Checklist Corona-crisis: wat kunt u doen voor uw bedrijf?

Checklist

Krijg inzicht in uw financiële situatie

Wat heb ik 'contant', wat heb ik nodig en wat moet ik betalen? En wanneer moet ik betalen? Zorg ervoor dat u uw betalingsverplichtingen onder controle heeft. Want als je weet wat je hebt, wat je nog krijgt en wat je nog moet betalen, dan weet je hoeveel geld je tekort komt. En wat uw mogelijkheden zijn om hier snel actie op te ondernemen.

 • Is er een duidelijk beeld van de mogelijke daling van de vraag en de impact op de liquiditeit?
 • Is het mogelijk om claims sneller te innen door middel van gestructureerde herinneringen?
 • Wordt er op tijd gefactureerd?
 • Is het mogelijk om facturen te financieren?
 • Is het mogelijk om voor grotere bestellingen met aanbetalingen te werken?
 • Is het mogelijk om betalingskortingen te gebruiken om betalingsvoorwaarden met klanten te verkorten?
 • Is er beoordeeld welke andere eventuele kosten kunnen worden bespaard?

Beoordeel uw verplichtingen jegens de belastingdienst

In tijden waarin uw inkomen net zo onzeker is als nu, wilt u zo min mogelijk kosten. De overheid houdt hier rekening mee. Daarom kunt u uw belastingbetalingen tijdelijk uitstellen. U kunt de belastingdienst verzoeken uw belastingbetalingen uit te stellen. Voor verschillende soorten belastingen is uitstel mogelijk, zoals loon- en inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en btw. Daarnaast werkt de Nederlandse Douane ook mee en verleent op verzoek uitstel van betaling.

 • Is het nodig de voorlopige belastingaangifte voor 2020 aan te passen of stop te zetten?
 • Is het nodig om een betalingsonmacht te melden?
 • Kan de btw die u al hebt betaald op oninbare vorderingen, worden teruggevorderd?

Maak gebruik van het noodpakket van de overheid

De overheid heeft financiële regelingen getroffen die uw bedrijf financieel kunnen helpen. Bekijk de voorwaarden en kijk of een regeling op u van toepassing is of kan zijn.

Kijk wat de gemeente voor u kan doen

Gemeenten kunnen ondernemers meer financiële ademruimte geven. Dit doen ze door een flexibele benadering van de heffing van lokale belastingen. Denk aan de onroerendezaakbelasting (OZB), precario, toeristenbelasting, advertentiebelasting en terrasbelasting. Niet elke gemeente heeft dezelfde regels. Vraag bij uw gemeente na voor welke lokale belastingen u de betaling kunt uitstellen of in termijnen kunt betalen.

 • Als u een zelfstandige bent, heeft u dan overwogen of de mogelijkheden van het besluit over bijstand aan zelfstandigen zijn overwogen?

Bespreek uw mogelijkheden met uw bank

De kans is groot dat u terughoudend bent over krediet en moeite heeft met het controleren van uw betalingsverplichtingen. Verschillende regelgeving kan hiervoor een oplossing bieden. Zo kunnen kleine ondernemers en zelfstandigen bij Qredits terecht om een lening of overbruggingslening aan te vragen.
Bespreek de mogelijkheden met uw bank. Misschien is het mogelijk om financiering te verlengen of een lening aan te vragen. Een aantal banken heeft aangegeven haar steentje bij te willen dragen door aflossingen op leningen tot 2,5 miljoen euro uit te stellen.

 • Bij noodzakelijke aanvullende financiering: Is de BMKB-regeling overwogen?

Vraag uitstel aan bij het waterschap

Waterschappen denken met ons mee over hoe zij ondernemers kunnen helpen de corona-crisis te doorstaan. Hoe kunnen ze dit doen? Een aantal waterschappen heeft het herstel gestaakt. En als je in de problemen zit, kun je uitstel vragen. Ook proberen de waterschappen hun facturen ruim voor de vervaldatum te betalen en ervoor te zorgen dat orders en vergunningen worden afgegeven aan bedrijven.

Verzoek om uitstel van betaling van pensioenpremies vragen

Kijk of u uitstel kunt krijgen voor de betaling van pensioenpremie (s)? Werkgevers die getroffen zijn door de corona-crisis kunnen ook bij hun pensioenfonds een aanvraag indienen voor een eventuele betalingsregeling.

Neem contact op met uw brancheorganisatie

Uw brancheorganisatie heeft de afgelopen weken goed nagedacht over wat specifiek nodig is voor uw branche. Misschien kunnen ze iets voor je doen; in de vorm van een balie of voorbeeldbrieven.

Informeer uw klanten

Zijn uw activiteiten veranderd of levert u nu op bepaalde tijden af bij een afhaalpunt? Informeer uw klanten over hoe het met uw bedrijf gaat en wat u doet. Veel klanten denken graag met u mee en stellen het op prijs dat u op zoek bent naar alternatieven. Zo houd je je klanten bij je. Ook goed voor later, als de crisis voorbij is. Daarnaast helpen veel ondernemers de samenleving in deze moeilijke tijden op creatieve wijze.

 • Zijn er leveringscontracten die niet kunnen worden nagekomen en wat is de impact hiervan op de bedrijfsvoering?
 • Zijn de genomen maatregelen duidelijk aan de leveranciers meegedeeld en hoe zullen ze deze beïnvloeden?

Evalueer uw leveranciers

Ook uw leveranciers krijgen te maken met de crisis. Hoe gaat het met hen? Wat zijn de gevolgen? Gesloten grenzen. Vraag uw leveranciers hoe zij met de situatie omgaan.

 • Zijn er leveranciers die niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen en moeten ze actie ondernemen?
 • Is er voldoende voorraad of moet er rekening worden gehouden met een daling in productie / handel door tekorten aan de inkoopkant?
 • Zijn de genomen maatregelen duidelijk gecommuniceerd aan leveranciers en hoe zullen ze deze beïnvloeden?

Wat zijn de gevolgen voor uw medewerkers?

Mogelijk is er niet genoeg werk voor uw personeel. Of er komt niet genoeg geld binnen om uw personeel te betalen. Hoe ga je om met medewerkers die vanuit huis werken?

 • Is er duidelijk gecommuniceerd met medewerkers over de impact en de genomen maatregelen?
 • Is overwogen om het NU te gebruiken?
 • Is het mogelijk om de loonkosten te beperken door tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet te verlengen of de flexibele schaal aan te passen?

Deel dit artikel:

Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op linkedin

gerelateerde berichten