsduur heeft aangevraagd: het dossiernummer (het dossiernummer staat op de ontvangstbevestiging van het ministerie. Het nummer bestaat uit 5 of 6 cijfers)
 • het loonbelastingnummer (u moet voor elk loonbelastingnummer een aparte aanvraag indienen)
 • de 3 maanden waarover u een verkoopverlies van ten minste 20% verwacht
 • het verwachte percentage omzetverlies in die periode
 • het rekeningnummer en de naam (dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om u te veel betaalde loonheffingen te vergoeden. UWV stort de vergoeding alleen op dat rekeningnummer)
 • een kopie (scan of screenshot) van uw bankafschrift (dit is een kopie van de hierboven genoemde bankrekening. Rekeningnummer en naam van de rekeninghouder moet duidelijk zichtbaar zijn)

Let op: u kunt alleen een Nederlands adres en rekeningnummer opgeven.

U moet een intentieverklaring ondertekenen op de aanvraag. Hiermee verklaart u dat:

 • u de juiste gegevens heeft ingevuld en volledig bent geweest
 • u begrijpt en accepteert dat de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag
 • u bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen
 • er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd
 • u akkoord bent met de opslag en verwerking van de gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR / AVG).

Wat moet u doen?

Ga naar: now.uwv.nl

Formulier invullen, uitprinten en ondertekenen

 • Vul het formulier in.
 • Controleer of u alle gegevens juist heeft ingevuld.
 • Sla een pdf-versie van het formulier op en print deze pdf-versie uit.
 • Zet uw naam, de datum van ondertekening en uw handtekening op het uitgeprinte formulier.
  Let op: alleen ondertekende formulieren worden verwerkt.

Scan het formulier

 • Scan nu het ondertekende formulier.
 • Sla de scan op als pdf-, jpeg-, jpg- of png-bestand. De maximale grootte van het bestand is 4 MB.

Scan een bankafschrift

 • Maak ook een scan van uw bankafschrift.
 • Het bankrekeningnummer en de naam van de rekeninghouder moeten duidelijk zichtbaar zijn op de scan. U mag de andere details zwart maken.
 • Sla de scan op als pdf-, jpeg-, jpg- of png-bestand. De maximale grootte van het bestand is 4 MB.
 • Het gaat om het bankrekeningnummer dat de belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen.

Upload de gescande bestanden en verzend het formulier

 • Upload de scan van het formulier.
 • Upload de scan van uw bankafschrift (of de schermafbeelding van uw online rekeningafschrift).
 • Heeft u beide bestanden geüpload? Klik vervolgens op 'Aanvraag indienen'.
 • Het formulier is nu verzonden.

UWV beoordeelt na ontvangst van het formulier of u recht heeft op een tegemoetkoming NOW

Similar Posts