Verhuizen naar Nederland (een gids van de Nederlandse douane)

U bent hier:
 • KB Home
 • Andere
 • Verhuizen naar Nederland (een gids van de Nederlandse douane)

Dit is informatie afkomstig van de website van de douane en alleen hier voor uw voordeel. Neem bij vragen rechtstreeks contact op met de douane. Zien de website van de douane.

Expatax kan geen specifieke vragen beantwoorden over het importeren van een auto of het meenemen van uw huisdier naar Nederland.

Invoering

Deze tekst bevat informatie voor mensen die naar Nederland verhuizen en hun persoonlijke bezittingen mee willen nemen. Normaal gesproken zijn de invoer van goederen en de registratie van uw auto of motor belastbaar, maar dit is niet noodzakelijk het geval wanneer u verhuist. Om uw persoonlijke bezittingen belastingvrij mee te nemen naar Nederland, moet u echter een aantal voorzieningen treffen. Wilt u bijvoorbeeld uw auto meenemen, dan heeft u een vergunning nodig. En er zijn meer dingen waar u rekening mee moet houden. Zo mag uw hond of kat het land niet in zonder eigen paspoort waarvoor u eerst een dierenarts moet zien. Vaak zal uw verhuiscontractant ook veel voor u regelen. De regels die op uw situatie van toepassing zijn, zijn afhankelijk van het land van waaruit u verhuist. De regels zijn anders als je verhuist vanuit een EU-land dan vanuit een niet-EU-land. De EU-landen zijn: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Belangrijk! Vaak moet u in het land van waaruit u verhuist ook een aantal voorzieningen treffen voor de export van uw persoonlijke bezittingen. Informeer daarom tijdig bij de autoriteiten. Deze tekst bevat geen informatie over de voorzieningen die moeten worden getroffen voor de uitvoer van goederen uit de verschillende landen.

U verhuist van een EU-land naar Nederland

Er is in feite een vrij verkeer van goederen binnen de EU.

Persoonlijke bezittingen

U kunt uw persoonlijke bezittingen meenemen naar Nederland. Persoonlijke bezittingen zijn huishoudelijke artikelen en benodigdheden, producten voor persoonlijke hygiëne, voertuigen, honden en katten. U kunt deze persoonlijke bezittingen meenemen zonder een vergunning aan te hoeven vragen of invoerrechten en belastingen te hoeven betalen. Voor het meenemen van uw auto of motor heeft u wel een vergunning nodig.

Auto of motor

Voor de belastingvrije registratie van uw auto of motor in Nederland heeft u een vergunning nodig. U kunt een vergunning aanvragen bij het douanedistrict in het gebied waar uw toekomstige woonplaats is gevestigd. Het is raadzaam om deze vergunning ruim voordat u naar Nederland verhuist aan te vragen.

Vergunningen worden verleend onder de volgende voorwaarden:

 • U moet minimaal twaalf maanden in een ander EU-land dan Nederland hebben gewoond.
 • In die periode van twaalf maanden moet u om professionele en familiale redenen minimaal 185 dagen in dat andere EU-land hebben gewoond.
 • Uw auto of motor moet minimaal zes maanden in uw bezit zijn geweest en in dat andere EU-land gebruikt zijn.

Uw auto of motor mag na uw verhuizing naar Nederland niet voor twaalf maanden worden uitgeleend, verpand, verhuurd of verkocht. Als u dat toch wilt, moet u dit eerst melden aan de douane van het douanedistrict waar u woont. Zij beslissen dan of u belasting moet betalen.

Belangrijk! Als u in een ander EU-land dan Nederland heeft gewerkt en uw gezin in die periode in Nederland heeft gewoond, wordt u geacht voor douane in Nederland te hebben gewoond. Hetzelfde geldt voor de situatie waarin u gedurende een bepaalde periode in een ander EU-land heeft gewerkt of gestudeerd. Dit kan betekenen dat u geen vergunning krijgt en dat uw auto of motor niet belastingvrij wordt geregistreerd. Naast het aanvragen van een vergunning moet u in Nederland nog een aantal andere voorzieningen treffen voordat u hier met uw auto of motor mag rijden. Kentekenbewijs Als u uw auto of motor vanuit een ander EU-land naar Nederland brengt, mag u er niet direct in rijden. Uw auto of motor moet eerst een Nederlands kentekenbewijs hebben. Dit vereist een technische keuring door het RDW Centrum voor vervoertechniek en informatie. Bij het keuringspunt RDW ontvangt u een aangifteformulier motorrijtuigenbelasting (BPM). U moet dit formulier meerdere keren indienen bij een douanekantoor waar BPM-aangiften kunnen worden ingediend. Het kentekenbewijs wordt automatisch naar u verzonden. U bent echter zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van kentekenplaten. Dit kan bij een erkende garage. Het is raadzaam om uw auto of motor te laten keuren en zo snel mogelijk uw BPM-aangifte in te dienen.

Wegenbelasting

Zodra uw auto of motor in Nederland is ingeschreven, moet u wegenbelasting betalen. Zodra uw naam is overgedragen aan het kentekenbewijs, dient dit ook als aangifte wegenbelasting. Kort daarna stuurt de Belastingdienst u een acceptgiro.

Verzekering

Verder bent u verplicht om uw auto of motor te verzekeren. Voor uw auto of motor moet u minimaal een WA-verzekering afsluiten. Een verzekeringsmaatschappij kan dit voor je regelen. Ik kan je daarbij helpen.

Huisdieren

U mag alleen huisdieren meenemen naar Nederland als ze niet bedoeld zijn om verhandeld of verkocht te worden. Als u uw hond of kat wilt meenemen als u naar Nederland verhuist, heeft u een huisdierenpaspoort nodig. Uw huisdier moet worden onderzocht door een erkende dierenarts in het land waar u naartoe verhuist om een dergelijk paspoort te verkrijgen.

Het paspoort bevat de volgende informatie:

 • een verklaring van de dierenarts (in het Nederlands, Engels, Frans of Duits) dat uw huisdier is ingeënt met een goedgekeurd vaccin tegen hondsdolheid;
 • de datum van vaccinatie;
 • de beschrijving van uw huisdier, inclusief ras, geslacht, leeftijd, kleur en soort vacht en de kenmerken ervan;
 • de naam van de eigenaar.

Belangrijk! Uw hond of kat moet binnen 1 jaar en minimaal 30 dagen voor uw verhuizing zijn ingeënt. Houd er rekening mee dat het aanvragen van een dergelijk paspoort enige tijd in beslag kan nemen. U moet het daarom uiterlijk 10 dagen voor uw verhuizing bij uw dierenarts aanvragen. Als u geen huisdierenpaspoort heeft, wordt uw hond of kat bij binnenkomst gevaccineerd, waarna hij 30 dagen in quarantaine moet blijven.

Voor een paar andere dieren heb je een gezondheidscertificaat nodig. Dit geldt in ieder geval voor vogels, paarden, koeien (en andere hoefdieren), fretten, nertsen en vossen. Dit gezondheidscertificaat kunt u verkrijgen bij een erkende dierenarts in het land van vertrek. Voor andere dieren, zoals konijnen, hazen en vissen, heeft u geen gezondheidscertificaat of paspoort nodig. U kunt deze dieren meenemen zonder speciale voorzieningen te hoeven treffen.

U verhuist van een niet-EU-land naar Nederland

Normaal gesproken moet u bij het verhuizen van een niet-EU-land naar Nederland invoerrechten en belastingen betalen. Maar in het geval van een verhuizing mag u persoonlijke bezittingen belastingvrij invoeren en uw auto of motor belastingvrij registreren.

Persoonlijke bezittingen

Persoonlijke bezittingen zijn bijvoorbeeld uw huishoudelijke artikelen en benodigdheden, producten voor persoonlijke hygiëne, voertuigen, honden en katten. U heeft wel een vergunning nodig om deze persoonlijke bezittingen mee te nemen. Hetzelfde geldt als u uw auto of motor meeneemt. Als u alcoholische dranken, tabaksproducten, bedrijfswagens of professionele apparatuur meeneemt, moet u altijd belasting betalen.

Toestaan

Voor de belastingvrije invoer in Nederland van uw persoonlijke bezittingen heeft u een vergunning nodig. U kunt een vergunning aanvragen bij het douanedistrict in het gebied waar uw toekomstige woonplaats is gevestigd. Het is raadzaam om deze vergunning ruim voordat u naar Nederland verhuist aan te vragen. Bij uw aanvraag moet u ook een lijst indienen met alle goederen die u naar Nederland wilt brengen.

Vergunningen worden verleend onder de volgende voorwaarden:

 • U moet minimaal twaalf maanden in een niet-EU-land hebben gewoond.
 • In die periode van twaalf maanden moet u om professionele en familiale redenen minimaal 185 dagen in dat niet-EU-land hebben gewoond.
 • De goederen moeten minimaal zes maanden in uw bezit zijn geweest en in dat niet-EU-land gebruikt zijn.

Na uw verhuizing naar Nederland mogen uw bezittingen niet voor twaalf maanden worden uitgeleend, verpand, verpacht of verkocht. Deze termijn van twaalf maanden gaat in op het moment dat de douane uw invoeraangifte heeft geaccepteerd. Als u dat toch wilt, moet u dit eerst melden aan de douane van het douanedistrict waar u woont. Zij beslissen dan of u belasting moet betalen.

Belangrijk! Als u in een niet-EU-land heeft gewerkt en uw gezin in die periode in Nederland heeft gewoond, wordt u geacht voor douane in Nederland te hebben gewoond. Hetzelfde geldt voor de situatie waarin u gedurende een bepaalde periode in een niet-EU-land heeft gewerkt of gestudeerd. Dit kan betekenen dat u geen vergunning krijgt en uw persoonlijke bezittingen niet belastingvrij mee kunt nemen.

Aangifte ten invoer

Na binnenkomst in Nederland moeten uw goederen bij de douane worden aangegeven. U kunt dit doen door het formulier "enig administratief document" ("Enig-document") in te vullen. Dit formulier kunt u verkrijgen bij het douanedistrict in het gebied waar uw toekomstige woonplaats is gevestigd. De procedure voor het importeren van uw persoonlijke bezittingen staat los van de procedure voor het keuren van uw auto of motor en het indienen van de aangifte motorrijtuigenbelasting hiervoor. Het is raadzaam om zo snel mogelijk uw aangifte ten invoer in te dienen.

Auto of motor

De regels die gelden voor de invoer van uw auto of motor zijn dezelfde als die voor de invoer van uw andere persoonlijke bezittingen. Dat betekent: - Voor de belastingvrije inschrijving in Nederland heeft u een vergunning nodig. Bij binnenkomst in Nederland moet u uw auto of motor aangeven bij de douane. Net als uw andere persoonlijke bezittingen moet u uw auto of motor aangeven op het formulier "enig administratief document" ("Enig document"). Verder moet u een aantal specifieke voorzieningen treffen voordat u met uw auto of motor in Nederland mag rijden. De procedures voor de invoer van uw auto of motor, voor de keuring en het indienen van de aangifte motorrijtuigenbelasting (BPM) zijn afzonderlijke procedures. Het is raadzaam om de invoeraangifte in te dienen, uw voertuig te laten keuren en de aangifte motorrijtuigenbelasting (BPM) zo snel mogelijk in te dienen.

Kentekenbewijs

Als u uw auto of motor vanuit een niet-EU-land naar Nederland brengt, mag u er niet direct in rijden. Uw auto of motor moet eerst een Nederlands kentekenbewijs hebben. Dit vereist een technische keuring door het RDW Centrum voor vervoertechniek en informatie. Bij het keuringspunt RDW ontvangt u een aangifteformulier motorrijtuigenbelasting (BPM). U moet dit formulier meerdere keren indienen bij een douanekantoor waar BPM-aangiften kunnen worden ingediend. Het kentekenbewijs wordt automatisch naar u verzonden. U bent echter zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van kentekenplaten. Dit kan bij een erkende garage. Het is raadzaam om uw auto of motor te laten keuren en zo snel mogelijk uw BPM-aangifte in te dienen.

Wegenbelasting

Zodra uw auto of motor in Nederland is ingeschreven, moet u wegenbelasting betalen. Zodra uw naam is overgedragen aan het kentekenbewijs, dient dit ook als aangifte wegenbelasting. Kort daarna stuurt de Belastingdienst u een acceptgiro.

Verzekering

Verder bent u verplicht om uw auto of motor te verzekeren. Voor uw auto of motor moet u minimaal een WA-verzekering afsluiten. Een verzekeringsmaatschappij kan dit voor je regelen.

Huisdieren

U mag alleen huisdieren meenemen naar Nederland als ze niet bedoeld zijn om verhandeld of verkocht te worden. Honden en katten Wilt u uw hond of kat meenemen als u naar Nederland verhuist, dan heeft deze een eigen huisdierenpaspoort nodig. Uw huisdier moet worden onderzocht door een erkende dierenarts in het land waar u naartoe verhuist om een dergelijk paspoort te verkrijgen.

Het paspoort bevat de volgende informatie:

 • een verklaring van de dierenarts (in het Nederlands, Engels, Frans of Duits) dat uw huisdier is ingeënt met een goedgekeurd vaccin tegen hondsdolheid;
 • de datum van vaccinatie;
 • de beschrijving van uw huisdier, inclusief ras, geslacht, leeftijd, kleur en soort vacht en de kenmerken ervan;
 • de naam van de eigenaar.

Belangrijk! Uw hond of kat moet binnen 1 jaar en minimaal 30 dagen voor uw verhuizing zijn ingeënt. Houd er rekening mee dat het aanvragen van een dergelijk paspoort enige tijd in beslag kan nemen. U moet het daarom uiterlijk 10 dagen voor uw verhuizing bij uw dierenarts aanvragen. Als u geen huisdierenpaspoort heeft, wordt uw hond of kat bij binnenkomst gevaccineerd, waarna hij 30 dagen in quarantaine moet blijven.

Andere dieren

Voor een paar andere dieren heb je een gezondheidscertificaat nodig. Dit geldt in ieder geval voor vogels, paarden, koeien (en andere hoefdieren), fretten, nertsen en vossen. Dit gezondheidscertificaat kunt u verkrijgen bij een erkende dierenarts in het land van vertrek. Het is niet toegestaan bepaalde dieren naar Nederland te brengen. Papegaaien en papegaaiachtige vogels (bijvoorbeeld parkieten) mogen niet worden meegebracht als ze afkomstig zijn uit een van de volgende landen: Argentinië, Colombia, Hong Kong, Indonesië, Brazilië, Senegal, Thailand, Oost-Timor of Paraguay. Voor andere dieren, zoals konijnen, hazen en vissen, heeft u geen gezondheidscertificaat of paspoort nodig. Bij verhuizing naar Nederland kunt u deze dieren meenemen zonder speciale voorzieningen te hoeven treffen.

Informatie over het meenemen van bijzondere producten of dieren

Wanneer u naar Nederland verhuist, kunt u uw persoonlijke bezittingen belastingvrij meenemen. Voor bepaalde goederen van uw bezittingen kunnen echter speciale regels gelden. Bijvoorbeeld: beschermde soorten fauna en flora, nagemaakte merkartikelen, kunstwerken, antiek, drugs en medicijnen, wapens en verse voedingsmiddelen. Het is ook verboden om bepaalde dieren, planten of producten naar Nederland te brengen. De regels die in dit geval van toepassing zijn, kunnen verschillen per land waar u naartoe verhuist. Voor meer informatie hierover kunt u bellen met de Belastingdienst / Douane: 0800-0143.

Beschermde fauna en flora

Het binnenhalen van beschermde soorten fauna en flora in Nederland is bijna altijd verboden. U mag dergelijke artikelen alleen in Nederland meenemen als ze langere tijd onderdeel zijn geweest van uw persoonlijke bezittingen. U moet dit wel kunnen bewijzen. Het is bijna altijd verboden om beschermde soorten fauna en flora te kopen. (Diverse 'natuursouvenirs' zijn te koop op lokale marktplaatsen in (met name) niet-EU-landen).

Voorbeelden zijn:

 • planten: orchideeën en cactussen;
 • dieren: mensapen en Zuid-Amerikaanse apen, krokodillen, bepaalde slangen, leguanen, schildpadden, hagedissen, papegaaien en andere soorten exotische vogels, luipaarden, tijgers en neushoorns;
 • koraal en speciale schelpen, bijvoorbeeld lettertype- en hoornschelpen;
 • items gemaakt van beschermde soorten fauna en flora: slangenleer schoenen, tassen of horlogebanden, kettingen en armbanden met ivoor inleg, geprepareerde vlinders of slangen, 'rainsticks' (muziekinstrumenten gemaakt van cactusstelen), decoratieve items gemaakt van koraal en kammen gemaakt van schildpad.

Op internationaal niveau zijn maatregelen genomen tegen de handel in beschermde soorten fauna en flora. Meer dan 140 landen hebben het zogenaamde CITES-verdrag ondertekend. Voor de weinige soorten die je mee mag nemen naar Nederland, heb je meestal een exportvergunning nodig die is afgegeven in het land waar je naartoe verhuist samen met een importvergunning afgegeven door het Nederlandse CITES-bureau “LASER”. Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent voordat u naar Nederland verhuist door contact op te nemen met de Belastingdienst. Als de douane een natuursouvenir vindt tussen uw persoonlijke bezittingen of huishoudelijke artikelen, kunnen ze het in beslag nemen. En als u geen vergunning heeft, krijgt u mogelijk een boete.

Nagemaakte merkartikelen

Heeft u een nagemaakt Rolex-horloge of Nike-schoenen gekocht in het land waar u naartoe verhuist? In steeds meer landen kun je voor weinig geld nagemaakte merkartikelen kopen. Naast horloges en merkkleding zijn andere voorbeelden parfums en illegale kopieën van cd's of videobanden. Omdat de merken beschermd zijn, is het verboden deze producten mee te nemen naar Nederland. Als de douane nagemaakte merkartikelen in uw persoonlijke bezittingen of huishoudelijke artikelen aantreft, kunnen ze deze in beslag nemen.

Kunstwerken en antiek

In de afgelopen eeuwen zijn veel waardevolle kunstwerken en antiekstukken uit cultuurgebieden verwijderd. Daarom zijn er op nationaal en internationaal niveau diverse maatregelen genomen om dit te beperken. Als een kunstwerk of een antiek item een meubelstuk is, mag je het meenemen. Als u kunstwerken of antiekstukken heeft gekocht in het land van waaruit u verhuist, mag u deze alleen met u meenemen naar Nederland als u daarvoor bepaalde licenties heeft. Erkende kunst- of antiekwinkels kunnen u hierbij vaak helpen. Als handelaren in het buitenland u kunstwerken of antiek aanbieden tegen extreem lage prijzen, kunt u er bijna altijd van uitgaan dat er sprake is van illegale transacties of namaakartikelen.

Drugs en medicijnen

Het bezit van drugs, zoals hasj, cocaïne en heroïne, wordt wereldwijd streng bestraft. Als u wordt gearresteerd voor het bezit van drugs, kunt u soms worden veroordeeld tot langdurige gevangenisstraf en in sommige landen krijgt u zelfs de doodstraf. Bepaalde medicijnen worden soms aangezien voor drugs. Als u regelmatig medicijnen gebruikt, vraag dan uw huisarts om een medisch paspoort om aan de douane te bewijzen dat u die medicijnen zelf gebruikt.

Wapens

Het is verboden wapens en munitie zonder vergunning mee te nemen naar Nederland. Dit geldt ook voor wapens die worden gebruikt voor jagen of schieten en voor elk antiek wapen dat je als souvenir meeneemt.

Levensmiddelen

Voor thuisgebruik kunt u maximaal één kilo vlees, vis en zuivelproducten zoals kaas meenemen, mits deze producten afkomstig zijn uit landen waar geen besmettelijke dierziekten bestaan. Als in een land een besmettelijke dierziekte is uitgebroken, worden er beperkingen gesteld of kan er een verbod worden opgelegd. U krijgt dan mogelijk te maken met uitgebreide douanecontroles. U kunt ook kleine hoeveelheden fruit meenemen voor thuisgebruik.

Bloemen en planten

De bloemen en planten die deel uitmaken van uw persoonlijke bezittingen kunt u zonder beperking meenemen naar Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax can help you with the:

Recent posts