Wat zijn de gevolgen voor mijn salaris van de 30% regeling?

U bent hier:

Vraag:

Ik ga verhuizen naar Nederland en mijn werkgever denkt dat ik me zal kwalificeren. Betekent deze uitspraak dat ik effectief belastingvrij zal zijn over inkomsten, zeg maar € 85.000 per jaar, of wordt 30% als aftrekpost genomen en betaal ik belasting over het saldo? Zo ja, welk tarief wordt dan toegepast?

Antwoord:

Als de 30%-regeling aan u wordt toegekend, kan uw werkgever als onbelaste vergoeding 30% van het overeengekomen salaris betalen. De resterende 70% wordt belast op basis van de standaard belastingtarieven. Hierdoor kan uw nettoloon ongeveer 15% hoger zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax can help you with the:

Recent posts