Wat is er veranderd met betrekking tot de 30% regeling sinds 1 januari 2012?

U bent hier:

Commentaar :: op januari 2019 werden nieuwe wijzigingen van toepassing. Hieronder staan de wijzigingen per 1 januari 2012. 

Op 17 november 2011 heeft de Tweede Kamer gestemd over de voorgestelde wijzigingen in de 30%-uitspraak. Zoals vermeld in onze blog (http://expataxbv.blogspot.com) hebben we onze bezorgdheid geuit over deze wijzigingen. De veranderingen zijn herzien, ook onder druk van onze kant.

Wat is er veranderd?

Er wordt een minimumloonvereiste ingevoerd van € 35.000 per jaar (exclusief de 30%-toeslag) (in de oorspronkelijke voorstellen werd een hoger vereist salaris genoemd). Dit betekent dat het benodigde brutosalaris € 50.000, - zal zijn. Deze vereiste vervangt de opleiding- en werkervaringscontrole. Wetenschappers en onderzoekers van universiteiten en kennisorganisaties worden vrijgesteld van de salarisverplichting. Voor jonge meesters onder de 30 jaar is het salarisvereiste € 26.605. Het vereiste salaris wordt jaarlijks aangepast op basis van de geldende indexcijfers. De actuele salarisvereisten vindt u op https://www.expatax.nl/30-percent-ruling.

Inkomende werknemers moeten buiten Nederland in een periode van 25 jaar voor aankomst in Nederland. Dit was 10 jaar.

Inkomende werknemers moeten meer hebben geleefd dan 150 km vanaf de Nederlandse grens gedurende ten minste 16 maanden van de 24 maanden voorafgaand aan de datum waarop de werkzaamheden in Nederland beginnen.

Om deze aanpassing financieel te kunnen ondersteunen is de maximale looptijd van de 30%-uitspraak verkort van 10 naar 8 jaar. Deze aanpassing heeft alleen betrekking op aanvragen die na 1 januari 2012 zijn ingediend.

Bewerken: vanaf 1 januari 2019 wordt de maximale looptijd van de 30%-uitspraak verder teruggebracht tot 5 jaar.

Er zijn aanvullende opmerkingen gemaakt:

De tekst van de uitspraak wordt zodanig aangepast dat bij wijziging van werkgever het relevant is dat een arbeidsovereenkomst wordt ondertekend binnen 3 maanden nadat de werknemer de vorige werkgever heeft verlaten. Vóór 2012 stond in de uitspraak dat de werkzaamheden binnen 3 maanden moeten zijn gestart. De Hoge Raad heeft in het verleden al geoordeeld dat het idee achter de uitspraak is dat binnen 3 maanden een nieuwe baan moet worden gevonden, ook al start het werk later dan 3 maanden. Met deze aanpassing zal de tekst dus beter aansluiten bij deze beslissing van de Hoge Raad.

De uitspraak dient te stoppen wanneer de werkzaamheden eindigen. Vóór 2011 was de uitspraak ook van toepassing op bijvoorbeeld opties die binnen de maximale looptijd van 10 jaar worden uitbetaald, maar op een moment dat de werknemer de onderneming al heeft verlaten. De Hoge Raad heeft in 2011 bevestigd dat in deze situatie de 30%-uitspraak ook van toepassing was op de betalingen in verband met de opties. Het is afwachten wat de Hoge Raad onder de nieuwe regels zal beslissen.

Tot 1 januari 2012 was de uitspraak gegarandeerd voor de eerste 5 jaar van de arbeidsovereenkomst. Dit is niet langer van toepassing onder de nieuwe regels. Momenteel wordt de uitspraak beëindigd vanaf het moment dat niet meer aan de eisen wordt voldaan (zie ook onderstaand commentaar voor bestaande situaties).

Overgangsregeling

Zoals vermeld in eerdere blogs zullen de wijzigingen niet direct van invloed zijn op de huidige toegekende uitspraken. De zekerheid van de eerste periode van 5 jaar blijft van toepassing op rulings die zijn verleend met een startdatum vóór 1 januari 2012. Dus als een werknemer op 1 januari 2012 al langer dan 5 jaar de uitspraak heeft, valt hij onder de oude regels zolang hij niet van werkgever verandert. Als de periode eindigt na 1 januari 2012, wordt de salarisvereiste van toepassing en ook de afstandseis. De gewijzigde eis met betrekking tot de periode van vorig verblijf heeft alleen gevolgen voor nieuwe aanvragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax can help you with the:

Recent posts