Bedrijf

WW-uitkering bij arbeidsduurvermindering

Vermindering van werkuren

Deze informatie is afkomstig van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO

Heeft u een bedrijf in Nederland en heeft u door uitzonderlijke omstandigheden, zoals het Coronavirus, brand, overstromingen of een handelsboycot, niet genoeg werk voor uw personeel, dan kunt u een arbeidsduurverkorting aanvragen (werktijdverkorting, WTV) vergunning. Met deze vergunning kunt u voor uw werknemers een tijdelijke WW-uitkering aanvragen. De betrokken werknemers blijven in dienst van uw bedrijf.

Wanneer kom je in aanmerking?

U kunt een WTV-vergunning aanvragen als:

  • de vermindering van het werkvolume is te wijten aan uitzonderlijke omstandigheden, zoals het Corona-virus, brand, overstroming of een handelsboycot
  • u verwacht voor uw personeel minimaal 2 maar maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk te hebben
  • Bent u zelfstandige (zzp-er), dan kunt u de WW-uitkering niet gebruiken voor kort werken. U komt mogelijk in aanmerking voor financiële ondersteuning voor zelfstandigen (Bbz).
  • U kunt de WW-uitkering alleen aanvragen bij kortstondig werken voor werknemers met wie u loondoorbetalingsverplichting heeft. U kunt de WW-uitkering niet aanvragen als u kort werkt voor werknemers met een nulurencontract of voor uitzendkrachten.

Hoe vraagt u een WW-uitkering aan tijdens de arbeidsduurverkorting?

online aanvragen voor arbeidsduurvermindering (in het Nederlands) aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werk.

Let op: Heeft u problemen met de toegang tot de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werk? Het is naar alle waarschijnlijkheid overbelast. Het ministerie werkt er hard aan om dit probleem op te lossen. Probeer het later opnieuw.

Als u de vergunning krijgt, meldt dit dan direct bij UWV deze vorm (in het Nederlands).

Heeft u een aanvraag ingediend?

Via 'Mijnzaak' kunt u zien wie uw verzoek behandelt, u kunt rechtstreeks contact opnemen met de behandelaar. De inloggegevens voor 'Mijnzaak' vindt u in de ontvangstbevestiging van uw verzoek. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid probeert aanvragen zo snel mogelijk te behandelen. Hoe completer de aanvraag, hoe sneller het ministerie deze kan verwerken.

Verlengingsvergunning

Is er geen verbetering in uw bedrijf nadat de vergunning is verlopen? Dan kunt u een verlenging van de vergunning aanvragen. De arbeidstijdverkorting mag in totaal niet meer dan 24 weken bedragen.

Werkloosheidsuitkering aanvragen voor personeel

U moet de ontvangst van de arbeidsduurvergunning direct melden bij UWV. Na aanmelding en na het verstrijken van de vergunningperiode kunt u voor uw personeel bij UWV een werkloosheidsuitkering aanvragen.

UWV betaalt de WW-uitkering aan de werkgever

UWV vergoedt dan de uren dat de werknemers niet werkten tijdens de vergunningperiode. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor je een vergunning hebt. Voldoen uw werknemers aan de voorwaarden, dan draagt UWV de WW-uitkering aan u over. U betaalt dus minder arbeidskosten, terwijl uw medewerkers volledig in dienst blijven. Uw medewerkers blijven bij u in dienst. Financieel merken ze meestal niet veel van de arbeidsduurvermindering: ze ontvangen gewoon hun loon.

Zelfs met een WW-uitkering kunnen werknemers nog steeds benadeeld worden

Stel, je werkt in een schoenenwinkel. Je bent in loondienst en hebt een contract van 38 uur. Maar door de corona-crisis koopt bijna niemand meer schoenen. Je baas besluit dat je nog 1 dag per week moet werken. Hij stuurt je de resterende 30 uur naar huis.

Uw werkgever kan dan een arbeidsduurvermindering aanvragen voor de uren dat u thuis bent. U blijft dan gewoon in dienst en ontvangt ook een salaris. Het UWV betaalt 70 procent van je loon aan je werkgever en dat betaalt hij ook weer aan jou.

Sommige werkgevers zullen uw loon tot 100 procent aanvullen. Maar dat is geen wettelijke verplichting. U hoeft in principe alleen de WW-uitkering te betalen, namelijk 75 procent in de eerste twee maanden en daarna 70 procent van het loon. Dit wordt afgesproken in de arbeidsovereenkomst of eventueel in de Centrale Arbeidsovereenkomst. De schoenenverkoper ontvangt vervolgens 8 uur een salaris van 100 procent, maar de andere 30 uur, na twee maanden, slechts 70 procent. Stel dat hij normaal 2.300 euro bruto per maand verdient, dan krijgt hij slechts 1.755 euro. En als zijn werkgever geen werk meer voor hem heeft, krijgt hij slechts 1.610 euro in plaats van 2.300 euro.

Ook op het gebied van de WW-rechten van de werknemer kan de werknemer benadeeld worden. Mochten bedrijven toch omvallen, dan krijgen werknemers voor de tweede keer een rekening voorgelegd, omdat de arbeidsduurvermindering gevolgen heeft voor je WW-rechten. Met andere woorden: als u al een periode met verminderde arbeidsduur heeft gehad, heeft u minder recht op 'echte' WW-uitkeringen. Aan de andere kant lopen de premies sociale verzekeringen door. Het UWV betaalt bruto bij arbeidsduurvermindering. Dit is inclusief werkgeverspremies. De pensioenpremies gaan ook gewoon door, zodat de pensioenopbouw niet wordt geschaad.

Similar Posts