Algemeen nieuws

Fiscale en economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus

Geld in een pot

Op 12 maart 2020 heeft het kabinet de Tweede Kamer laten weten dat het een aantal maatregelen gaat nemen om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus voor bedrijven te verzachten.

1. Werktijdverkorting

Bedrijven die worden getroffen door de uitbraak van het coronavirus en die aan een aantal voorwaarden voldoen, komen mogelijk in aanmerking voor de huidige regeling voor arbeidstijdverkorting. Dit zijn bedrijven die tijdelijk werkloos zijn voor (een deel van) hun personeel, ontstaan door omstandigheden (die buiten het normale bedrijfsrisico vallen). De uitbraak van coronavirus is zo'n bijzondere omstandigheid. Hierdoor kunnen meer bedrijven gebruik maken van deze regeling.

Zelfstandigen kunnen niet profiteren van deze regeling voor arbeidstijdverkorting. Zelfstandigen die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, wijst het kabinet erop dat zij onder bepaalde voorwaarden een beroep kunnen doen op het Besluit bijstand zelfstandigen 2004 (Bbz). Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen die een beroep willen doen op de Bbz kunnen contact opnemen met de gemeente waar ze zijn ingeschreven.

2. Verbreding van de MKB-leninggarantie (BMKB)

Als KMO's door de gevolgen van de coronavirusuitbraak in financiële moeilijkheden komen, kunnen ze terecht bij de BMKB. Er komt een nieuwe tijdelijke maatregel (geldig tot 1 april 2021) waarbij de Staat een hoger garantie-aandeel in de BMKB gaat aanbieden. Hierdoor kunnen MKB-bedrijven een overbruggingslening of de roodstand bij een financier financieel verhogen.

3. Bijzonder uitstel van betaling

Om ervoor te zorgen dat bedrijven liquiditeitsproblemen kunnen opvangen, bestaat de mogelijkheid om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst verleent uitstel van betaling als de onderneming schriftelijk motiveert dat zij door de corona-crisis in de problemen is geraakt. Zodra het verzoek tot uitstel door de Belastingdienst is ontvangen, stopt de Belastingdienst met incasso. Individuele beoordeling van het verzoek zal later plaatsvinden. De gebruikelijke uitstelvereisten blijven bestaan. De Belastingdienst zal in de komende periode een verzuimboete weglaten of terugdraaien. Deze verzoeken om uitstel moeten handmatig worden afgehandeld, zodat de afhandelingstijden kunnen toenemen als er veel verzoeken worden ontvangen.

4. Vermindering van voorlopige beoordeling

Veel bedrijven betalen momenteel belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een aantal bedrijven zal dit jaar naar verwachting lagere winsten behalen door het coronavirus. Het kabinet herinnert deze bedrijven eraan dat ze bij de Belastingdienst een verzoek kunnen indienen om de voorlopige aanslag te verlagen, zodat ze direct minder belasting betalen. Deze verzoeken worden door de Belastingdienst ingewilligd.

Similar Posts