Kan ik mijn opleidingskosten aftrekken?

U bent hier:
Study in the Netherlands

Als je hebt besloten om een cursus te volgen of naar de universiteit te gaan, bijvoorbeeld om je MBA te halen, kunnen deze kosten aftrekbaar zijn als het doel is om een betere baan te krijgen of om een carrièrestap te maken binnen het huidige bedrijf.

De volgende opleidingskosten zijn aftrekbaar

  • inschrijvingsgeld
  • aanvraagkosten
  • kosten van examens
  • boeken en andere literatuur
  • materialen (pc niet meer aftrekbaar sinds 2014)

De volgende kosten zijn nooit aftrekbaar

  • je eigen levensonderhoud, zoals huisvesting, eten en kleding
  • reiskosten en verblijfskosten
  • kosten voor een kamer waar je kunt studeren inclusief meubilair
  • computer, tablet, telefoon

Minimum en maximum bedrag

Onderwijskosten zijn alleen aftrekbaar als deze hoger zijn dan € 250, -. De eerste € 250, - zijn niet aftrekbaar. Het maximaal aftrekbare bedrag per jaar is € 15.000. Dit maximum is niet van toepassing tijdens de zogenaamde "standaard studieperiode". De standaard studieperiode is een periode van maximaal 16 kwartalen waarin de meeste tijd aan de studie wordt besteed, waardoor er niet genoeg tijd overblijft om ook een voltijdse baan te hebben. De standaard studieperiode ligt tussen de dag dat je 18 wordt en de dag dat je 30 wordt. Je kunt zelf bepalen wanneer de periode begint. De periode hoeft niet één aaneengesloten periode te zijn.

Als de werkgever een deel van het honorarium betaalt of vergoedt, wordt de aftrek verminderd met de vergoeding van de werkgever.

De aftrek heeft alleen betrekking op kosten voor uzelf of uw fiscale partner. Kosten gemaakt voor uw kinderen, zoals universiteitskosten of internationale schoolkosten, zijn nooit aftrekbaar als onderwijskosten in uw belastingaangifte.

Voor de aftrek is het van belang wanneer de kosten zijn betaald. Het jaar van betaling bepaalt in welk jaar de aangifte kan worden gevorderd.

Kosten van een cursus Nederlands zijn niet aftrekbaar omdat deze kosten te algemeen zijn. Dit is alleen anders als de Nederlandse taalcursus verplicht is om aanvullend onderwijs te volgen. Ook kosten van een rijbewijs zijn niet aftrekbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax can help you with the:

Recent posts