Belasting in Nederland

Nederlandse belastingaangifte

 

Expatax kan uw belastingaangifte voor u verzorgen. Omdat we elk jaar duizenden belastingaangiftes verzorgen, zijn we meer dan bekend met allerlei situaties waarmee expats te maken kunnen krijgen. Wij zijn gespecialiseerd in belastingaangiftes met een internationale situatie zoals M-formulieren en C-formulieren. In het jaar van migratie is een M-formulier van toepassing en een C-formulier als u buiten Nederland woont maar in Nederland bepaalde bronnen van inkomen heeft. 

Wij kunnen voor de afgelopen 5 jaar een belastingaangifte voor u indienen. 

Als u niet door de belastingdienst bent uitgenodigd om aangifte te doen, is het de vraag of u aangifte moet doen. In onze Knowledge Base kunt u lezen in welke gevallen het voordelig is om dat toch nog te doen.

Claim uw belastingteruggave!

Voorlopige teruggave

Heeft u in Nederland inkomen dat onderworpen is aan loonbelasting, dan houdt uw werkgever loonheffing in op uw salaris. Deze aftrek houdt geen rekening met uw aftrekposten en sommige heffingskortingen. Heeft u bijvoorbeeld aftrekposten, dan is de inhouding op uw salaris hoger dan wat u verschuldigd bent aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Na het einde van het belastingjaar kunt u het ingehouden bedrag terugkrijgen door een aangifte inkomstenbelasting in te vullen. Maar u kunt hiervoor ook een voorlopige teruggave krijgen. U kunt de belastingdienst vragen om het te veel ingehouden bedrag in maandelijkse termijnen aan u te betalen. Hetzelfde geldt als u een pensioen of uitkering ontvangt.

Op basis van de gegevens die u op het formulier invult, berekent de Belastingdienst hoeveel u waarschijnlijk moet betalen. Daarnaast berekent de Belastingdienst het bedrag aan loonbelasting dat uw werkgever naar verwachting van uw salaris zal aftrekken. Het verschil tussen deze twee bedragen is het bedrag dat u van de belastingdienst ontvangt: uw voorlopige teruggave. U ontvangt gedurende het jaar de voorlopige teruggave in maandelijkse termijnen. De Belastingdienst kent een voorlopige teruggave alleen toe als er voldoende Nederlandse loonheffing wordt ingehouden.

Voor welke aftrekposten kan een voorlopige terugbetaling worden verkregen?

Voor de volgende aftrekposten kunt u een voorlopige terugbetaling aanvragen:

 • aftrek openbaar vervoer woon-werkverkeer;
 • aftrek voor de eigen woning die uw hoofdverblijf is (de hypotheekrente);
 • premies voor een lijfrente en andere inkomensvoorziening;
 • verrekenbare verliezen in voorgaande kalenderjaren van werk en woning;
 • medische kosten en andere uitzonderlijke uitgaven;
 • uitgaven voor weekendbezoeken door ernstig gehandicapte kinderen;
 • studiekosten en andere scholingsuitgaven;
 • kosten voor beschermde of beschermde gebouwen;
 • donaties;
 • alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen;
 • kwijtschelding van durfkapitaalinvesteringen.

Toeslagen

Afhankelijk van uw persoonlijke financiële en gezinssituatie hebt u mogelijk recht op bepaalde toeslagen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget.