Wijzigingen in de 30% regeling vanaf 2019

Zoals u wellicht heeft gehoord, is de duur van de 30% regeling met ingang van januari 2019 verkort. Dit geldt ook voor degenen aan wie de 30% regeling al vóór 2019 is toegekend. 

Hieronder kunt u zien wat er is veranderd en wat dit voor u betekent.

30%-uitspraak gewijzigd 2019

Uw 30% regeling is vóór 1 januari 2012 verleend

De duur van uw beschikking is maximaal 10 jaar, mits u deze binnen 4 maanden na indiensttreding in Nederland heeft aangevraagd.

Uw 30% regeling is verleend tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2019

De duur van uw beschikking is maximaal 8 jaar. Door een overgangsregeling kan de einddatum van de beschikking veranderen, hieronder kunt u zien wat uw nieuwe einddatum zal zijn. U krijgt hiervoor geen nieuwe beschikking, dus het is aan u en uw werkgever om de nieuwe einddatum bij te houden.

Einddatum jaar op uw beschikking:Nieuwe einddatum:
2019 of 2020Blijft hetzelfde als vermeld op uw beschikking
2021, 2022 of 202331 december 2020
2024 of hogerDe einddatum op uw beschikking minus 3 jaar

Uw 30% regeling wordt verleend na 1 januari 2019

Uw beschikking is maximaal 5 jaar geldig.

Voorwaarden:

U komt in aanmerking voor de 30% regeling als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent van buiten Nederland aangeworven.
  • U heeft een arbeidsovereenkomst.
  • Uw specifieke expertise is schaars op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit is duidelijk als een van de volgende situaties op u van toepassing is:
    • Uw fiscale salaris in 2019 is minimaal € 37.743 (2018: € 37.296) exclusief de belastingvrije vergoeding.
    • U bent jonger dan 30 jaar en hebt een Nederlandse master in wetenschappelijk onderwijs of een buitenlandse opleiding van hetzelfde niveau en uw fiscale salaris is minimaal € 28.690 in 2019 (2018: € 28.350).
    • U doet wetenschappelijk onderzoek bij een geregistreerde onderzoeksinstelling. Dan komt u altijd in aanmerking voor de 30% regeling.
  • In de 2 jaar voorafgaand aan uw eerste werkdag in Nederland woonde u minimaal 16 maanden buiten Nederland en minimaal 150 kilometer van de Nederlandse grens.

Als u hulp wilt van Expatax met uw aanvraag van de 30% regeling, klik dan hier om verder te lezen over onze procedure en het proces te starten. Als u wilt controleren of u in aanmerking komt voor de regeling, gebruik dan onze handige online tool.