Krijg ik een boete als ik niet op tijd aangifte doe?

U bent hier:

Boete voor het niet of laat indienen van uw aangifte inkomstenbelasting

De Belastingdienst kan een boete opleggen als u uw aangifte niet of te laat heeft gedaan. U kunt ook een boete krijgen als u niet op tijd of niet de gehele belastingclaim betaalt.

Bedrag van de boete

Als u te laat aangifte inkomstenbelasting doet, krijgt u een boete van € 226. Als u dit voor de tweede keer doet, is de boete zelfs € 984. Als u te laat aangifte doet, is de boete zou zelfs € 2.460 zijn. Doe je dit voor de tweede keer, dan bedraagt de boete zelfs € 4.960, -. Voor het systematisch te laat indienen van de aangifte bedraagt de boete € 4.960, -.

Herinner dat u te laat bent

De belastingdienst moet u een redelijke termijn geven. Als je te laat bent, ontvang je een zogenaamd 10-dagen biljet. Dit moet gebaseerd zijn op de algemene principes van goed bestuur. Als je op tijd was, maar de mail te lang duurde, dan geldt de verzend- of verzendtheorie; was je aantoonbaar op tijd, dan brengt de post je geen kosten in rekening voor de vertraging.

De Belastingdienst moet aannemelijk maken dat het aangiftebiljet en de aanmaning door u zijn ontvangen, dwz u hebben bereikt. Rechters oordelen vaak dat het voldoende is dat de Belastingdienst de verzending kan staven. Door de administratieve afhandeling bij de Belastingdienst is dit niet altijd mogelijk, vraag hiernaar als u een boete krijgt.

Soort boetes

Er zijn boetes (artikel 67a AWR) en boetes. De verzuimboete wordt opgelegd als:

 • er wordt geen aangifte gedaan;
 • een aangifte wordt te laat ingediend;
 • de verschuldigde belasting wordt te laat betaald.

U kunt niet echt uit een standaardboete komen. Je zou kunnen stellen dat er geen blaam is of dat er sprake is van extreme omstandigheden (je adviseur of accountant ligt op de intensive care).

Een overtredingboete is iets anders, het wordt bepaald op basis van de mate van schuld. We kennen er drie:

 • grove nalatigheid: boete 25% (voorbeelden hiervan zijn onvoorzichtigheid, onvoorzichtigheid, verwerpelijk gedrag, nalatigheid);
 • opzet: een boete van 50% (voorbeelden van bewust en opzettelijk handelen of nalaten waardoor te weinig belasting is of wordt geheven);
 • verzwarende omstandigheid: prima 100% (voorbeelden zijn gevallen van herhaling, collusie, enz.).

Bij zwart geld etc. kan de boete zelfs 300% bedragen. Er zijn ook speciale boetes, zoals het negeren van de inhouding voor privégebruik van de bedrijfswagen. De boete is minimaal € 3.936, als u dingen vervalst of een soortgelijke overtreding begaat, is de boete zelfs € 4.920. Er zal een afzonderlijke boetebeslissing zijn waartegen u bezwaar en beroep kunt aantekenen.

De boete kan worden verlaagd als:

 • de redelijke termijn is overschreden, bijvoorbeeld als een procedure te lang duurt of een beoordeling te laat wordt opgelegd;
 • u heeft geen geld als de belastingbetaler het simpelweg niet kan betalen;
 • er is een discrepantie tussen het strafbare feit, het belastingbedrag en het bedrag van de boete.

Bezwaren tegen de geldboete

Stel, u krijgt een boete en u gaat niet akkoord. Wat kun je dan doen? Er zijn verschillende opties, een kort overzicht:

 • Herinnering: er kan alleen een boete worden opgelegd als de inspecteur kan aantonen dat het aangifteformulier en de herinnering zijn verzonden en bij u zijn aangekomen. Het ondersteunen van de verzending is voldoende, maar vaak moeilijk voor de inspecteur (door automatische processen). De herinnering hoeft niet te worden ondertekend (Hof van Justitie 4 juni 2010).
 • Geen blaim: soms kun je een beroep doen op de afwezigheid van alle blaim. Als je kunt bewijzen dat je alles hebt gedaan wat redelijkerwijs van je kan worden verwacht, is dit een stap in de goede richting.
 • Spijt: een boete kan worden aangepast als u spijt of berouw toont, dit volgt uit het boetebesluit.
 • Onevenwicht: volgens het boetebesluit kan een boete worden verlaagd als er een onevenwicht is tussen de boete en de wanbetaling.

Zoals je kunt zien zijn de straffen erg hoog. Te hoog naar onze mening. Maar het benadrukt wel het belang van het tijdig indienen van uw belastingaangifte. Als u weet dat u meer tijd nodig heeft, vraag dan de Belastingdienst om een verlenging van de tijd. Dit kan Expatax ook voor u regelen. Als u niet weet hoe u de belastingaangifte moet voorbereiden, vraag dan onze hulp. Wij helpen je graag verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax can help you with the:

Recent posts