Is er een periode van minimaal verblijf in Nederland om gebruik te maken van de 30% regeling?

U bent hier:

Vraag:

Ik werk de afgelopen 9 maanden (sinds medio mei 2019) in Nederland en heb sinds die tijd de 30%-uitspraak al goedgekeurd. Ik heb tot dusver ook de voordelen van mijn salaris ontvangen. Aangezien ik nu naar mijn thuisland moet terugkeren (wat al bekend was bij mijn werkgever), vraagt mijn bedrijf me nu om het hele jaar (dwz tot mei 2020) af te ronden, zodat ik in aanmerking kom voor de belastingverminderingen. Ze hebben me verteld dat ik anders de belastingdienst het volledige bedrag zou moeten betalen dat aan mij is terugbetaald (volgens de 30%-uitspraak) gedurende deze periode van 7 maanden en dat ik ook de straf moet betalen voor het niet voltooien van de volledige jaar. Zijn deze kosten door mijn bedrijf in rekening gebracht?

Antwoord:

De 30%-uitspraak heeft alleen een maximumtermijn en geen minimumtermijn. Ook als u maar 1 maand in Nederland werkt, kan de 30%-regeling worden toegepast in de loonadministratie. Er is geen straf voor het verlaten van Nederland binnen een jaar. U hoeft helemaal niet in Nederland te wonen.

Zoals u kunt zien op de door de belastingdienst verstrekte 30%-subsidie, wordt alleen de maximale periode vermeld waarvoor de regeling kan worden gebruikt (zolang u werkt voor de werkgever bij wie u de regeling heeft aangevraagd). Het kan echter zijn dat u in uw arbeidsovereenkomst andere afspraken heeft gemaakt met uw werkgever. Hiervoor moet u uw contract controleren. Maar van de kant van de Belastingdienst is er geen belastingaanslag voor het verlaten van Nederland binnen 1 jaar, niet met betrekking tot de 30%-uitspraak noch met betrekking tot belastingkortingen. In de loonadministratie worden per maand belastingverminderingen berekend, waardoor u niet teveel belastingvermindering heeft ontvangen als de salarisadministratie correct is uitgevoerd.

Aangezien u slechts een deel van het jaar in Nederland was, kunt u zelfs belastingteruggaaf aanvragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax can help you with the:

Recent posts