De 183-dagenregel in belastingverdragen voor werknemers die in Nederland werken

U bent hier:

De regel van 183 dagen

Standaardregel in belastingverdragen is dat een buitenlandse werknemer in Nederland belasting betaalt over zijn salaris als het eigenlijke werk in Nederland wordt gedaan. Dit is anders als de zogenaamde 183 dagenregel van toepassing is. Deze regel stelt dat de werknemer in zijn thuisland wordt belast als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. het verblijf in Nederland is niet langer dan 183 dagen (in een kalenderjaar of een periode van 12 maanden verschilt dit per belastingverdrag) en
  2. het salaris wordt in die periode niet door of namens een Nederlandse werkgever betaald en
  3. de arbeidskosten worden tijdens de opdracht niet gedragen door een Nederlandse vaste inrichting van de buitenlandse werkgever.

De term werkgever

Er kan discussie zijn over de term werkgever zoals genoemd onder 2. Nederland heeft de economische werkgeversbenadering gevolgd bij het interpreteren van de term werkgever voor de 183-dagenregel in plaats van de formele werkgeversbenadering.

Volgens de Hoge Raad is de (economische) werkgever het bedrijf dat:

  • heeft de bevoegdheid om de cessionaris te instrueren of
  • draagt het risico en de kosten van de verrichte taken, met inbegrip van een specifieke en individueel herleidbare vergoeding van de personeelskosten.

Werkt de werknemer dus volgens de instructies van de Nederlandse opdrachtgever of draagt de Nederlandse opdrachtgever alle risico's en kosten, dan wordt de Nederlandse opdrachtgever gezien als de economische werkgever en wordt de werknemer dus vanaf dag 1 in Nederland belastbaar. dat er een loonadministratie moet komen en dat de formele buitenlandse werkgever voor loonheffing bij de Belastingdienst moet staan. 

Expatax regelt de registratie en verzorgt de salarisadministratie.

Kort verblijf in Nederland

Er is in principe geen drempel / minimum aantal dagen dat de werknemer vrijstelt van de verplichting tot het indienen en betalen van belasting in Nederland. Een uitzondering wordt gemaakt voor werknemers van buitenlandse bedrijven die binnen een internationale groep als onderdeel van een uitwisselingsprogramma, voor loopbaanontwikkeling of op grond van specifieke expertise naar Nederland zijn toegewezen. Zij zijn vrijgesteld van de Nederlandse inkomstenbelasting over hun arbeidsinkomen als zij in een periode van 12 maanden niet langer dan 60 dagen in Nederland werken. De vrijstelling is niet van toepassing als Nederland belastingrecht heeft op grond van het belastingverdrag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax can help you with the:

Recent posts