Het Nederlandse belastingstelsel

Als u in Nederland woont, komt u in aanmerking als binnenlandse belastingplichtige. Als u in het buitenland woont en inkomsten ontvangt uit Nederland die in Nederland belastbaar zijn, komt u in aanmerking als buitenlandse belastingplichtige. In beide gevallen bent u Nederlandse inkomstenbelasting verschuldigd.

Soorten inkomen

Voor de inkomstenbelasting zijn er drie soorten belastbaar inkomen, onderverdeeld in drie zogenaamde boxen.

 • Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woningbezit
 • Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
 • Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Vak 1 bevat de volgende inkomsten:

 • Lonen, pensioenuitkeringen, sociale uitkeringen, bedrijfswagen
 • Inkomsten uit andere activiteiten
 • Winsten uit zakelijke activiteiten
 • Eigen woning
 • Negatieve uitgaven voor inkomensverzekeringen
 • Negatieve persoonsgebonden aftrek
 • Periodieke voordelen

De volgende uitgaven zijn aftrekbaar in box 1:

Vak 2 bevat de volgende inkomsten:

 • Inkomsten uit aandelen en winstbewijzen die deel uitmaken van een aanmerkelijk belang
 • Inkomsten uit de vervreemding van deze aandelen en winstbewijzen

De volgende uitgaven zijn aftrekbaar in box 2:

 • Aftrekbare kosten
 • Verrekenbare verliezen als gevolg van een aanmerkelijk belang

Vak 3 bevat de volgende inkomsten:

Buiten deze vakken zijn extra uitgaven aftrekbaar, de persoonsgebonden aftrek:

 • betaalde alimentatie en andere uitgaven voor onderhoud
 • medische kosten en andere buitengewone uitgaven
 • uitgaven voor weekendbezoeken door gehandicapte kinderen van 30 jaar of ouder
 • educatieve uitgaven
 • donaties
 • uitgaven aan in Nederland gelegen monumentale panden

Wereldwijd inkomen

Inwoners van Nederland dienen in de aangifte inkomstenbelasting hun gehele wereldinkomen te vermelden. Dit wereldwijde inkomen omvat ook de inkomsten die Nederland volgens nationale en internationale regelgeving niet mag belasten. Voorbeelden van dergelijke inkomsten zijn inkomen uit werk, winst uit bedrijfsactiviteiten of kapitaal in andere landen.

Buitenlandse belastingplichtigen komen in aanmerking als gedeeltelijk binnenlandse belastingplichtige in Nederland. Als dit het geval is, geeft u uw volledige wereldwijde inkomen aan en claimt u alle mogelijke inhoudingen waarop u recht heeft. Het is mogelijk dat uw buitenlandse inkomsten ook in een ander land belastbaar zijn. Om te voorkomen dat u in beide landen belasting moet betalen, kent Nederland een korting toe op de verschuldigde belasting, de zogenaamde dubbele belastingvermindering.

Partners

Partners worden waar mogelijk individueel belast. Dit betekent dat u - in principe - zelf belasting betaalt over uw eigen inkomen en dat u uw aftrekposten alleen zelf mag gebruiken. Er zijn echter ook enkele soorten gezamenlijke inkomsten en aftrekbare uitgaven. Deze gezamenlijke inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen tussen uzelf en uw partner, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

BELASTINGTARIEVEN

Elke box heeft zijn eigen belastingtarieven. 

Ook gelden bepaalde heffingskortingen die elk jaar veranderen.