Wat is een CAO (Central Labour Agreement)?

U bent hier:

Collectieve Arbeidsovereenkomst of in het Engels CAO

Als u een bedrijf in Nederland runt, heeft u mogelijk te maken met cao's, waarin cao's zijn vastgelegd tussen werkgevers, werkgeversorganisaties, werknemers- en werknemersorganisaties over lonen en andere arbeidsvoorwaarden. De overheid is geen partij bij deze afspraken.

Per bedrijf en per bedrijfstak kan een CAO worden aangegaan. De CAO moet geregistreerd zijn bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als een CAO voor uw sector algemeen verbindend is verklaard, bent u als werkgever verplicht deze na te leven. In de individuele arbeidsovereenkomsten moet u aangeven of een CAO van toepassing is.

Verplichtingen cao voor bedrijven buiten Nederland

Als uw bedrijf buiten Nederland is gevestigd en u tijdelijk werknemers naar Nederland detacheert, is de EU-detacheringsrichtlijn op u van toepassing. Volgens deze richtlijn moet u altijd controleren of er een verplichte CAO is voor uw sector. Als dat zo is, moet u als buitenlandse onderneming aan een aantal belangrijke bepalingen in deze CAO voldoen. Hiertoe behoren bepalingen over het minimumloon, werktijden en pauzes en vakantierechten.

Als er geen CAO is, moet u met de medewerkers een individuele afspraak maken over de arbeidsvoorwaarden, bij voorkeur schriftelijk. De wettelijke regels vormen de basis voor deze overeenkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax can help you with the:

Recent posts