Inkomsten uit sparen en beleggen: box 3

Box 3: sparen en beleggen

Inkomsten uit sparen en beleggen: box 3

Belasting op inkomen uit sparen en beleggen wordt in Nederland verondersteld dat mensen een bepaald belastbaar rendement op hun netto vermogen zullen hebben. Het werkelijke rendement (bijvoorbeeld rente, dividend, meerwaarden of verliezen) is niet relevant. Het netto kapitaal (de waarde van de activa minus eventuele verplichtingen) wordt eenmaal per jaar bepaald, op 1 januari. Er wordt alleen rekening gehouden met kapitaal dat beschikbaar is voor sparen en beleggen. Bijgevolg worden de eigen woning en de daaraan gekoppelde kapitaalverzekering en het in een eigen bedrijf of een aanmerkelijk belang geïnvesteerde vermogen niet belast in box 3. Belastingtarief in box 3 is 30%.

Berekening:

Activa op 1 januari
- / - Schulden op 1 januari
—————————— =
Netto kapitaal
- / - Belastingvrij bedrag
—————————— =
Belastinggrondslag * percentage fictieve winst * 30% (belastingtarief) = te betalen belasting

Middelen

Voorbeelden van onder box 3 belaste activa zijn:

 • bank- en spaarrekeningen;
 • een tweede huis;
 • aandelen en andere aandelen;
 • kapitaalverzekering die niet gekoppeld is aan een eigen woning.

Vrijgestelde activa

Bepaalde activa zijn vrijgesteld. De belangrijkste zijn:

 • vermogen dat al belast is in box 1 of box 2 (bijvoorbeeld uw eigen woning, bedrijfsmiddelen of een lijfrenteverzekering of pensioenverzekering als de premies aftrekbaar zijn);
 • roerende goederen voor persoonlijk gebruik (huishoudelijke artikelen, zoals een auto);
 • investeringen in bossen en natuur;
 • voorwerpen van artistieke of wetenschappelijke aard, tenzij deze als investering dienen;
 • groene investeringen (milieuvriendelijke investeringen) tot een bepaald bedrag (zie hieronder).

Vrijstelling voor groene investeringen

JaarVrijstelling alleenstaandeVrijstelling fiscale partners
2020€ 59,477€ 118,954
2019€ 58,540€ 117,080
2018€ 57,845€ 115,690
2017€ 57,385€ 114,770
2016€ 57,213€ 114,426

FAQ

 • Hoe wordt een tweede huis in Nederland belast? Het is eigendom van een niet-ingezetene.
 • Belasting op meerwaarden. Is het in Nederland van toepassing en zo ja, in welke situaties?
 • Ik heb mijn huis met verlies verkocht. Is deze verliesbelasting aftrekbaar?
 • Kan ik voor mijn kind een spaarrekening openen en betaalt hij belasting over de rente?
 • Levensverzekering in Frankrijk: belast in box 3 of box 1?
 • Nederlandse belastingen op buitenlandse (Amerikaanse) rekeningen

Schulden

Schulden en verplichtingen verlagen de belastbare grondslag, maar er is een drempel:

JaarDrempel zonder fiscale partnerDrempel met fiscale partner
2020€ 3,100 € 6,200 
2019€ 3,100 € 6,200 
2018€ 3,000 € 6,000 
2017€ 3,000€ 6,000
2016€ 3,000€ 6,000

Behalve belastingverplichtingen en verplichtingen die verband houden met inkomsten uit vermogen, werk of woning of een aanmerkelijk belang, kunnen alle verplichtingen in mindering worden gebracht op de activa.

FAQ

Zijn bepaalde activa vrijgesteld van belasting in box 3?

Fictieve winst

Van 2001 tot 2016 was het percentage van de fictieve winst 4%. Dus tot 2016 was de te betalen belasting 4% * 30% = 1,2% van het belastbaar vermogen. Sinds 2017 is dit veranderd. Er zijn nu 3 haakjes. Hoe meer besparingen en investeringen u heeft, hoe hoger het percentage kan zijn. Het percentage is afhankelijk van het type activum. Het belastingtarief is nog steeds 30%.

2020

HaakjeUw (deel van)
sparen en beleggen
Percentage
0.07%
Percentage
5.28%
Percentage gemiddeld
winst
1Tot en met € 72.79867%33%1,789%
2Van € 72.798 tot en met € 1.005.57321%79%4.185%
3Vanaf € 1.005.5730%100%5.28

Hoe wordt de fictieve winst berekend?

In schijf 1 wordt een percentage van 0,07% berekend over 67% van het eigen vermogen en 5.39% over de resterende 33% van het eigen vermogen.

In schijf 2 wordt een percentage van 0,07% berekend over 21% van het eigen vermogen en 5.28% over de resterende 79% van het eigen vermogen.

In schijf 3 wordt een percentage van 5.28% berekend over 100% van het eigen vermogen.

2019

HaakjeUw (deel van)
sparen en beleggen
Percentage
0.13%
Percentage
5.59%
Percentage gemiddeld
winst
1Tot en met € 71.65067%33%1,931%
2Van € 71.651 tot en met € 989.73621%79%4.443%
3Vanaf € 989.7370%100%5.59%

2018

HaakjeUw (deel van)
sparen en beleggen
Percentage
1.63%
Percentage
5.39%
Percentage gemiddeld
winst
1Tot en met € 70.80067%33%2.017%
2Van € 70.801, - tot en met € 978.000, -21%79%4.326%
3Vanaf € 978.0010%100%5.38%

2017

HaakjeUw (deel van)
sparen en beleggen
Percentage
1.63%
Percentage
5.39%
Percentage gemiddeld
winst
1Tot en met € 75.00067%33%2.871%
2Van € 75.001 tot en met € 975.00021%79%4.600%
3Vanaf € 975.0010%100%5.39%

Belastingvrij bedrag - vrijstelling

Elke ingezeten belastingbetaler heeft recht op een belastingvrije kapitaaldrempel van een bepaald bedrag. Afhankelijk van hun inkomen en kapitaalbedrag hebben 65-plussers recht op een extra drempel van 50% van hun nettokapitaal tot een bepaald maximum.

JaarVrijstelling alleenstaandeVrijstelling fiscale partners
2020€ 30,846€ 61,692
2019€ 30,360€ 60,720
2018€ 30,000€ 60,000
2017€ 25,000€ 50,000
2016€ 24,437€ 48,874

Belastingheffing van niet-ingezetenen

Niet-ingezetenen worden alleen belast over inkomsten uit sparen en beleggen als zij bepaalde bezittingen in Nederland bezitten, namelijk:

 • in Nederland gelegen onroerende zaken (daaronder begrepen onroerende rechten);
 • winstdelingsrechten op basis van de nettowinst (niet de omzet) van een in Nederland beheerd bedrijf, met uitzondering van winstdelende obligaties enz., en het recht van werknemers op bonussen.

De genoemde activa worden alleen verminderd door verplichtingen die er rechtstreeks mee verband houden (zoals schulden gedekt door een hypotheek op in Nederland gelegen onroerende goederen).

30% regeling

Indien de 30%-uitspraak wordt verleend, kan de werknemer ervoor kiezen om voor belastingdoeleinden als gedeeltelijk niet-inwoner te worden behandeld en dientengevolge alleen de bovengenoemde specifieke activa in de Nederlandse belastingaangifte worden vermeld. De activa genoemd onder “Belastbare activa” hoeven in deze situatie niet te worden aangegeven.

FAQ

Spaarrekeningen en de 30% regeling. Ik heb buitenlandse bankrekeningen. Wat moet ik aangeven?

Deel dit artikel:

Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op linkedin

gerelateerde berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *