Ik heb de verkeerde belastingaangifte gedaan?

U bent hier:

De Belastingdienst geeft aan dat ik het verkeerde belastingformulier heb ingediend. Ze geven aan dat mijn woonsituatie anders is dan de informatie in de belastingaangifte. Wat moeten we doen?

Vraag:

Ik en mijn man woonden en werkten vanaf 1995 in Nederland. Vanaf 2007 begon mijn man in het VK te werken. Ik en onze kinderen verhuisden niet meteen met hem naar het VK, omdat er te veel zaken waren die niet op tijd konden worden afgehandeld (duur van het arbeidscontract, scholing van onze kinderen, verkoop van ons huis, hypotheek in Nederland, enz.) . Daarom zijn we in 2008 naar het VK verhuisd (ik heb bewijs dat ik hier in het VK belasting heb betaald). Vanwege al deze verwarring hebben we ons pas in 2009 uitgeschreven bij de gemeente. 

Ongeveer 2 maanden eerder kregen we een aangifte inkomstenbelasting waarin we werden gevraagd belastingaangiftes voor de jaren 2008/2009 in te dienen. Mijn man belde de belastingdienst op en vertelde hen dat we hier in het VK wonen en belasting betalen, en daarom vroegen ze ons om een belastingaangifte voor niet-ingezetenen in te dienen, wat we ook deden. Nu heb ik nog een bericht van de belastingdienst gekregen om te zeggen dat we een binnenlandse belastingaangifte zouden moeten indienen (en ze hebben me 15 dagen de tijd gegeven om dit te doen!). Ik ben nogal in de war over wat er moet gebeuren. Is het oké om een binnenlandse belastingaangifte in te dienen zoals de belastingdienst ons vraagt, zonder inkomen in Nederland? Mijn man zegt dat het geen zin heeft om met de belastingdienst te praten, omdat ze ons in de eerste plaats hebben misleid. Het is erg verwarrend wat we moeten doen. Graag uw advies zeer op prijs stellen, zodat het probleem direct met de belastingdienst kan worden opgelost. 

Antwoord:

De Belastingdienst is aangesloten op het registratiesysteem van de gemeenten, dus daar halen ze automatisch uw adres vandaan. U heeft zich in 2009 uitgeschreven en dat is alles wat de Belastingdienst weet, dus ervan uitgaande dat u in 2009 bent vertrokken en ervan uitgaat dat u in 2008 het hele jaar in Nederland heeft gewoond. 

Voor 2008 behandelen zij u als volledig ingezetene of in de Nederlandse binnenlandse belastingplichtig. Het systeem wil automatisch een belastingaangifte voor inwoners, eventuele andere belastingaangifte wordt niet verwerkt. 

Zo wordt het in de praktijk gedaan. In theorie stelt de wet dat waar een persoon woont, wordt bepaald op basis van de feitelijke feiten en omstandigheden. U bent in 2008 daadwerkelijk uit Nederland vertrokken. Dat vertelde u telefonisch aan de Belastingdienst. Op basis daarvan vertelden ze u dat u niet-ingezeten bent. Het antwoord dat je aan de telefoon kreeg, was goed. De bureaucratie wint het hier echter met gezond verstand. Wat ze je aan de telefoon vertelden, wordt door het computersysteem genegeerd. Dit is wat er gebeurt als computers de leiding hebben. Wat de computer ook zegt, het klopt. 

Je hebt dus nu twee opties. 

1. Bezwaar maken tegen de brief die u heeft ontvangen, beweren dat u in het VK woonde en bewijs hiervan overleggen (registratie in het VK, belastingformulier in het VK, uw naam vermeld op Britse rekeningen en kwitanties enz.), Een nieuwe belastingaangifte aanvragen en bestand dat. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen. Mijn ervaring is dat deze bezwaren soms verdwijnen en dat er niets mee lijkt te worden gedaan, wat natuurlijk frustrerend kan zijn. Als zodanig is het gezegde 'eerlijkheid duurt langer' zeker juist. In de brief die u heeft ontvangen, moet worden vermeld dat u bezwaar kunt maken tegen de brief en kunt aantonen dat de door u ingediende belastingaangifte juist is. 

2. U kunt ook gewoon doen wat de belastingdienst vraagt. Dien de belastingaangifte in die ze willen, hoewel het de verkeerde is. De aangifte kan dusdanig worden ingediend dat het voor u geen negatief verschil maakt voor het eindresultaat. Maar dit hangt af van uw werkelijke situatie. Het kan later tot discussies leiden als u in dat jaar in Nederland spaart en belegt en de Belastingdienst kan zich afvragen hoe u in uw levensonderhoud heeft voorzien als er geen inkomen wordt aangegeven. Het verschil met optie 1 is dat als er een discussie komt, die plaatsvindt nadat de belastingaangifte is geaccepteerd door de belastingdienst in plaats van vooraf. Het is echter niet zeker dat er een discussie zal zijn. 

Je moet kiezen tussen de twee opties. Optie 1 is de juiste, maar kan lang duren; optie 2 is officieel de verkeerde, maar wordt door de Belastingdienst aangevraagd (en daarom kunnen zij u niet tegenhouden) en kan snel worden geregeld. Maar je moet de procedure op gang brengen, op dit moment staat het stil. Als er niets wordt gedaan, schat de Belastingdienst iets. 

Aangezien u een woning in Nederland bezit, moet u aangifte doen. Dit zal voor 2008 moeten gebeuren, maar ook voor 2009, 2010 en 2011. Ik verwacht in ieder geval dat de Belastingdienst wil dat u voor deze jaren aangifte doet. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax can help you with the:

Recent posts