Bedrijf

Mogelijkheid voor werkgevers om de betaling van pensioenpremies uit te stellen

Uitstel van pensioenpremies

Uitstel van betaling van pensioenpremies

Pensioenuitvoerders compenseren werkgevers die als gevolg van de corona-crisis direct in de problemen komen of zijn gekomen, zoveel mogelijk als zij problemen ondervinden bij het betalen van de pensioenpremies zonder de rechten van werknemers aan te tasten. De Stichting van de Arbeid en de organisaties van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars zijn dit overeengekomen.

Er zijn verschillende manieren om de inning van pensioenpremies te vertragen; de omvang van de problemen verschilt per sector. Een werkgever kan met zijn pensioenuitvoerder een betalingsregeling treffen, fondsen en verzekeraars kunnen soepeler zijn bij het claimen van achterstallige premies of de betalingstermijn kan worden verlengd voor een hele sector.

Voor werkgevers is de pensioenpremie een groot deel van de loonkosten. Meestal is het ongeveer 20 tot 25 procent van wat een werknemer verdient. Het betreft vooralsnog alleen uitstel van premiebetaling. De opbouw van pensioenrechten voor werknemers gaat door.

Ondernemers die direct problemen hebben met het betalen van hun pensioenpremie, wordt geadviseerd de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of hun financieel adviseur.

De voorgestelde maatregelen kunnen snel in werking treden, mede mede in afwachting van de door de regering aangekondigde 'tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkbehoud'. Deze nog uit te voeren noodmaatregel is grotendeels bedoeld om werkgevers te compenseren met loonkostenproblemen. Dit omvat naar verwachting ook een vergoeding voor de door de werkgever te betalen pensioenpremies.

Similar Posts