Voorwaarden voor de tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers bekend gemaakt

Ondernemer zonder werk

Ga naar onze pagina over de financiële maatregelen rond de Corona-crisis

De voorwaarden van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) zijn gepubliceerd. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en loopt tot 1 juni.

Zelfstandigen kunnen gebruik maken van twee faciliteiten van de Tozo:

  • inkomenssteun en
  • een lening voor werkkapitaal.

De regeling is vergelijkbaar met bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de gebruikte bedragen gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben om te leven. De kosten van levensonderhoud omvatten kosten zoals boodschappen en huur.

Om inkomenssteun te krijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat zijn inkomen als gevolg van de corona-crisis de komende drie maanden lager zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Voor gehuwden en samenwonenden wordt het inkomen aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het is een gift en hoeft dus niet terugbetaald te worden.

Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of die naast hun bedrijf nog meer loon ontvangen uit reguliere arbeid boven de bijstandsnorm, krijgen geen toeslag. Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen), van wie beide partners zelfstandige ondernemers zijn, is het maximale uitbetaalde bedrag 1.500 euro netto, conform de regels van de Participatiewet. De regeling blijft gelden tot 1 juni 2020. Zelfstandige ondernemers die door de corona crisis liquiditeitsproblemen ondervinden, kunnen een lening aanvragen voor werkkapitaal tot 10.157 euro met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 is geen aflossing vereist.

Versnelde procedure

Vergeleken met de Bbz bevat de Tozo versoepelde voorwaarden en een versnelde procedure. Een aanvraag voor de Tozo wordt zoveel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden afgerond, in plaats van de gebruikelijke 13 weken. Kijk voor het digitale aanvraagformulier op de website van uw gemeente. U dient de aanvraag in bij uw gemeente, samen met kopieën van uw identiteitsbewijs (rijbewijs is niet voldoende), bankafschriften, bestaande opdrachten, brieven en informatie over de samenstelling van het huishouden. De gemeente verzamelt zelf gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (uittreksel). Gemeenten hebben de behandeling soms uitbesteed aan een joint venture of (grotere) aangrenzende gemeente. Kijk hiervoor op de website van uw gemeente.

Voorwaarden

De zelfstandige moet bij de aanvraag aangeven dat hij verwacht dat zijn inkomen als gevolg van de corona-crisis de komende drie maanden lager zal zijn dan het sociaal minimum. Mocht dit achteraf toch anders blijken, dan moet de zelfstandige de gemeente hiervan op de hoogte stellen. Door de versoepeling wordt er geen onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Daarnaast hebben de bezittingen (zoals een spaarrekening en woningbezit) en het inkomen van de partner geen invloed op de uitkering. De procedure is zo eenvoudig en snel te implementeren.

Meer specifiek gelden de volgende vereisten:

  • Zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot aan pensioengerechtigde leeftijd.
  • Woonachtig en legaal verblijf in Nederland.
  • Nederlands of gelijkwaardig.
  • Het bedrijf of zelfstandige beroep wordt uitgeoefend in Nederland.
  • Voldoet aan de wettelijke vereisten voor het runnen van een eigen bedrijf, inclusief ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Was voor 17 maart 2020 18.45 uur ingeschreven in het handelsregister en startte het bedrijf en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar (of 24 uur per week) werken in een eigen bedrijf of als zelfstandige.
  • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomenssteun wordt gevraagd.
  • Inkomen als gevolg van de corona-crisis onder het sociaal minimum.

Deel dit artikel:

Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op linkedin

gerelateerde berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *