Welke informatie moet ik vermelden op een factuur aan mijn klant?

U bent hier:

De volgende verklaringen zijn vereist voor btw-doeleinden op facturen:

 • Uitgavedatum;
 • een specifiek nummer;
 • waar nodig het btw-identificatienummer van uw bedrijf en uw klant (in principe in internationale situaties);
 • volledige naam en adres van uw bedrijf en uw klant;
 • beschrijving van de goederen of diensten;
 • hoeveelheid geleverde goederen of, indien nodig, geleverde diensten;
 • datum van levering van goederen of verlening van diensten;
 • plaats van levering van goederen of verlening van diensten;
 • belastbaar bedrag per tarief;
 • BTW-tarief;
 • Te betalen btw-bedrag;
 • totaal te betalen bedrag;
 • indien het een vrijstelling betreft, verwijzing naar de bepaling die de vrijstelling rechtvaardigt;
 • registratienummer Kamer van Koophandel (KvK);

en in uitzonderlijke gevallen:

 • indien het gaat om de levering van nieuwe vervoermiddelen, de in artikel 28 bis, lid 2, genoemde gegevens;
 • indien de margeregeling wordt toegepast, verwijzing naar artikel 26 of 26 bis;
 • indien de bepalingen van artikel 28 quater, E, lid 3, worden toegepast, een expliciete verwijzing naar die bepaling en het identificatienummer voor de belasting over de toegevoegde waarde waaronder de belastingplichtige de intracommunautaire verwerving en de daaropvolgende levering van goederen en het nummer waarmee de persoon aan wie deze levering wordt gedaan, wordt geïdentificeerd voor belastingdoeleinden.

Meer informatie over de EU-regelgeving omtrent facturen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax can help you with the:

Recent posts