Kan de 30% regeling reeds gedurende de aanvraag in de salarisadministratie worden toegepast?

U bent hier:

Om praktische redenen heeft de Staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat een werkgever, in afwachting van de toekenning, al gebruik kan maken van de 30%-regeling in de loonadministratie. Een belastingvrije vergoeding kan dan aan de werknemer worden betaald zonder bewijs van extraterritoriale kosten.

Als later blijkt dat de 30%-uitspraak niet wordt toegekend, hoeft er geen belasting te worden geheven als de werkgever aantoont dat de werknemer daadwerkelijk extraterritoriale kosten heeft gemaakt die worden gedekt door de betaalde belastingvrije vergoeding of dat de vergoeding onmiddellijk wordt terugbetaald door de werknemer .

Indien het (belaste deel van) de vergoeding niet wordt terugbetaald, is de werkgever verplicht de loonbelasting - zo nodig als bruto - te betalen bij de eerstvolgende loonaangifte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax can help you with the:

Recent posts