Wat is de zogenaamde WOZ-waarde van mijn woning?

U bent hier:

Wat is de WOZ?

De WOZ-waarde is de fiscale waarde van uw woning. Deze waarde wordt jaarlijks door uw gemeente beoordeeld. Ze sturen u een verklaring met de waarde en u kunt een verzoek indienen om het onderliggende rapport te ontvangen.

WOZ-waarden zijn gebaseerd op marktwaarden. Assessments worden in heel Nederland op dezelfde manier uitgevoerd volgens strikte regels. De WOZ-waarde van een woning is gebaseerd op de kenmerken van het gebouw, officiële taxaties en de verkoopprijs van nabijgelegen woningen.

De WOZ-waarde vindt u ook op de aanslag van de lokale onroerende voorheffing. Als u deze niet heeft en u moet de WOZ-waarde weten, kunt u contact opnemen met het gemeentehuis. Als u het huis in de loop van het jaar heeft gekocht, is de WOZ-verklaring mogelijk in de periode dat zij het huis hadden, aan de vorige eigenaren toegezonden. Mogelijk wilt u in die situatie contact met hen opnemen.

Waarom is de WOZ belangrijk?

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor bepaalde fiscale doeleinden:

1. als basis voor de berekening van de lokale onroerende voorheffing;
2. om het inkomen gerelateerd aan uw eigendom te berekenen in uw aangifte inkomstenbelasting.

Ad 1. Lokale onroerende voorheffing of onroerende voorheffing staat in Nederland bekend als 'onroerende-zaakbelasting'. Deze belasting wordt betaald door de eigenaar van een huis.

Ad 2. Als u een woning bezit die uw hoofdverblijf is, moet u belasting betalen over de zogenaamde veronderstelde huurwaarde (“eigenwoningforfait”) die is gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning. Deze veronderstelde huurwaarde is een percentage van de WOZ-waarde. Door de aftrek van de betaalde hypotheekrente is het inkomen in verband met uw hoofdverblijf meestal een negatief bedrag. 

Wat als ik het niet eens ben met de WOZ-waarde?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, dan dient u binnen 6 weken na afgifte van de verklaring door de gemeente bezwaar aan te tekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax can help you with the:

Recent posts