Bedrijf

UBO-register

Register

Bedrijven zijn vanaf 27 september 2020 verplicht om hun eigenaren of de personen die hen controleren in een zogenaamd UBO-register te registreren. Dit is het resultaat van Europese regels. Het register heeft tot doel de financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld, te bestrijden.

Status van het UBO-register

Het kabinet wil dat het nieuwe UBO-register in werking treedt vanaf 27 september 2020.

Wat is een UBO?

UBO staat voor 'uiteindelijke begunstigde' (de 'ultieme belanghebbende'). Dit is de persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een bedrijf, stichting of vereniging (een zogenaamde rechtspersoon).

In het geval van een BV of nv bijvoorbeeld:

 • personen die meer dan 25 procent van de aandelen bezitten;
 • personen met meer dan 25 procent van de stemrechten;
 • personen die de facto zeggenschap hebben over de onderneming.

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register maakt transparant wie de touwtjes in handen heeft van in Nederland gevestigde rechtspersonen. Het UBO-register moet in alle EU-lidstaten van kracht zijn. Officieel vanaf 1 januari 2020 maar dit is vertraagd in Nederland. Dit staat in de (gewijzigde) vierde Europese antiwitwasrichtlijn. Alle EU-lidstaten moeten beschikken over een UBO-register. Het Nederlandse UBO-register wordt onderdeel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Een deel van de informatie in het register wordt openbaar.

Waarom een UBO-register?

Het UBO-register heeft tot doel de financieel-economische criminaliteit te bestrijden. Denk hierover na:

 • geld witwassen;
 • corruptie;
 • belastingontduiking;
 • fraude;
 • financiering van terrorisme.

Aangezien een deel van de informatie in het register openbaar is, kunnen individuen en organisaties beter geïnformeerde beslissingen nemen over met wie ze zaken willen doen.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?

De UBO-registratieverplichting geldt voor de volgende organisaties:

 • (niet-beursgenoteerde) bv's en nv's;
 • andere rechtspersonen: stichtingen, verenigingen onderworpen aan de UBO-registratieplicht, onderlinge maatschappijen en coöperaties;
 • partnerschappen: partnerschappen, algemene partnerschappen en commanditaire vennootschappen;
 • rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SE's);
 • Europese coöperatieve verenigingen (SCE's);
 • Europese economische samenwerkingsverbanden;
 • kerken.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht niet?

De volgende groepen zijn niet verplicht om te registreren:

 • beursgenoteerde bedrijven;
 • eenmanszaken;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • verenigingen van eigenaren;
 • enkele historische rechtspersonen.

Welke gegevens zijn openbaar?

Een deel van de gegevens van de UBO wordt openbaar. Het gaat over:

 • Voor- en achternaam;
 • geboortemaand en -jaar;
 • nationaliteit en land van verblijf;
 • aard en omvang van het economische belang van de UBO, uitgedrukt in bandbreedtes: 25%-50%, 50-75% en 75-100%.

Het openbare deel van het UBO-register kan alleen worden doorzocht op naam van de vennootschap of rechtspersoon. Zoeken op naam van de UBO is daarom niet mogelijk. Het ophalen van de gegevens uit het register kost geld.

Welke gegevens zijn niet openbaar?

De volgende gegevens zijn niet openbaar. Het gaat over:

 • BSN / fiscaal identificatienummer (TIN);
 • geboortedatum;
 • land en geboorteplaats;
 • woonadres;
 • kopie van geldig identiteitsbewijs;
 • kopie van document (en) waaruit de aard en omvang van het economisch belang blijkt.

Alleen bevoegde autoriteiten en de Financial Intelligence Unit hebben toegang tot deze informatie.

Hoe werkt de registratie?

Het UBO-register wordt onderdeel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Bedrijven en organisaties die al in het Handelsregister staan, hebben 18 maanden na inwerkingtreding van het UBO-register de tijd om een UBO aan te melden.

De Kamer van Koophandel schrijft naar alle 'rechtspersonen' die verplicht zijn om een UBO aan te melden. De Kamer van Koophandel geeft de brieven gefaseerd af om alle aanmeldingen goed te kunnen verwerken.

In de loop van dit jaar of 2021 kun je daarom een bericht verwachten met het verzoek om een UBO aan te melden, waarin wordt uitgelegd hoe dat moet. De Kamer van Koophandel heeft al aangegeven dat de inschrijving van een UBO gratis is. De persoon binnen uw besloten vennootschap die 'tekenbevoegd is', moet ook de UBO registreren.

U hoeft zich dus waarschijnlijk niet meteen een dag na het openen van het register te registreren. Wil je echter vanaf het begin van het register een nieuwe rechtspersoon oprichten, bijvoorbeeld een nieuwe aparte UBO, dan is inschrijving van een UBO een voorwaarde voor het verkrijgen van een KvK-nummer.

Duurt deze melding lang?

Volgens schattingen van het kabinet zou dit redelijk eenvoudig moeten zijn. Ook omdat veel informatie doorgeven in principe eenmalig is, tenzij er iets verandert in de situatie van de UBO. Sommige bedrijven hebben al de nodige UBO-informatie in hun schappen.

De regering denkt dan dat het bedrijf ongeveer een uur nodig heeft om de informatie door te geven. Bedrijven die de data nog niet bij de hand hebben, verliezen ongeveer twee uur aan het doorgeven van de informatie.

Wat zijn de gevolgen als ik de informatie niet verstrek?

Zoals hierboven vermeld, zal de Kamer van Koophandel alle bedrijven inschrijven die een UBO in het register moeten registreren. Als er geen reactie komt, kan de Kamer van Koophandel nog één herinnering sturen. De Kamer van Koophandel geeft de gegevens van alle bedrijven die na anderhalf jaar nog geen UBO hebben geregistreerd door aan Bureau Economische Handhaving (BEH).

Deze kan de gegevens doorgeven voor strafrechtelijke vervolging of deze voor een boete doorverwijzen naar de bestuursrechter. Als u de UBO niet meldt of onjuiste gegevens invoert, kan dit leiden tot een boete of gevangenisstraf.

Een belangrijke rol bij het waarborgen van een correct register wordt gespeeld door instanties die cliënten moeten onderzoeken op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de zogenaamde Wwft-instellingen). Dit zijn bijvoorbeeld banken.

Als zij ontdekken dat informatie in het UBO-register niet overeenkomt met hun eigen gegevens, zijn zij verplicht dit te melden bij de Kamer van Koophandel. Deze laatste kan dit dan doorgeven aan de BEH en de dienst kan dit afdwingen. Indien Wwft-instellingen een dergelijke melding doen, wordt de onderneming 'in onderzoek' in het UBO-register.

UBO-register garandeert privacy via AVG (GDPR)

Het register voldoet aan de eisen voor gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het uitgangspunt is dat een deel van de data voor iedereen toegankelijk is.

Afscherming van openbare gegevens van de UBO

In uitzonderlijke omstandigheden kan een UBO verzoeken dat de openbare gegevens worden geblokkeerd. Dit is mogelijk als de UBO:

 • is een minderjarige;
 • onder curatele of onder bewind staat;
 • heeft politiebeveiliging.

Instanties als het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst en de Belastingdienst kunnen altijd alle gegevens inzien.

Geen UBO-register voor buitenlandse bedrijven

UBO's van buitenlandse bedrijven zijn niet opgenomen in het register. Hetzelfde geldt voor rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland. Ze zullen moeten voldoen aan de regelgeving in het land waar ze gevestigd zijn.

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *