Krijg ik een boete van de Belastingdienst als ik niet op tijd aangifte heb gedaan en btw heb betaald?

U bent hier:
  • KB Home
  • Eigen baas
  • BTW
  • Krijg ik een boete van de Belastingdienst als ik niet op tijd aangifte heb gedaan en btw heb betaald?

De gevolgen van het niet tijdig aangeven of betalen van de btw

Een bedrijf zal de btw elke maand of elk kwartaal (of zelfs elk jaar) moeten aangeven bij de belastingdienst. Het kan voorkomen dat u door omstandigheden niet tijdig kunt aangeven en betalen. Wat zijn de gevolgen?

Wat gebeurt er als ik niet tijdig een btw-aangifte heb ingediend?

Als u de periodieke btw-aangifte niet vóór de toepasselijke deadline indient, ontvangt u een minimale boete van € 61. De maximale boete is € 123, afhankelijk van het aantal keren dat u te laat heeft ingediend.

Wat gebeurt er als ik op tijd een btw-aangifte heb ingediend, maar niet op tijd heb betaald?

Vanaf 1 januari 2009 zijn de regels met betrekking tot betalingsverzuim gewijzigd. Van het bedrag dat u niet heeft betaald, moet u een boete van 2% betalen met een minimum van € 50 en een maximum van € 4.920. U kunt de boete voorkomen als u binnen 7 dagen na de deadline nog betaalt en u de voorgaande periode op tijd heeft betaald. 

Wat gebeurt er als ik maar een deel van de btw betaal?

U kunt er ook voor kiezen om slechts een deel van de btw aan de belastingdienst te betalen. Dit betekent dat de boete voor te late betaling alleen wordt berekend over het bedrag dat u nog niet heeft betaald.

Wat zijn de mogelijkheden als het niet mijn schuld is dat de btw te laat is betaald?

Als het niet jouw schuld is dat de betaling te laat of helemaal niet is gedaan (bijvoorbeeld door problemen met je bank), hoef je de boete niet te betalen. Maar het is aan u om te bewijzen dat u niet de schuld krijgt, wat moeilijk kan zijn.

Wat als ik het niet eens ben met de boete?

Als u het niet eens bent met de boete, moet u binnen 6 weken na de dagtekening van de btw-aanslag een bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst. U moet ook een uitstel van betaling aanvragen voor de btw-aanslag om te voorkomen dat de belastingdienst u blijft achtervolgen voor de betaling en om het openstaande bedrag met extra kosten te verhogen.

Wat als ik met opzet de btw te laat heb ingediend of betaald?

Bovenstaande boetes zijn van toepassing in geval van "normale" omissies. Als de btw met opzet te laat is ingediend of betaald of in geval van fraude, kunnen de boetes veel hoger zijn, van 25% tot 100% van het niet aangegeven of betaalde btw-bedrag. De belastingdienst zal dit moeten bewijzen.

De adviseurs van Expatax kunnen u helpen bij het indienen van de periodieke btw-aangiftes en ook bij de administratie en jaarrekeningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax can help you with the:

Recent posts