Bedrijf

Zijn de kosten aftrekbaar als u een thuiskantoor heeft?

Thuiskantoor

Het lijkt aantrekkelijk: wonen en werken in één gebouw. Maar een thuiskantoor is lang niet altijd fiscaal aantrekkelijk. De fiscale regels rond een thuiskantoor zijn complex. Wanneer is uw werkplek ook een werkplek voor de Belastingdienst? Zijn de kosten aftrekbaar? Waar moeten u, uw bedrijf en uw werkplek dan aan voldoen?

Er is onder andere een verschil in de behandeling van een kwalificerende en een niet-kwalificerende werkplek. Daarnaast gelden voor een ondernemer met een eenmanszaak, vof of maatschap andere regels dan voor een ondernemer met een BV. En hoe zit het met de btw?

Kwalificerende werkruimte

Allereerst is het belangrijk om te bepalen of er een in aanmerking komende werkruimte is. Hiervoor moet uw werkplek voldoen aan de criteria voor onafhankelijkheid en inkomen.

Onafhankelijkheidscriterium

Uw werkplek voldoet aan het onafhankelijkheidscriterium als deze zo onafhankelijk is dat deze duidelijk herkenbaar is. De werkruimte moet in ieder geval een eigen entree en sanitair hebben. Dit betekent dat de werkruimte ook aan een derde partij kan worden verhuurd.

Aandacht!

Een werkruimte in een woonkamer, slaapkamer of zolder wordt in ieder geval niet beschouwd als kwalificerende werkruimte. Een garage omgebouwd tot kantoor met eigen ingang en eventueel sanitair.

Inkomenscriterium

Uw werkplek voldoet aan het inkomenseis als u een groot deel van uw inkomen in of vanuit deze ruimte verdient. Als dit uw enige werkruimte is, moet u minimaal 30% van uw inkomen in de kamer en minimaal 70% in of vanuit de kamer verdienen. Als u een andere werkruimte buiten uw huis heeft, moet u minimaal 70% van uw inkomen in de werkruimte verdienen.

Ondernemers met een eenmanszaak, vof of partnerschap

Omdat de werkruimte eigendom is van de eigenaar (natuurlijke persoon) en niet van de eenmanszaak, vof of maatschap, is het voor de bepaling van de fiscale winst noodzakelijk om onderscheid te maken tussen zaken die gebruikt worden voor het bedrijf en zaken die niet gebruikt voor het bedrijf. Dit noemen we asset labelling.

De werkruimte is te beschouwen als bedrijfsmiddel als deze juridisch of structureel te scheiden is van de woning. Als dit niet het geval is, kunt u ervoor kiezen om de hele woning (inclusief de werkruimte) te markeren als bedrijfsmiddelen, als ten tijde van de aankoop van de woning ten minste 10% van de woning bedoeld was om te worden gebruikt ten behoeve van het bedrijf . In andere gevallen vormt de werkruimte privéactiva. De fiscale behandeling van uw werkplek hangt af van de manier waarop deze wordt gelabeld: als privévermogen of als bedrijfsvermogen.

Zelfs als minder dan 10% van het huis wordt gebruikt ten behoeve van het bedrijf, kunt u het huis ook markeren als bedrijfsactiva als u kunt aantonen dat het huis ook dienstbaar is aan het bedrijf. Omdat er bijvoorbeeld ten tijde van de aankoop een gezamenlijke aankoop was van het bedrijf en de woning, is toezicht op het bedrijf mogelijk vanuit de woning, is er een gemeenschappelijke toegangsweg en dergelijke.

Woning is privé-eigendom

U mag de kosten van een niet-kwalificerende werkruimte niet aftrekken van uw winst. Deze werkruimte valt gewoon onder de eigenwoningregeling.

De eigenwoningregeling is niet van toepassing op een in aanmerking komende werkruimte. Dit betekent dat de werkruimte niet meetelt voor de eigenwoningformule: de waarde van de werkruimte en het daarbij behorende deel van de (hypotheek) geldlening moet u in box 3 aangeven als onroerend goed en schuld. U mag de kosten van de werkruimte uit uw winst. Deze aftrek is echter beperkt tot de uitkering die u moet aangeven in box 3 voor de werkruimte.

Daarnaast mag u ook de kosten aftrekken die normaal door een huurder worden gedragen (de kosten van de huurder). Hieronder vallen bijvoorbeeld energiekosten, kosten inboedelverzekering en kosten klein onderhoud.

Woning is zakelijk kapitaal

Als de werkruimte als bedrijfsmiddel wordt bestempeld, kunt u de kosten van uw winst aftrekken. De werkruimte valt dan niet onder de eigenwoningregeling, maar wordt belast als onderdeel van uw bedrijfswinsten. Dit betekent dat u de werkruimte niet meeneemt in de bepaling van de eigenwoningformule en dat bijvoorbeeld een eventuele boekwinst op een verkoop wordt belast.

Als u de gehele woning (inclusief de werkruimte) als bedrijfsmiddelen heeft bestempeld, kunt u alle kosten (met uitzondering van huurderskosten die betrekking hebben op het deel van de woning) van uw winst aftrekken. Voor het privégebruik van uw woning dient u wel rekening te houden met een bijtelling van een bepaald percentage van de WOZ-waarde. Voor de meeste woningen is dit in 2020 1.55%. Bij een niet-kwalificerende werkruimte moet je de WOZ-waarde van de gehele woning als uitgangspunt nemen; Bij een kwalificerende werkruimte moet u de WOZ-waarde van de woning exclusief de werkruimte als uitgangspunt nemen. In het geval van split asset labeling (residentieel deel van het privévermogen / zakelijk deel van het bedrijfsvermogen), wordt deze toevoeging weggelaten in het geval van een kwalificerende werkruimte.

Werkruimte in gehuurde accommodatie

Kwalificerende werkruimte

U kunt een evenredig deel van de huurprijs en de huurderslasten aftrekken bij een in aanmerking komende werkruimte in een huurwoning.

Niet-kwalificerende werkruimte

Als minimaal 10% van de woning bestemd is voor gebruik ten behoeve van de onderneming, kunt u er ook voor kiezen om de huurwet van de gehele woning tot 2016 als bedrijfsmiddelen te bestempelen. Dan kunt u de huur aftrekken, ook in de bij niet-kwalificerende woonruimte, maar wel een bepaald percentage van de WOZ-waarde van de gehele woning. Bij een niet kwalificerende werkruimte moest u de WOZ-waarde van de gehele woning als uitgangspunt nemen en bij een kwalificerende werkruimte de WOZ-waarde van de woning exclusief de arbeid ruimte als uitgangspunt. Als u huurtoeslag heeft ontvangen, wordt de aftrek met deze toeslag verminderd.

Houd er rekening mee dat!

De aanwijzing van de huurwet als bedrijfsmiddel gebeurt in de eerste belastingaangifte waar dit een rol speelt. Dit betekent dat u dit doet in het jaar waarin de huur aanvangt of in het jaar waarin uw bedrijf start. Als de aangifte inkomstenbelasting over dat jaar nog niet is afgerond, kunt u alsnog gebruikmaken van deze aftrekpost, ook met terugwerkende kracht. Staatssecretaris van Financiën Wiebes heeft al aangegeven dat het in gevallen waarin de aangifte inkomstenbelasting al definitief is vastgesteld, niet meer als bedrijfsmiddel kan worden aangemerkt. U kunt dan in 2016 en voorgaande jaren geen gebruik meer maken van de aftrek.

Als gevolg van wetswijziging is het sinds 1 januari 2017 niet meer mogelijk om aftrek te krijgen voor niet-kwalificerende werkruimte als je de huurwet als bedrijfsmiddelen bestempelt.

Dit geldt ook voor bestaande zaken die vóór 1 januari 2017 het huurrecht al als bedrijfsmiddel hebben aangemerkt. Bij een kwalificerende werkruimte blijft de aftrek ook mogelijk sinds 2017.

Ondernemers met een bv

Werk je vanuit een privébedrijf, dan geldt ook het onderscheid tussen een kwalificerende en een niet kwalificerende werkplek.

Kwalificerende werkruimte

De werkruimte valt voor jou als directeur-aandeelhouder (DGA) in box I (de TBS-regeling). Dit betekent dat de vergoeding op commerciële gronden moet worden bepaald. De vergoeding is aftrekbaar van de winst van de BV en vormt inkomen in box 1 voor de DGA, na aftrek van alle aan de werkruimte toerekenbare kosten, zoals verwarming en verlichting. Dit geldt ook voor verzekeringen, onderhoud, meubilering en bedrijfskosten. Op dit belastbare inkomen mag u toch de TBS-vrijstelling van 12% aftrekken.

De eigenwoningregeling is niet van toepassing op een in aanmerking komende werkruimte. Dit betekent dat u voor de bepaling van de eigenwoningformule de werkruimte niet meetelt: de waarde van de werkruimte en het daarbij behorende deel van de (hypotheek) geldlening moet op de balans van uw dienstbetrekking worden vermeld in box 1. U heeft ook geen last van hypotheekrenteaftrekbeperkingen, zoals de maximale aftrek tot een tarief van 46% (2020).

Een nadeel is dat als de woning wordt verkocht, de verkoopwinst die op de werkruimte / het kantoor wordt behaald, onderworpen is aan inkomstenbelasting. Bij eventuele schade is dit uiteraard ook aftrekbaar.

Niet-kwalificerende werkruimte

Een niet-kwalificerende werkruimte valt onder de eigenwoningregeling: de eigenwoningformule wordt berekend over de woning inclusief de werkruimte. Eventuele vergoedingen voor de werkruimte worden behandeld als loon voor de AVV. Het is echter mogelijk om de vergoeding aan te wijzen als laatste belastingcomponent in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Dan betaalt uw BV geen belasting, zolang het totaal van alle vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte niet meer bedraagt dan 1,7% van het totale fiscale loon in uw BV (1,2% voor het loon boven € €). 400.000). Bij overschrijding van deze gratis vergoeding betaalt uw BV 80% eindbelasting over het meerdere. De loonkosten zijn aftrekbaar van de winst.

Bij niet kwalificerende werkplekken is er een beperkt recht op aftrek van kosten. Kosten van de werkruimte, inclusief de inrichtingskosten, mogen niet worden afgetrokken. Deze kosten zijn inclusief:

  • Energiekosten
  • Behang en schilderwerk
  • Bekleding
  • Kosten voor inventaris (bureau, kast, lamp, airco)

Inventariskosten die specifiek betrekking hebben op het beroep (beroepskosten) zijn niet inbegrepen in het concept installatiekosten van de werkruimte en zijn aftrekbaar. Deze omvatten computers, een tekentafel, archiefkasten, vitrines, telefoonapparatuur, enz.

BTW

BTW en ondernemers met een eenmanszaak, vof of partnership

Het onderscheid tussen kwalificerende en niet-kwalificerende werkruimte is voor btw niet van belang.

Voor btw-doeleinden is het van belang of de artikelen, zoals een werkruimte, zijn benut ten behoeve van uw bedrijf en of u hiermee btw-omzet behaalt. Als dat het geval is, kunt u deze artikelen labelen voor zakelijk btw-gebruik en de voorbelasting over zakelijk gebruik aftrekken. Hierbij kunt u denken aan btw op energie, onderhoud en apparatuur.

BTW en ondernemers met een BV

Als u als DGA de werkplek aan uw BV verhuurt, mag u de btw over deze werkplek niet aftrekken. Het verhuren van uw werkplek aan uw besloten vennootschap leidt niet tot ondernemerschap voor btw-doeleinden.

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *