Bedrijf

Compensatie van 4.000 euro voor ondernemers in getroffen sectoren

Ondernemers met financiële compensatie

Bron: Rijksoverheid.nl en kvk.nl

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is een van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de corona-crisis. De TOGS is bedoeld voor ondernemers die door verschillende overheidsmaatregelen rechtstreeks zijn beschadigd om het COVID-19-virus te bevatten. Dubbele ondernemers ontvangen een eenmalige betaling van € 4.000 om hun vaste kosten te betalen. Deze betaling is per bedrijf, niet per bedrijfslocatie. De TOGS is op te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

De gezondheidsmaatregelen van de overheid hebben directe gevolgen voor het inkomen in een aantal specifieke sectoren. Door bijvoorbeeld de gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden, bepaalde groepen ondernemers in de non-foodsector en evenementen, het verbod op contactberoepen op het gebied van verzorging en annuleringen in de reisbranche vanwege het 'alleen noodzakelijke' reisadvies voor Nederlanders. Voor deze ondernemers doet het kabinet iets extra's om in de urgente behoefte te voorzien, naast andere maatregelen zoals de vergoeding van loonkosten en uitgebreide mogelijkheden voor het overbruggen van leningen.

Waar en wanneer kan ik een aanvraag indienen voor het gebruik van de vergoeding voor getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)?

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. Het bedrijf moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit moet blijken uit de registratie van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. Als de juiste informatie wordt verstrekt, wordt de aanvraag binnen 3 weken goedgekeurd en betaald. RVO streeft er echter naar om dit binnen 1 week te doen. U heeft 3 maanden, dus tot en met vrijdag 26 juni 2020, om een aanvraag in te dienen.

Voorbereiden op de aanvraag

Bij het indienen van de online aanvraag worden automatisch een aantal gegevens van de Kamer van Koophandel ingevuld. Controleer die informatie. Bekijk het overzicht van vragen in het online aanvraagformulier (pdf) en verzamel vooraf alle benodigde informatie.

Wat heb je nodig?

 • eHerkenning tool level 1 of DigiD
 • KvK-nummer van uw bedrijf (let op: niet het locatienummer / RSIN)
 • SBI-code van de hoofdactiviteit van uw bedrijf
 • bankrekeningnummer van uw bedrijf
 • correspondentie en bezoekadres van uw bedrijf
 • contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres

Als een tussenpersoon de aanvraag indient, heeft u een machtiging nodig. Deze machtiging hoeft u niet op te sturen, maar kan tijdens controles worden aangevraagd.

Voor wie is de regeling voor door ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) bedoeld?

Ondernemers in de onderstaande sectoren kunnen zich aanmelden. Dit zijn ondernemers die direct worden getroffen door de maatregelen die de overheid heeft genomen ter bestrijding van het coronavirus. Een gedetailleerd overzicht van sectoren is beschikbaar (voor een gedetailleerd overzicht zie publicatie in de Staatscourant). De lijst met branches en sectoren wordt op maandag 30 maart bijgewerkt:

 • Eet- en drinkgelegenheden: bijv. restaurants, cafetaria, evenementencatering, cafés
 • Haar- en schoonheidsverzorging: oa kappers, pedicures, visagisten
 • Evenementenlocaties en organisatoren
 • Sauna's, zonnebanken, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
 • Bepaalde particuliere culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, theaters, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs
 • Rijschool eigenaren
 • De reisbranche, zoals reisbureaus en touroperators
 • Casino's

Dit betreft bedrijven die zich buiten het huis bevinden. De enige uitzondering zijn eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of huurder boven woont.

Ik begrijp dat er een uitbreiding is van de regeling, voor welke sectoren is dit?

Extra groepen ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers, kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruik maken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Op 28 maart maakte het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de uitbreiding van de regeling bekend op basis van de sinds vrijdag aangevraagde TOGS en de recente acute, negatieve ontwikkelingen in winkelverkopen. “Dit zijn uitzonderlijke tijden die grote gevolgen hebben voor ondernemers. Daarom heeft de regering bij de aankondiging van het noodpakket voor banen en economie direct gezegd dat dit pakket nooit stilstaat. Ondernemers in de non-foodsector blijven misschien open, maar zien een forse daling van hun inkomen door de noodzaak van sociale distantiëring. Omdat ze hard worden geraakt, zullen we de regeling uitbreiden ”.

Het kabinet heeft op 7 april besloten de TOGS-regeling nogmaals uit te breiden. Hierdoor hebben verschillende contactberoepen, zoals tattoo shops, toegang tot de TOGS-regeling. Ook kleinere MKB-foodretailers, diensten zoals taxi's, praktijken van tandartsen, fysiotherapeuten en leveranciers van eet- en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen zijn toegevoegd.

Waar moet ik aan voldoen om de TOGS te gebruiken?

 • De hoofdactiviteit van uw bedrijf, zoals ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, moet overeenkomen met een van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in de beleidsregel (SBI-code).
 • De onderneming heeft een fysieke locatie in Nederland, waarvan het bedrijfsadres is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Uw bedrijf mag geen fysieke locatie op een woonadres hebben. Uitzondering geldt voor café- en restauranteigenaars uit die een horecagelegenheid huren, leasen of bezitten.
 • U verwacht dat uw bedrijf in de periode van 16 maart 2020 (dag na de aankondiging van de eerste noodmaatregel) tot 15 juni 2020 een omzetverlies van minimaal € 4000, - zal lijden.
 • U heeft minimaal € 4000 aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020.
 • Bij uw bedrijf werken maximaal 250 medewerkers. Dit blijkt uit de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Uw bedrijf moet op peildatum 15 maart 2020 gevestigd en ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Bedrijven kunnen verschillende rechtsvormen hebben. Bijvoorbeeld: eenmanszaak, besloten vennootschap (bv.), vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), maatschap, coöperatie, vereniging en stichting.
 • Uw bedrijf is geen naamloze vennootschap.
 • Uw bedrijf is niet failliet.
 • Uw bedrijf heeft geen verzoek tot surceance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • Met de aanvraag verklaart u dat er over de huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan 200.000 euro aan overheidssteun is ontvangen (de minimis-regeling). Bedrijven die het volledige bedrag al hebben opgebruikt, komen niet in aanmerking voor de regeling.

Waarom staat mijn sector niet in de lijst met SBI-codes om in aanmerking te komen voor de regeling voor compensatie voor door ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)?

De aangewezen sectoren hebben te maken met de gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden en evenementen, het verbod op contactberoepen op het gebied van verzorging en annuleringen in de reisbranche vanwege het 'alleen noodzakelijke' reisadvies voor Nederlanders.

Kom je niet in aanmerking, dan heeft het kabinet andere maatregelen, opgesteld in het Noodpakket economie en banen.

Vanwege de economische gevolgen van corona kunnen Nederlandse ondernemers in aanmerking komen voor uitzonderlijke financiële ondersteuning van het kabinet via de tijdelijke regeling voor loonkosten (NOW) of extra ondersteuning voor zelfstandigen. Bedrijven kunnen ook gebruik maken van de verschillende fiscale maatregelen en verruimde mogelijkheden voor het overbruggen van leningen.

Ik moest (verplicht) mijn zaak sluiten vanwege corona. Maar ik krijg het bericht dat ik niet in aanmerking kom vanwege mijn SBI. Waar kan ik melden als ik denk dat mijn bedrijf in aanmerking komt en binnen de door de overheid geselecteerde sectoren zou moeten vallen?

Als u een bedrijf registreert bij de Kamer van Koophandel, ontvangt u een SBI-code (standaard bedrijfsindeling). Deze code vertelt iets over de economische activiteit van uw bedrijf. Andere bedrijven gebruiken deze informatie om bijvoorbeeld naar klanten te zoeken. De overheid gebruikt de SBI-codes om beleid te maken. Het is aan de ondernemer zelf om de SBI-code bij de Kamer van Koophandel te wijzigen als de SBI-code niet klopt of als uw bedrijfsactiviteiten veranderen. Iedereen die vóór 15 maart in het handelsregister was ingeschreven, is onderworpen aan de destijds geldende SBI-code.

We zijn ons bewust van de signalen dat bedrijven denken in aanmerking te komen voor de regeling. RVO inventariseert en geeft deze signalen door aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze regeling is nog open tot 26 juni, wat betekent dat alle aspecten van de regeling continu worden bewaakt. Dit is niet per se het laatste wat we zeggen over deze regeling. Controleer ook of uw bedrijf in aanmerking komt voor een van de andere regelingen in het pakket.

Ik ben geregistreerd onder de verkeerde SBI-code. Hoe kan dit worden aangepast?

Ondernemers die wel recht hebben op de TOGS-regeling, maar er achter komen dat ze onder een verkeerde SBI-code in het handelsregister zijn geregistreerd, kunnen dit melden bij de RVO. De registratie zal van geval tot geval worden overwogen. Meer informatie over hoe u dit bij RVO kunt melden, volgt op de RVO-site.

Als ik niet in aanmerking kom voor de vergoeding voor getroffen ondernemers, COVID-19 (TOGS). Waar kan ik heen?

Het is niet de enige regeling in het noodpakket. We nemen kritiek en zorgen serieus. Deze regeling is nog open tot 26 juni, dus we kunnen alle aspecten van de regeling continu monitoren. Dit is niet per se het laatste wat we zeggen over deze regeling. Controleer ondertussen ook of uw bedrijf in aanmerking komt voor een van de andere regelingen in het pakket.

Het kabinet heeft het Noodpakket economie en banen opgesteld. Vanwege de economische gevolgen van corona kunnen Nederlandse ondernemers in aanmerking komen voor uitzonderlijke financiële ondersteuning van het kabinet via de tijdelijke regeling voor loonkosten (NOW) of extra ondersteuning voor zelfstandigen. Bedrijven kunnen ook gebruik maken van de verschillende fiscale maatregelen en verruimde mogelijkheden voor het overbruggen van leningen.

Similar Posts