Salaris en aanzienlijk belang in een naamloze vennootschap

U bent hier:

Bent u werknemer van een bedrijf waarin u een aanmerkelijk belang heeft? Dan geldt voor u de gebruikelijke salarisregeling. U heeft een aanmerkelijk belang in een bedrijf als u ten minste 5% van de aandelen in dit bedrijf bezit.

Wat is de gebruikelijke salarisregeling?

De gebruikelijke salarisregeling houdt in dat van een houder van een aanmerkelijk belang wordt verwacht dat hij een salaris ontvangt dat normaal is voor de hoogte en de duur van zijn werkzaamheden.

Het gebruikelijke salaris moet minimaal het hoogste zijn van de volgende bedragen:

  • 75% van het salaris van de meest vergelijkbare dienstbetrekking (van een werknemer in een soortgelijke functie bij een ander bedrijf);
  • het salaris van de werknemer met het hoogste inkomen van het bedrijf of de werknemer met het hoogste inkomen van een aanverwante onderneming (tenzij deze werknemer in een unieke positie verkeert);
  • minimaal € 46.000 (bedrag 2020).

Hebben anderen een lager loon?

Is het gebruikelijk dat anderen in dezelfde functie een lager loon ontvangen voor de meest vergelijkbare baan? En kun je dat aannemelijk maken? Dan kunt u het salaris op dat lagere bedrag instellen. U moet een vergelijking maken met de meest vergelijkbare werkzaamheden uit loondienst waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt.

Is je salaris € 5.000 of minder?

Is het gebruikelijke salaris € 5.000 of minder? En kun je dat bewijzen? Dan geeft u het salaris aan dat u voor dat werk heeft ontvangen. De limiet van € 5.000 geldt voor het totaal van uw werk voor alle bedrijven waarin u een aanmerkelijk belang heeft. De limiet geldt dus niet per bedrijf.

Start-ups

Werk jij voor start-ups? Dan geldt een versoepeling van de gebruikelijke salarisregeling. Dan mag u het wettelijk minimumloon als gebruikelijk salaris nemen. Of, als dat lager is, het salaris uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dat laatste moet u aannemelijk maken.

Om als start-up in aanmerking te komen, moet uw werkgever aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw werkgever heeft in een kalenderjaar een S & O-verklaring.
  • Uw werkgever heeft recht op het verhoogde aanlooppercentage in een kalenderjaar.
  • Uw werkgever overschrijdt niet het "de minimis" -plafond voor staatssteun in het kader van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Voor werknemers die verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen, dient de werkgever een verklaring van de-minimissteun aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Kijk voor meer informatie op rvo.nl.
    Deze voorwaarde is niet van toepassing op een directeur-grootaandeelhouder.

Heeft uw werkgever een S & O-verklaring en heeft hij slechts een deel van het kalenderjaar recht op het verhoogde starttarief? Dan geldt deze regeling voor het hele kalenderjaar.

U mag de aanloopregeling maximaal 3 jaar toepassen. Dan geldt weer de hoofdregel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax can help you with the:

Recent posts