Oprichting van bedrijven

 

Een bedrijf opzetten in Nederland

Gangbare rechtsvormen voor bedrijven in Nederland zijn een besloten vennootschap of een eenmanszaak (ook wel freelancer, zelfstandige of ondernemer genoemd). Als u wilt dat Expatax uw administratie als eenmanszaak regelt of zich laat registreren als zelfstandige, raadpleeg onze freelancers pagina.

Expatax kan u ook begeleiden bij het hele proces rond het opzetten van een besloten vennootschap in Nederland.

Oprichting van een Nederlandse besloten vennootschap (BV)

Een Besloten Vennootschap (BV) is een vennootschap waarvan de aandelen op naam zijn.

Aandeelhouders

Een BV kan worden opgericht door een of meer 'oprichters', zijnde individuen en / of rechtspersonen. Eén persoon of entiteit alleen, Nederlands of buitenlands, is mogelijk de enige oprichter en het volledige bestuur tegelijkertijd; geen secretaris nodig. Indien er slechts één aandeelhouder is, brengt dit feit geen persoonlijke aansprakelijkheid met zich mee, maar wordt zijn naam als zodanig geregistreerd in de door het handelsregister afgegeven registratiebewijzen van de BV. De aandelen zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister, dat moet worden bewaard in het kantoor van de vennootschap.

Akte van oprichting

Een akte van oprichting wordt opgemaakt bij een notaris en gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en de belastingdienst. De officiële akte van oprichting zal in het Nederlands zijn, Expatax zorgt voor een volledige vertaling in het Engels. De akte bevat de details van de oprichter (s) en het (de) eerste lid (leden) van het bestuur, evenals de bedragen van hun deelname (s) en betaling (en) aan het startkapitaal. Verder bevat de akte de statuten, bestaande uit ten minste de firmanaam, de stad waar de vennootschap haar statutaire zetel zal hebben, het doel van de vennootschap, het maatschappelijk kapitaal in euro's en haar verdeling in aandelen, alsmede de voorwaarden voor aandelenoverdracht.

Bedrijfsnaam

De bedrijfsnaam moet uniek zijn en nog niet door een andere partij bij de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd en moet beginnen of eindigen met de letters ´BV´. Het bedrijf kan echter een of meer vrij gekozen handelsnamen registreren om het geheel of delen van zijn bedrijf en activiteiten te labelen.

Aandelenkapitaal

Hoe hoog het aandelenkapitaal zal zijn, is geheel aan de oprichter. Er moet ten minste één aandeel zijn met betrekking tot stemrecht. Een aandeel kan stemrecht, winstrecht of beide hebben.

Expatax Company Formation-diensten

Expatax biedt alle onderstaande diensten aan als onderdeel van ons Full Formation pakket voor een vaste prijs van € 2.100, - (excl. Btw):

 • Naamcontrole bij de Kamer van Koophandel
 • Bespreken van uw wensen, opzetten van een structuur en een plan van aanpak
 • Het maken van afspraken met andere betrokken partijen
 • Opstellen van concept en definitieve statuten
 • Voorlopige en definitieve aanmeldingsformulieren van de Kamer van Koophandel
 • Notariële kosten
 • Het regelen van een geregistreerd kantooradres
 • Registratie bij de belastingdienst, aanvragen van alle vereiste belastingnummers
 • Voorbereiding van de eerste aandeelhoudersvergadering
 • Opstellen van een aandeelhoudersregister
 • Eén map met al het papierwerk

De oprichting van een onderneming duurt tussen de 2 en 6 weken, afhankelijk van de complexiteit van de aandeelhoudersstructuur.

Aanvullende diensten

Wij bieden hulp bij het openen van een bankrekening. Vanwege een strikt acceptatiebeleid kunnen we echter niet garanderen dat de bank het nieuwe bedrijf als klant accepteert, in welk geval er wellicht voor een buitenlandse oplossing moet worden gekozen. We werken samen met Rabobank en ING Bank.

Wij bieden ook de volgende diensten aan, neem contact met ons op voor een definitieve prijsopgave van gecombineerde diensten:

 • boekhoudkundige diensten, periodieke btw-aangiften
 • jaarrekening, officiele rapporten, audits, accountantsverklaring
 • maandelijkse loonadministratie, HR-diensten
 • opstellen van jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting, aangifte inkomstenbelasting en andere fiscale formulieren

Start de procedure

Ga naar ons online formulier hieronder en verstrek de nodige informatie en documenten. De relevante documenten van elke aandeelhouder zijn nodig. Als een aandeelhouder een entiteit is, moet de persoon of personen achter de entiteit ook worden geïdentificeerd, samen met de entiteit zelf. Hoe meer entiteiten erbij betrokken zijn, hoe langer het identificatieproces zal duren. Houd er rekening mee dat als de aandeelhoudersstructuur zogenaamde offshore-bedrijven omvat (bedrijven gevestigd in een "belastingparadijs" zoals het eiland Man, Beruda, Seychellen enz. Of bedrijven met een andere structuur zoals bijvoorbeeld trustfondsen of stichtingen) dat de oprichting van de Nederlandse entiteit kan hierdoor gefrustreerd raken. Dit kan voor ons een reden zijn om te besluiten niet mee te werken aan de oprichting in Nederland.

Uiteraard kunt u contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak om eerst alle mogelijkheden te bespreken.

https://www.youtube.com/watch?v=CId2yBKY9FQ Onze tarieven Start de procedure Neem contact op