Ik ben een jonge master met 30% regeling. Wat gebeurt er als ik 30 word? Zal de salariseis hoger zijn?

U bent hier:

Vraag:

Ik ben een jonge meester en heb de 30%-belastingregeling gekregen. Als ik 30 word, wordt het dan opnieuw beoordeeld en wordt de inkomenseis hoger?

Antwoord:

Vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin je de leeftijd van 30 jaar bereikt, moet je salaris minimaal het vereiste salaris zijn voor inkomende werknemers boven de 30. Voor 2019 betekent dit:

  • Minimaal vereist belastbaar salaris (70%): € 37.743 (bruto € 53.919).
  • Voor werknemers onder de 30 jaar die een masterdiploma hebben behaald aan een buitenlandse universiteit is het minimaal vereiste belastbare salaris (70%) € 28.690 (bruto € 40.986).

In het jaar dat je 30 wordt, wordt het salaris pro rata berekend. Als u op 21 april 30 jaar wordt, dan moet voor de maanden januari - april het door u verdiende (belastbare) salaris minimaal 4/12 * € 28.690 zijn en voor de maanden mei - 8/12 * € 37.743.

Vakantietoeslag en 13 maanden moeten over 12 maanden worden verdeeld. Dus als je in mei vakantiegeld ontvangt, wordt 4/12 van de uitkering verdeeld over de eerste periode en 8/12 tot de tweede periode. Hetzelfde geldt als u in december een 13e maand ontvangt, 4/12 gedeeld over de eerste periode en 8/12 over de tweede periode. Als u een bonus ontvangt, moet u controleren op basis van welke periode de bonus is toegekend.

De toepasselijke salarisbedragen zijn te vinden op https://www.expatax.nl/individual-expats/30-percent-ruling/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax can help you with the:

Recent posts