Meer flexibiliteit voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans / premiedifferentiatie WW-uitkering

Werkgelegenheid

Hier gelden twee verruimingen:

1) Werkgevers betalen sinds 1 januari een lage WW (werkloosheidsuitkering) premie voor vaste contracten en een hoge WW premie voor flexibele contracten als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab). Op 9 december 2019 heeft de minister van SZW aangekondigd dat werkgevers tot 1 april 2020 de tijd hebben om een dienstverband voor onbepaalde tijd af te schrijven, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie.

Omdat het praktisch niet voor alle werkgevers mogelijk is om aan de administratieve voorwaarden te voldoen, is de coulance-periode verlengd tot 1 juli. Het coulance-regime, dat geldig is voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 in dienst zijn geweest voor onbepaalde tijd, blijft dus geldig tot en met 30 juni 2020.

2) Op basis van de WAB geldt een herzieningssituatie: werkgevers betalen met terugwerkende kracht de hoge WW-premie voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu leiden tot onbedoelde effecten in sectoren waar het coronavirus veel extra overwerk vergt (bv. Gezondheidszorg). De Stichting van de Arbeid heeft verzocht om deze herzieningsregeling aan te passen. Het kabinet is daartoe bereid en zal een aanpassing voorbereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft toegezegd deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 geldt, zo spoedig mogelijk te zullen uitwerken.

Deel dit artikel:

Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op linkedin

gerelateerde berichten