Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Zakelijke kredieten

Om mkb-ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen, zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om de dagelijkse betaalverplichtingen te kunnen blijven voldoen, rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. Deze regeling is ook opengesteld voor overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot twee jaar. Financiers (met name banken) kunnen daardoor gemakkelijker en sneller het krediet verruimen bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB).

De BMKB is bedoeld voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers (fte's) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. De overheid staat dan deels garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar onvoldoende zekerheid kunnen bieden aan de financier (vooral banken).

Waar kan de BMKB voor worden gebruikt?

De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. Dit kan van belang zijn voor kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus.
Door de uitgebreide voorwaarden kan een ondernemer gemakkelijker en voor een hoger bedrag lenen.

MKB

De BMKB is toegankelijk voor bedrijven die onder de MKB-definitie vallen. Grote bedrijven zijn uitgesloten, evenals natuurlijke personen. Ook bepaalde bedrijfsgroepen en financieringsdoelstellingen zijn uitgesloten van de garantieregeling, zoals landbouw, visserij, openbare gezondheidszorg, bedrijven in de financiële sector en onroerend goed. Voor boeren en tuinders met liquiditeitsproblemen kan de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) uitkomst bieden.

ZZP-ers of eenmanszaken of freelancers

ZZP'ers kunnen ook gebruik maken van de BMKB. Zelfstandigen hebben echter doorgaans minder behoefte aan financiering en maken er daarom minder gebruik van.

Wat houdt de regeling in?

 • De overheid garandeert 90% van het geleende bedrag. 75% van een overbruggingslening kan worden gefinancierd met BMKB (was 50%).
 • De persoonlijke borg van de ondernemer wordt verlaagd van 25% naar 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening-courantkrediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
 • De maximale looptijd van het BMKB-krediet is 8 kwartalen.
 • De wijze van terugbetaling is ter beoordeling van de bank. De mogelijkheden zijn:
  - lineair (telkens hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode;
  - ineens, aan het einde van de looptijd.
 • De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB niet aan de orde.

Aanvraag

Ondernemers moeten zich voor deze regeling melden bij hun kredietverstrekker. De BMKB-aanvraag loopt via een geaccrediteerde financier, veelal een bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Meer informatie over deze regeling is te verkrijgen via het adviesteam van de Kamer van Koophandel, 0800 - 2117.

Deel dit artikel:

Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op linkedin

gerelateerde berichten