Ik zie een bedrag aan rente over de belastingaanslag die ik heb ontvangen. Kunt u dit verklaren?

U bent hier:

Rente op belastingaanslagen

Als uit de definitieve aanslag inkomstenbelasting blijkt dat u een vergoeding krijgt of een extra bedrag moet betalen, dan berekent de Belastingdienst ook de rente.

Heeft u vóór 1 mei een belastingaangifte ingediend?

Dient u aangifte inkomstenbelasting in? Dan betaalt u geen fiscale rente als u aangifte doet vóór 1 mei volgend op het jaar waarvoor u aangifte doet. Alleen als de Belastingdienst afwijkt van uw belastingaangifte, moet u mogelijk nog belasting betalen.

Jij kan een belastingaangifte indienen vanaf 1 maart van het volgende jaar.

Meldt u zich later of moet de Belastingdienst afwijken van de aangifte?

U betaalt rente als de belastingdienst de aanslag oplegt na 1 juli volgend op het belastingjaar. Over het bedrag dat u belasting moet betalen, betaalt u rente.

De rente wordt berekend over een periode van 1 juli tot 6 weken na de datum op de aanslag.

Duurt het langer dan 3 maanden om een assessment op te leggen? En wijkt de Belastingdienst niet af van uw aangifte? Dan is de periode waarover rente in rekening wordt gebracht beperkt tot 19 weken: 3 maanden voor het opleggen van een aanslag en 6 weken voor de uitbetalingstermijn voor die aanslag.

Beoordeling na goedkeuring

Heeft u al een eindbeoordeling gekregen? En ziet de Belastingdienst nieuwe feiten waardoor ze de aanslag moeten wijzigen? U krijgt dan een aanvullende beoordeling. Voor een dergelijke aanslag loopt de rekenperiode vanaf 1 juli na het aanslagjaar tot 1 maand na de aanslagdatum.

Rente

Sinds 1 april 2014 is de rente voor inkomstenbelasting 4%. Voor vennootschapsbelasting is het rentepercentage 8%.

Minimaliseer de interesse

Als u het rentebedrag wilt minimaliseren, kunt u de belastingdienst verzoeken om een voorlopige aanslag, die al in de loop van het jaar kan worden gedaan.

Expatax kan dit verzoek voor u indienen. De procedure is hetzelfde als de procedure voor een voorlopige terugbetaling aanvragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax can help you with the:

Recent posts