Nederlandse belasting

Kan een werkgever voor de werknemer belastingvrij een werkplek thuis regelen?

Corona werkt vanuit huis

Als een werknemer thuis moet werken - bijvoorbeeld vanwege het coronavirus - kan de werkgever die thuiswerkplek belastingvrij inrichten als aan bepaalde criteria wordt voldaan.

Voor de werkplek thuis zijn vergoeding, uitkeringen of verstrekking binnen de zogenaamde werkgerelateerde kostenregeling (WKR) onderworpen aan een specifieke vrijstelling voor arbeidsomstandighedenvoorzieningen en een specifieke vrijstelling voor gereedschappen, computers, mobiele communicatieapparatuur en dergelijke apparatuur indien deze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium.

Een gerichte vrijstelling gaat niet ten koste van de vrije ruimte van de WKR en is alleen van toepassing als u de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling als eindheffingsloon aanwijst. Dit zal in de loonadministratie moeten gebeuren.

Arbo voorzieningen

Arbo-voorzieningen op de werkplek thuis kunnen door de werkgever worden vergoed, verstrekt of ter beschikking worden gesteld. De gerichte vrijstelling is van toepassing indien:

 • de arbeidsomstandighedenvoorzieningen zijn gerelateerd aan de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet;
 • de medewerker maakt (gedeeltelijk) gebruik van de voorzieningen op de werkvloer;
 • voor die voorzieningen betaalt de werknemer geen eigen bijdrage;
 • het interieur van de werkplek thuis voldoet aan de volgende eisen van de Arbeidsomstandighedenwet:
  - De werkplek van een thuiswerker is zo ingericht dat de werknemer zittend en ergonomisch verantwoord zijn werk zoveel mogelijk kan doen.
  - Op de werkplek zijn voorzieningen aanwezig voor efficiënte kunstverlichting.

Voorbeelden van voorzieningen die onder deze gerichte vrijstelling vallen als ze aan de voorwaarden voldoen zijn: een bureaustoel, een tafel en een bureaulamp.

Noodzaakcriterium

Het noodzakelijkheidscriterium is van toepassing als:

 • naar het redelijk oordeel van de werkgever is de voorziening noodzakelijk voor de goede vervulling van de dienstbetrekking;
 • de werkgever betaalt de voorziening en draagt de kosten niet door aan de werknemer;
 • de werknemer moet de voorziening teruggeven of de restwaarde van deze voorziening terugbetalen aan de werkgever als hij deze niet meer nodig heeft voor tewerkstelling.

"Noodzakelijk" betekent dat de werknemer de voorziening nodig heeft en gebruikt voor zijn werk. Dit omvat alle vormen van tools, computers, mobiele communicatie en soortgelijke apparatuur.

Een werknemer kan een privévoordeel hebben van de faciliteit. De werkgever hoeft deze uitkering niet als loon te rekenen.

Voorbeeld 1. Internet en telefoon

Als een werkgever het nodig vindt dat zijn werknemer een internetverbinding heeft om thuis te werken, kan hij dit belastingvrij vergoeden. De vergoeding valt dan onder de gerichte vrijstelling. Het privé-voordeel van de werknemer wordt niet meegeteld als belast loon.

De vergoeding voor abonnementskosten van de vaste telefoon bij de werknemer thuis valt niet onder de gerichte vrijstelling. De gerichte vrijstelling geldt alleen voor mobiele communicatiemiddelen.

De vergoeding van abonnementskosten van een mobiele telefoon valt wel onder de gerichte vrijstelling als deze voldoet aan het noodzakelijkheidscriterium.

Voorbeeld 2. Hoeveelheid internetverbinding

Een werkgever vergoedt de kosten van internet thuis aan zijn werknemer. De vergoeding voldoet aan het noodzakelijkheidscriterium. De werknemer heeft een abonnement afgesloten op een 3-in-1 pakket (internet, telefoon en televisie) bij een provider. Welk bedrag valt onder de gerichte vrijstelling?

U moet bepalen welk deel van de rekening voor internet bestemd is. U kunt controleren wat de provider in rekening brengt voor een afzonderlijk internetabonnement. Dat deel valt onder de gerichte vrijstelling.

Als de werkgever ook de rest vergoedt, is dat deel belast loon.

Similar Posts