Welke kosten kunnen als extra territoriale kosten worden beschouwd?

U bent hier:

De staatssecretaris van Financiën heeft in februari 2004 bekend gemaakt welke kosten belastingvrij als extraterritoriale kosten kunnen worden vergoed en welke kosten als normale arbeidskosten worden behandeld. Als de 30%-uitspraak wordt verleend en opgenomen in de salarisadministratie, kunnen de extra territoriale kosten niet meer afzonderlijk worden vergoed, maar de normale arbeidskosten wel (onder bepaalde voorwaarden).

 • Kosten voor levensonderhoud voor de extra / hogere kosten in Nederland: kunnen belastingvrij worden vergoed als extra territoriale kosten
 • Premie voor buitenlandse dienst / toelage voor expats / toelage voor buitenland: wordt belast als normaal salaris
 • Verhuiskosten / verhuiskostenvergoeding: belastingvrij tot een bepaald niveau volgens de normale regels
 • Huisjacht / kennismakingsreis: kan belastingvrij worden vergoed als normale kosten of extra territoriale kosten afhankelijk van de situatie
 • Kosten van vergunningen: kosten van verblijfsvergunningen kunnen belastingvrij worden vergoed als extra territoriale kosten, kosten van werkvergunningen kunnen belastingvrij worden vergoed als normale arbeidskosten
 • Opslagkosten: als het meubilair naar Nederland wordt verplaatst, vallen deze kosten onder de normale regels voor de arbeidskosten, anders kunnen ze worden vergoed als extra terrotorische kosten
 • Verliezen (bijvoorbeeld bij verkoop van onroerend goed of auto): worden belast als normaal salaris
 • Gratis accommodatie / huisvesting: als een woning in het thuisland wordt gehouden, kunnen de extra kosten in Nederland worden vergoed als extra territoriale kosten, anders wordt het belast als normaal salaris, maar onder specifieke regels
 • Vergoedingskosten aankoopkosten huis / makelaar: worden belast als normaal salaris
 • Nutsvoorzieningen: deze kosten kunnen wellicht als extra territoriale kosten worden behandeld, zie 1
 • Thuisverlof / reiskosten: reiskosten voor reizen tussen Nederland en het thuisland worden behandeld als extra territoriale kosten
 • Kosten van een belastingadviseur: kosten voor de Nederlandse belastingaangifte kunnen worden vergoed als extraterritoriale kosten
 • Belastingverevening: wordt belast als normaal salaris
 • Taalcursussen: kunnen belastingvrij worden vergoed als extra territoriale kosten
 • Telefoonkosten: belastingvrij tot een bepaald niveau volgens de normale regels, een deel dat de extra kosten voor oproepen naar het thuisland ziet, kan worden behandeld als extra territoriale kosten
 • Voeding: belastingvrij tot een bepaald niveau volgens de normale regels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax can help you with the:

Recent posts