Regeling kwalificerende buitenlandse belastingplicht (vanaf 2015)

Vanaf 2015 geldt de regeling gekwalificeerde buitenlandse belastingplichtige. U bent een gekwalificeerde buitenlandse belastingplichtige als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je woont in een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba;
 • u betaalt in Nederland belasting over meer dan 90% van uw wereldinkomen;
 • u kunt een persoonlijke inkomensverklaring indienen bij de belastingdienst in uw woonland.

Als u aan alle voorwaarden voldoet, heeft u recht op dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen als inwoners van Nederland, maar alleen als u of uw partner / fiscale partner daar in uw woonland geen recht op heeft.

Bij het bepalen van de grens 90% beoordeelt de Belastingdienst niet alleen uw inkomen uit werk en woning. Ook uw vermogen en inkomen uit aanmerkelijk belang zijn inbegrepen. Het kan dus zijn dat u in Nederland belasting betaalt over al uw inkomsten uit werk, maar toch niet voldoet aan de 90%-eis omdat u bijvoorbeeld veel bezittingen heeft.

De aftrekposten waar u recht op heeft, zijn:

 • de negatieve kosten van uw eigen woning in het buitenland
 • de kosten voor inkomensvoorzieningen
 • de persoonsgebonden aftrek

Persoonlijke inkomensverklaring of “inkomensverklaring”

De Belastingdienst heeft de modelverklaring in verschillende talen op hun website gepubliceerd. De inkomensverklaring moet worden ingevuld / bevestigd en ondertekend door de belastingdienst in uw woonland. Het is echter mogelijk dat buitenlandse belastingdiensten niet gemakkelijk samenwerken. Ze weten mogelijk niet precies welke informatie ze moeten verstrekken en welke bedragen moeten worden vermeld. Andere landen bepalen het belastbaar inkomen anders dan in Nederland. De Belastingdienst is bijvoorbeeld niet bekend met de manier waarop inkomsten uit sparen en beleggen in Nederland worden berekend. Of bepaalde inkomensafhankelijke uitkeringen zijn belastbaar in uw woonland, maar belastingvrij in Nederland. Er is nog veel onbekend. Dit is ook de reden waarom België bijvoorbeeld beslist heeft om tot eind 2016 geen resultatenrekening te ondertekenen.

Wel adviseren wij u om de aangifte nu in te dienen en niet te wachten tot u de inkomensverklaring ontvangt om verdere vertraging te voorkomen. De Belastingdienst kan u dan later vragen de verklaring op te geven.

2016

Resultatenrekening in het Nederlands en 23 andere talen

2015

Resultatenrekening in het Nederlands

Resultatenrekening in het Engels + Uitleg in het Engels

Resultatenrekening in het Duits

Fiscale partner

Heeft u een fiscale partner? En heeft uw fiscale partner weinig of geen inkomen? Dan heeft uw partner mogelijk recht op een heffingskorting. Bovendien mag u de aftrekposten onderling verdelen.

U kunt alleen een fiscale partner hebben als u aan beide volgende voorwaarden voldoet:

 • U houdt zich aan de regels voor fiscaal partnerschap.
 • U en uw partner betalen in Nederland belasting over minimaal 90% van het gezamenlijke inkomen Dit is alleen het geval als:
  • u voldoet zelf aan de 90%-eis en uw partner heeft weinig of geen inkomen
  • u en uw partner voldoen beide aan de 90%-vereiste