Betalingsproblemen door corona-crisis? Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers inclusief zelfstandigen.

Verlenging van betalingstermijn

Bijgewerkt op 3 april 2020

De Belastingdienst neemt maatregelen om de gevolgen van de corona-crisis voor ondernemers te verzachten. Ben je ondernemer of freelancer en heb je betalingsproblemen door de corona-crisis? Dan kunt u bij de Belastingdienst een bijzondere verlenging van de betaling aanvragen. U kunt ook uw voorlopige aanslag aanpassen.

Uitstel van betaling

Wat verandert er?

  • U kunt nu online een bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden aanvragen.
  • U kunt voor meerdere soorten belastingen in één keer uitstel van betaling aanvragen.
  • De voorwaarden voor het aanvragen van uitstel langer dan 3 maanden zijn versoepeld.
  • Er wordt een regeling getroffen voor bedrijven met een zogenaamde g-rekening, die veel wordt gebruikt in de bouw- of uitzendbranche.

Vraag online uitstel aan

Met het online formulier “Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden” vraagt u automatisch in één keer uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting.

Als u dit formulier indient, schorst de belastingdienst de invordering voor al deze aanslagen onmiddellijk voor een periode van 3 maanden. U hoeft niets anders te doen.

Let op!

Blijf op tijd uw belastingaangiften indienen. En wacht tot u een aanslag ontvangt. Alleen dan kunt u een speciale uitstel van betaling aanvragen. Als er nog geen aanslag is, kan de belastingdienst uw verzoek niet in behandeling nemen.

Hoe werkt het?

U logt in met uw DigiD. De belastingdienst heeft gekozen voor deze manier van inloggen omdat het formulier ook bedoeld is voor zelfstandigen en eenmanszaken. Met DigiD kan elke ondernemer snel, eenvoudig en veilig inloggen.

Is uw bedrijf een rechtspersoon? Dan moet een werknemer of een fiscaal dienstverlener inloggen met zijn eigen DigiD.

De DigiD waarmee u inlogt, wordt niet opgeslagen. De belastingdienst maakt er verder geen gebruik van. In het formulier vult u de gegevens van het bedrijf in, inclusief RSIN of BSN. Wanneer de belastingdienst uw verzoek tot bijzonder uitstel van betaling verwerkt, zullen zij deze gegevens gebruiken.

Als u geen online aanvraag wilt indienen

U kunt ook schriftelijk een verzoek tot uitstel van betaling met 3 maanden aanvragen. Stuur hiervoor een brief aan de belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en geeft u aan dat u door de corona-uitbraak betalingsproblemen ondervindt.

Stuur uw verzoek tot uitstel gemotiveerd naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

De belastingdienst behandelt uw schriftelijke verzoek om uitstel van betaling op dezelfde manier als een online verzoek.

Uitstel voor meer soorten belastingen in één keer

De belastingdienst wil onnodig werk voor ondernemers voorkomen. U hoeft dus maar 1 verzoek tot uitstel in te dienen. Krijgt u ondertussen nieuwe aanslagen? Voor die nieuwe aanslagen stopt de belastingdienst ook met de invordering. U hoeft dus niet per belastingaanslag apart uitstel aan te vragen. Dit geldt voor alle uitstelverzoeken die sinds 12 maart 2020 zijn ingediend.

De mogelijkheid van uitstel is nu van toepassing op meer soorten belastingen. U kunt al uitstel van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting (btw) aanvragen. Daarnaast kunt u nu ook uitstel aanvragen voor kansspelbelasting, accijnzen, verbruiksbelasting op niet-alcoholische dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Voor al deze belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid in ieder geval tot 19 juni 2020.

Uitstel voor langer dan 3 maanden

Een betalingstermijn van 3 maanden is mogelijk te kort voor u. Dan kunt u uitstel aanvragen voor een periode langer dan 3 maanden. De voorwaarden hiervoor zijn versoepeld.

Is uw totale belastingschuld momenteel minder dan € 20.000? In dat geval kunt u nu uitstel van meer dan 3 maanden krijgen door een schriftelijk verzoek aan de belastingdienst te sturen tezamen met documenten waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen en reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van de afgelopen maanden.

Ligt uw totale belastingschuld momenteel boven de € 20.000? Dan heeft de belastingdienst een verklaring nodig van een zogenaamde derde deskundige, zoals een externe accountant of brancheorganisatie.
De derde deskundige moet aangeven dat het aannemelijk is dat de financiële problemen voornamelijk zijn veroorzaakt door de corona-crisis. De belastingdienst zal hierover binnenkort meer informatie geven.

Boetes

U kunt een aanslag met boete krijgen als u de omzetbelasting of de loonaangifte niet op tijd betaalt vanwege het gevraagde uitstel van betaling als gevolg van de corona-crisis. Als u uitstel van betaling aanvraagt, heft de belastingdienst deze boete automatisch op. U hoeft deze boete niet te betalen en u hoeft geen bezwaarschrift in te dienen.

Schriftelijke ontvangstbevestiging

U ontvangt van de belastingdienst een schriftelijke bevestiging van ontvangst van uw verzoek. U ontvangt slechts 1 ontvangstbevestiging, ook als het verzoek tot uitstel bedoeld is voor meerdere aanslagen. De belastingdienst doet zijn best om dat zo snel mogelijk te doen. Maar ze verwachten veel verzoeken. Daarom kan het even duren.

Melding betalingsonmacht

Is het volgende op u van toepassing?

  • U doet uw verzoek als bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is en onderworpen is aan vennootschapsbelasting;
  • en uw bedrijf kan de loonbelasting en / of omzetbelasting niet betalen.

Dan ziet de belastingdienst uw verzoek om uitstel van betaling in principe ook als een melding van betalingsonmacht. De belastingdienst beoordeelt deze melding van betalingsonmacht en u krijgt hiervan afzonderlijk bericht.

Deblokkeer g-account

Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de belastingdienst verzoeken om deze rekeningen te laten deblokkeren. Normaal wordt dan alleen het zogenoemde overschot op de g-rekening vrijgegeven. Door de coronacrisis kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn opgelegd als (naheffings)aanslagen loonheffingen of btw. Voor die aanslagen moet u dan wel eerst bijzonder uitstel van betaling vragen vanwege de coronacrisis. De verruimde deblokkeringsmogelijkheid geldt dan voor bedragen waarvoor de belastingdienst bijzonder uitstel heeft verleend. Dit geeft u dezelfde voordelen als ondernemers zonder g-account. De belastingdienst kan hiervan afwijken bij fraude of oneigenlijk gebruik van de g-rekening.

Vermindering van uw voorlopige aanslag

Verwacht u door de corona-uitbraak een lagere winst en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag hiervoor uw inkomen.

Expatax kan dit voor onze klanten regelen.

Deel dit artikel:

Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op linkedin

gerelateerde berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *