Ik heb geen uitnodiging ontvangen om een belastingaangifte in te dienen. Moet ik er nog een indienen?

U bent hier:

We krijgen veel vragen over de meldingsplicht. Wat zijn de regels?

De Belastingdienst stuurt u normaal gesproken een belastingaangifte als u in 'het systeem' zit en de loonbelasting die u het afgelopen jaar betaalde, niet de inkomstenbelasting dekt, waardoor u mogelijk extra inkomstenbelasting moet gaan betalen of restitutie moet vragen. Als u een voorlopige terugbetaling heeft ontvangen, ontvangt u altijd een belastingaangifte.

Er zijn verschillende redenen waarom de loonbelasting de inkomstenbelasting mogelijk niet dekt:

  • freelance of bedrijfsinkomsten
  • voorlopige terugbetaling van rente op een hypotheek;
  • negatieve inkomsten zoals onderwijskosten, alimentatie, rente op een hypotheek, andere kosten in verband met het kopen van een woning;
  • kinderkredieten zijn niet bij het salaris inbegrepen;  
  • enz.

Als u restitutie kunt aanvragen en u geen uitnodiging van de belastingdienst heeft ontvangen om aangifte te doen, kunt u nog steeds aangifte doen. Expatax kan u hierbij helpen en een belastingaangifte voorbereiden voor jou. De afgelopen 5 jaar kan er aangifte worden gedaan.

Het feit dat u gedurende het jaar in Nederland bent aangekomen (of natuurlijk vertrokken), leidt vrijwel altijd tot restitutie.

  • De berekening van de loonbelasting is gebaseerd op een (geschat) jaarsalaris. Dit is je maandsalaris maal 12 plus vakantietoeslag. De salarisadministratie hanteert het voor het jaarsalaris geldende belastingtarief. Dit belastingtarief kan lager zijn als u minder dan 12 maanden in Nederland heeft gewerkt. In de aangifte inkomstenbelasting vormt het werkelijke salaris de basis voor de belastingberekeningen.
  • In de loonadministratie zijn de heffingskortingen mogelijk niet voor het juiste bedrag berekend.
  • Het (maximum) premie-inkomen dat ten grondslag ligt aan de berekening van de premies sociale zekerheid wordt pro rata verlaagd naargelang de verblijfsduur in Nederland. In de loonadministratie kan deze pro rata verlaging niet worden gevorderd, dus zal dit in de aangifte inkomstenbelasting moeten gebeuren.

Neem contact met ons op als u wilt weten of u (nog) een restitutie kunt aanvragen. Als u weet dat u (officieel) extra inkomstenbelasting moet betalen, moet u zelf aangifte doen als u die niet vóór 1 juli van het jaar na het belastingjaar heeft ontvangen.

Bovenstaande betekent dat niet iedereen in Nederland aangifte hoeft te doen. Zeker voor personen zonder kinderen die het hele jaar in Nederland zijn en een reguliere betaalde baan hebben zonder ander (negatief) inkomen is de loonbelasting de enige belasting die zij betalen. Als u echter een nog niet belast inkomen verdient, zoals freelance inkomen, moet u mogelijk belasting betalen en dus aangifte doen.

Expatax kan uw Nederlandse belastingaangifte voorbereiden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax can help you with the:

Recent posts