A1 dekkingsbewijs sociale zekerheid: tijdelijk werk in Nederland

U bent hier:

Tijdelijk in Nederland werken met een A1-certificaat, exclusief Nederlandse sociale bijdragen.

Uitzendarbeid in Nederland

Bent u een buiten Nederland gevestigde werkgever en wilt u tijdelijk een werknemer in Nederland voor u laten werken, dan blijft uw werknemer normaal gesproken verzekerd in uw eigen land. Dan bent u in Nederland geen premie volksverzekeringen verschuldigd. U heeft echter een A1-certificaat nodig (dat het voormalige E101-certificaat heeft vervangen).

A1 certificaat

Een A1-certificaat is een formulier dat aangeeft in welk land een werknemer verzekerd is. Dit certificaat is geldig in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in landen waarmee Nederland een socialezekerheidsovereenkomst heeft. In veel landen controleert een arbeidsinspectie of uw werknemer een A1-certificaat heeft. U kunt het attest aanvragen bij de sociale verzekeringsinstelling van het land waar uw bedrijf is gevestigd. Nederland zal het door de buitenlandse instelling verstrekte certificaat moeten volgen.

Als u voor de werknemer geen A1-certificaat aanvraagt, geldt de hoofdverzekering; met andere woorden, de werknemer valt onder de socialezekerheidswetten van het land waar de werknemer zal werken.

Hoewel een A1-attest in het algemeen vooraf bij de bevoegde instelling moet worden aangevraagd, kan het ook achteraf worden aangevraagd. In het geval van onregelmatige zakenreizen die op het laatste moment en / of slechts een korte periode worden gepland, en in het geval van andere zeer korte toewijzingsperioden van maximaal een week, kan het zinvol zijn af te zien van het aanvragen van een A1-certificaat.

Het A1-certificaat is 24 maanden geldig, maar kan telkens op verzoek voor een periode van 12 maanden worden verlengd.

Permanent werken in Nederland

Als uw werknemer permanent in Nederland gaat werken, eindigt de dekking door het socialezekerheidsstelsel van uw land. De premie voor de sociale zekerheid moet dan in Nederland worden betaald. Als uw werknemer in meer dan één EU-lidstaat werkt, gelden er andere regels en voorschriften.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax can help you with the:

Recent posts