Hoe wordt de 30% vergoeding geregeld tussen werkgever en werknemer?

U bent hier:

Vraag:

Is het mogelijk om het loon op te delen in een deel dat loon is en een deel dat een kosteloze vergoeding is voor extraterritoriale kosten?

Antwoord:

Nee, alleen een administratieve loonverdeling is niet mogelijk. Een splitsing in de zin dat het arbeidsloon wordt verlaagd naar arbeidsrecht met gelijktijdige verlening van een gratis vergoeding is mogelijk. De gratis vergoeding dient te worden verleend samen met het overeengekomen salaris.

Gevolg van de verlaging van het loon volgens de arbeidswet is dat eventuele uitkeringen die verband houden met het loon (zoals sociale zekerheid en pensioen) negatief worden beïnvloed. Daarom moet het afzonderlijk of als aanvulling op de arbeidsovereenkomst schriftelijk worden overeengekomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax can help you with the:

Recent posts