Wat zijn de basisvereisten voor administratie?

U bent hier:

U bent wettelijk verplicht om alles met financiële gevolgen voor uw bedrijf vast te leggen in een systematische administratie. Daarnaast is het voor jezelf belangrijk om een goede financiële administratie bij te houden. Het geeft u een schat aan bedrijfsinformatie en inzicht in de voortgang van uw bedrijf.

Houd uw administratie zeven jaar bij

Boeken en documenten die van belang zijn voor de vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting moeten zeven jaar worden bewaard, zoals vastgelegd in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Wat moet ik bewaren?

Welke documenten zijn belangrijk voor uw bedrijfsadministratie? Alle informatie die u op papier of elektronisch vastlegt, zoals:

 • kasboekadministratie en bonnen;
 • verkoop- en aankoopboek;
 • ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen;
 • bankafschriften;
 • contracten, overeenkomsten en andere dergelijke documenten;
 • software en databases.

BTW of BTW (omzetbelasting)

Uw administratie moet aantonen hoeveel omzetbelasting u moet betalen aan de belastingdienst. U moet een overzicht bijhouden van:

 • facturen die u afgeeft;
 • facturen die u moet betalen;
 • uitgaven;
 • inkomen;
 • privégebruik van goederen en diensten.

Facturen

Uw facturen moeten progressief en in serie worden genummerd. Op de facturen moet worden vermeld:

 • factuurdatum en nummer;
 • naam en adres van de leverancier of klant (en het btw-identificatienummer bij handel met een ander EU-land);
 • omschrijving van de geleverde goederen of geleverde dienst;
 • prijzen exclusief omzetbelasting;
 • de omzetbelasting bedragen, opgesplitst in omzetbelastingtarieven.

EU-regelgeving betreffende facturen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax can help you with the:

Recent posts