We helpen andere belastingkantoren

Advies en outsourcing van gespecialiseerde cases

Expatax kan advies geven aan belastingfirma's die mogelijk niet over de capaciteit of interne expertise beschikken om met cliënten in ingewikkelde situaties om te gaan; Mogelijk verhuizen ze vaak en zijn ze slechts korte tijd in Nederland, of ze zijn Amerikaans staatsburger en zijn daar en in Nederland belastingplichtig. Mogelijk hebt u cliënten die kennismigranten zijn en net in Nederland zijn aangekomen en in aanmerking komen voor de 30%-uitspraak.

Jarenlange ervaring

We hebben meer dan 15 jaar ervaring met precies dit soort zaken en dienen jaarlijks honderden M-formulieren in. Dat betekent dat we beschikken over gespecialiseerd personeel dat deze zaken kan afhandelen zonder eerst extra onderzoek te hoeven doen. We hebben een hoog slagingspercentage met 30%-regelaanvragen en kunnen deze snel verwerken. We kunnen u helpen met individuele gevallen of afspraken maken om samen te werken als u vaker met gecompliceerde zaken te maken krijgt.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Contact