Ik heb niet het hele jaar in Nederland gewoond of gewerkt. Kan ik een terugbetaling aanvragen?

U bent hier:
Belastingteruggave als u niet het hele jaar in Nederland was

Het feit dat u gedurende het jaar in of uit Nederland bent gekomen, leidt vrijwel altijd tot restitutie. Hetzelfde als u helemaal niet in Nederland woonde, maar hier slechts korte tijd werkte.

De volgende redenen kunnen worden gegeven:

  • De berekening van de loonbelasting is gebaseerd op een (geschat) jaarsalaris. Dit is je maandsalaris maal 12 plus vakantietoeslag.
  • De salarisadministratie hanteert het voor het jaarsalaris geldende belastingtarief. Dit belastingtarief kan lager zijn als u minder dan 12 maanden in Nederland heeft gewerkt. In de aangifte inkomstenbelasting vormt het werkelijke salaris de basis voor de belastingberekeningen.
  • In de loonadministratie ontvang je maandelijks 1/12 van de persoonlijke heffingskorting en van de arbeidskorting. Je hebt recht op de volledige credits. Dus als u het hele jaar niet in Nederland heeft gewerkt, heeft u de maximale heffingskortingen nog niet ontvangen. Het verschil kan worden opgevraagd door aangifte inkomstenbelasting te doen.
  • Het (maximum) premie-inkomen dat ten grondslag ligt aan de premieberekening sociale zekerheid wordt naar rato van de verblijfsduur in Nederland naar rato verlaagd. In de loonadministratie kan deze pro rata verlaging niet worden gevorderd, dus moet dit in de aangifte inkomstenbelasting.
  • Soms is de 30%-uitspraak nog niet doorberekend in het maandsalaris omdat de opgave niet voor het einde van het jaar door de werkgever is ontvangen van de belastingdienst. Dan kan het mogelijk zijn om in de belastingaangifte aanspraak te maken, al kan dit leiden tot overleg met de Belastingdienst die kan stellen dat het de verantwoordelijkheid van de werkgever is om de loonadministratie aan te passen. Er zijn situaties geweest waarin de Rekenkamer de aftrek in de belastingaangifte accepteerde.

Bovenstaande betekent niet dat u automatisch alle betaalde loonbelasting terugkrijgt. Maar de terugbetaling kan aanzienlijk zijn. Expatax kan u uiteraard helpen bij het claimen van de belastingteruggave waar u recht op heeft.

Expatax kan u helpen met de belastingaangifte.

Meer informatie over het M-formulier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax can help you with the:

Recent posts