Salarisadministratie in Nederland

Nederlandse loonadministratie

 

Als u mensen in dienst heeft in Nederland of u stuurt werknemers om hier in opdracht te komen werken, dan moet u wellicht een Nederlandse loonadministratie opzetten. Expatax kan u helpen. 

Video afspelen

Expatax kan je helpen!

Wij kunnen de stress van het onderhouden van een salarisadministratie in Nederland voor u verminderen. Uw bedrijf bespaart op interne kosten van papierwerk, software-updates en complexe loonberekeningen. Wat nog belangrijker is, u voorkomt discussies met de Belastingdienst en uw werknemers en geen boetes. Gemak.

U heeft een bedrijf in Nederland

 

Heeft u een bedrijf in Nederland waar u mensen in dienst heeft, dan worden deze werknemers op de Nederlandse loonadministratie geplaatst. Door de fysieke aanwezigheid vallen alle medewerkers automatisch onder de Nederlandse fiscale regels.

U stuurt medewerkers naar Nederland om te werken

 

Alle buitenlandse bedrijven die mensen met een opdracht in Nederland laten werken (of werknemers in dienst nemen die al in Nederland wonen) worden voor belastingdoeleinden geacht in Nederland 'fictief verblijf' te hebben. Dit betekent dat alle werknemers met een opdracht in Nederland vanaf de eerste dag van een dergelijke opdracht onderworpen zijn aan de Nederlandse inkomstenbelasting. Tenzij in een toepasselijk belastingverdrag is bepaald dat het salaris in het land van herkomst belastbaar blijft, al is dat zelden het geval omdat de Nederlandse belastingdienst daarover erg terughoudend is.

Om te voorkomen dat de opdrachtgever de salarisadministratie voor zijn rekening moet nemen, is het belangrijk dat de buitenlandse werkgever de loonadministratie in Nederland regelt en ervoor zorgt dat elke maand het juiste bedrag aan loonbelasting en premies voor de sociale zekerheid worden ingehouden en betaald. Dit geldt ook voor individuele contractors. Ze mogen dan wel onder hun buitenlandse BV werken, maar dat moet door de Nederlandse belastingdienst worden goedgekeurd.

Als een buitenlands bedrijf zich niet aan de Nederlandse regels houdt, kan de opdrachtgever voor wie de werknemers in Nederland werken aansprakelijk worden gesteld voor de loonbelasting, premies sociale zekerheid en eventuele boetes. Dit kan voor alle betrokkenen ernstige gevolgen hebben.

Expatax kan u helpen met de hele procedure, inclusief maar niet beperkt tot:

  • Registratie bij de belastingdienst
  • Creëren van arbeidsovereenkomsten
  • Toepassing van de 30% regeling (indien toepasselijk)
  • Berekening van het maandsalaris en aanmaak van loonstroken
  • Advies over de beschikbare belastingvrije vergoedingen
  • Indiening van loonaangiftes
  • Correspondentie met betrokken partijen
  • Jaarrekening, administratie en jaaroverzichten
  • Opstellen betalingsschema loonbelasting, volksverzekeringen en nettoloon

Vraag een prijsopgave aan

Aangezien geen enkel bedrijf hetzelfde is, nemen we uw vereisten onder de loep en zorgen we ervoor dat de salarisadministratie wordt afgestemd op u of de bestaande interne systemen van uw klant. Uw bedrijf bespaart op interne kosten van papierwerk, software-updates en complexe loonberekeningen waarmee rekening moet worden gehouden bij het evalueren van de service. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken en ontvang een offerte op basis van uw situatie en wensen.