Kunnen naast de 30%-regeling dubbele woonlasten belastingvrij worden vergoed?

U bent hier:

Vraag:

Kan er een uitzonderlijke gratis vergoeding worden gegeven voor dubbele verblijfskosten terwijl er al maximaal gebruik wordt gemaakt van de 30%-regeling?

Antwoord:

Nee, zoals vermeld in de toelichting bij het herzieningsbesluit van 20 december 2000 hebben de kosten van dubbele huisvesting een overwegend extraterritoriaal karakter en worden daarom opgenomen onder de meest specifieke vermelding voor extraterritoriale kosten. De desbetreffende kosten vallen dus onder de bewijsregel 30%.

Dit betekent niet noodzakelijk dat een dergelijke vergoeding wordt belast. Moet worden aangetoond dat het totaal extraterritoriale kosten meer dan 30% van de inkomsten, zodat geen gebruik hoeft te worden gemaakt van de bewijsregel, de werkelijke kosten van dubbele huisvesting kunnen worden vergoed (zonder beperking tot twee jaar).

Dit betekent dat een werkgever kan besluiten om de werkelijke extra territoriale kosten (met bewijs geleverd door de werknemer) te vergoeden indien deze hoger zijn dan de onbelaste vergoeding als de 30%-regeling wordt uitgevoerd. Een werkgever is echter niet verplicht om de werkelijke kosten te vergoeden en kan in plaats daarvan besluiten (altijd) de 30%-regeling te gebruiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax can help you with the:

Recent posts