Belasting in Nederland

Nederlandse belastingaangifte

Expatax kan uw belastingaangifte voor u verzorgen. Omdat we elk jaar duizenden belastingaangiftes verzorgen, zijn we meer dan bekend met allerlei situaties waarmee expats te maken kunnen krijgen. Wij zijn gespecialiseerd in belastingaangiftes met een internationale situatie zoals M-formulieren en C-formulieren. In het jaar van migratie is een M-formulier van toepassing en een C-formulier als u buiten Nederland woont maar in Nederland bepaalde bronnen van inkomen heeft. 

Wij kunnen voor de afgelopen 5 jaar een belastingaangifte voor u indienen. 

If you haven’t been invited by the tax authorities to file a tax return, the question is whether you need to file a tax return. In our Knowledge Base kunt u lezen in welke gevallen het voordelig is om dat toch nog te doen.

Claim uw belastingteruggave!

Amerikaanse belastingaangifte

Our Dutch based CPA can help you with your Amerikaanse belastingaangifte.

Voorlopige teruggave

Heeft u in Nederland inkomen dat onderworpen is aan loonbelasting, dan houdt uw werkgever loonheffing in op uw salaris. Deze aftrek houdt geen rekening met uw aftrekposten en sommige heffingskortingen. Heeft u bijvoorbeeld aftrekposten, dan is de inhouding op uw salaris hoger dan wat u verschuldigd bent aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Na het einde van het belastingjaar kunt u het ingehouden bedrag terugkrijgen door een aangifte inkomstenbelasting in te vullen. Maar u kunt hiervoor ook een voorlopige teruggave krijgen. U kunt de belastingdienst vragen om het te veel ingehouden bedrag in maandelijkse termijnen aan u te betalen. Hetzelfde geldt als u een pensioen of uitkering ontvangt.

Op basis van de gegevens die u op het formulier invult, berekent de Belastingdienst hoeveel u waarschijnlijk moet betalen. Daarnaast berekent de Belastingdienst het bedrag aan loonbelasting dat uw werkgever naar verwachting van uw salaris zal aftrekken. Het verschil tussen deze twee bedragen is het bedrag dat u van de belastingdienst ontvangt: uw voorlopige teruggave. U ontvangt gedurende het jaar de voorlopige teruggave in maandelijkse termijnen. De Belastingdienst kent een voorlopige teruggave alleen toe als er voldoende Nederlandse loonheffing wordt ingehouden.

Voor welke aftrekposten kan een voorlopige terugbetaling worden verkregen?

Voor de volgende aftrekposten kunt u een voorlopige terugbetaling aanvragen:

Toeslagen

Afhankelijk van uw persoonlijke financiële en gezinssituatie hebt u mogelijk recht op bepaalde toeslagen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget.

I am Dr. R V Prasad. I come from India. As an expat, I had no idea about the taxation rules, obligations, etc., when I came to the Netherlands in 2005. I was searching for some helping hands for filing my tax returns and also help me with details about all the support systems the Dutch government offers to its Knowledge migrants. I was really lucky that one of my colleagues gave the contact of Expatax. I called Mr. Arjan Enneman and he first took all the details about my status and my family conditions and financial status. He explained patiently what I am supposed to do and also how Dutch government helps its knowledge migrants. Every year for the past 15 years Expatax has been supporting me and indeed with a fee that is highly reasonable. In the last 5 years, Mr. Pieter Veldhuizen has been so efficient and kind to help me with Tax Returns. Expatax doesn’t charge its customer more fee even if there are supplementary filings and if they have to coordinate with Tax officials to clarify queries. Lastly, it is a general perception that Tax consultants are very straight and it feels like going through a grind. However, I would like to put it on record that Expatax makes me feel that I am welcome and they are ever-ready to “listen” to my requirements and situations and help each one individually. It is NO SURPRISE that I am taking the help of Expatax for the last 15 years.

Dr. R. Venkatesha Prasad, TU Delft