Bedrijf

6 tips om uw betalingsverplichtingen onder controle te houden

Bedrijfsinkomsten

Uw bedrijf is liquide als u op korte termijn aan alle betalingsverplichtingen kunt voldoen. Maar de ontwikkelingen rond het coronavirus hebben invloed op uw bankrekening. U ziet uw inkomen dalen, maar de rekeningen, rente en belastingen moeten nog worden betaald. Rechtsaf? Met deze 6 tips houdt u uw betalingsverplichtingen onder controle.

Maak een liquiditeitsprognose: dat is uw basis

Weten wat uw liquiditeitspositie per week betekent, is misschien wel het belangrijkste dat u nu moet doen. Maar hoe doe je dat? Op zich is het niet zo moeilijk. U begint vandaag met uw banksaldo. Vervolgens zet u alle inkomsten die u per dag verwacht en de kosten die u van plan bent te doen hieronder. Dus: uw beginsaldo + uw inkomen - uw uitgaven = uw liquiditeitspositie gedurende die periode. En misschien doe je dit nu ook voor je privé-functie. Een pluspunt is prima, maar met een minpuntje moet je in actie komen.

Doe dit een paar weken of zelfs een paar maanden vooruit. Sterker nog, zolang je zicht hebt op je inkomen (opdrachten) en uitgaven. Op basis hiervan beslist u of er aanvullende financiering nodig is. Om ondernemers te huisvesten tijdens de huidige corona-crisis heeft de regering aanvullende regelingen getroffen.

Bekijk uw mogelijkheden

Nadat u de liquiditeitsprognose heeft opgesteld, bekijkt u afzonderlijk uw debiteuren, uw crediteuren, uw mogelijke voorraden en uw privé-uitgaven. In de volgende stappen analyseer je de verplichtingen en de mogelijke ruimte die je kunt creëren. Denk bijvoorbeeld aan het uitstellen van terugbetalingen aan uw bank (een bank is ook slechts een schuldeiser).

Neem contact op met uw debiteuren

Kunnen uw debiteuren nog steeds binnen de afgesproken termijn betalen? Neem contact met hen op om daar inzicht in te krijgen. Overweeg om korting te geven als ze vervroegd kunnen betalen. Dit kan mogelijk zijn voor ondernemers met klanten met een hoge afhankelijkheid. Dit kost uiteraard geld, maar u verzekert uzelf van contant geld.

Veel grote bedrijven werken met inkoopnummers (Purchase Order / PO-nummers). Wacht niet tot het einde van je opdracht of bestelling, maar regel ruim voor het versturen van je factuur een inkoopnummer. Heb je het niet op tijd? Dan duurt het vaak even voordat u dit nummer heeft en u uw factuur kunt opsturen. Vraag dus altijd hoe dit proces voor uw klant werkt.

Voor langere opdrachten kunt u mogelijk werken met subfacturen. Dit kan zelfs nog voordeliger zijn dan een aanbetaling in combinatie met een factuur aan het einde van uw opdracht.

Factoring is een specifieke financieringsoptie voor debiteuren. Bij deze vorm van debiteurenfinanciering financiert een factorbedrijf uw debiteuren, ook wel deposito genoemd. De factor betaalt uw openstaande facturen, zodat u direct het bedrag van de factuur ontvangt. De factor hiervoor betaalt u uiteraard een vergoeding.

Beoordeel uw voorraadpositie

Heeft u een voorraad? Zorg ervoor dat het werkbaar is voor een bepaalde bestelperiode, maar minimaliseer het. Voorraad kost geld. Afspraken met uw leveranciers over levertijden kunnen daarbij helpen. Af en toe 'nee' verkopen, hoeft op zich geen groot probleem te zijn. Zolang u de klant informeert wanneer deze wordt afgeleverd. Bereken wat dit betekent voor uw liquiditeitspositie. Dat is tenslotte de reden om uw voorraadpositie te beoordelen.

Zoek uit wie u nog geld schuldig is

Nu u grip heeft op uw debiteuren en aandelen, kijk naar uw crediteuren. Welke partijen hebben nog geld van uw bedrijf? Organiseer uw schuldeisers in gelijkwaardige groepen:

  1. Leveranciers van goederen en diensten met betrekking tot uw primaire bedrijfsproces, namelijk uw vak.
  2. Leveranciers van goederen en diensten voor uw bedrijf, zoals energieleveranciers en telefoonmaatschappijen.
  3. Uw verhuurder of uw hypotheekverstrekker.
  4. Belastingdienst, gemeenten en andere overheden.
  5. Personeel. Vast, tijdelijk, flexibel etc.

Controleer per crediteurgroep of u afspraken kunt maken over betalingen en of u gebruik kunt maken van afspraken.

Mogelijk kunt u met crediteuren uit de eerste groep betalingsregelingen overeenkomen. Een mogelijkheid is het opstellen van een betalingsschema. Dit betekent dat u ermee instemt het nog te betalen bedrag over een langere periode te spreiden. Dus in plaats van € 10.000 in één keer, betaal je de komende 4 maanden € 2.500.

Bij leveranciers in de tweede groep zijn vaak abonnementen betrokken. Beoordeel of deze abonnementen nog steeds van toegevoegde waarde zijn voor uw bedrijf. Het kan zelfs verstandig zijn om je pakket te herzien of bepaalde minder noodzakelijke extra's af te halen.

Voor uw schuldeisers uit de derde groep zijn er mogelijk afspraken om tijdelijk een korting te doen of een maand later te betalen. Er zijn inmiddels voorbeelden bekend waarbij huurders en verhuurders zijn overeengekomen om 50/50 te doen. Dus de huur voor meerdere maanden gehalveerd. Verhuurders doen hier regelmatig aan mee, omdat leegstand helemaal niets oplevert. Banken versoepelen hun terugbetalingsregelingen: maak hier gebruik van.

De vierde groep, de Belastingdienst, gemeenten en andere overheden hebben bijzondere maatregelen getroffen of werken daar momenteel aan. Een van de coronamaatregelen die de Belastingdienst heeft ingevoerd, is een uitstelregeling. Daarnaast heeft het kabinet de BBZ-regeling verbreed om de extreme situatie te verlichten. Deze tijdelijke inkomenssteun voor zelfstandigen en kleine bedrijven moet bij uw gemeente worden aangevraagd.

Eindelijk uw personeel in de vijfde groep. Dit is jouw goud, dus wees daar voorzichtig mee. Gemotiveerde medewerkers zetten ook een extra stap. Maar wat als u niet genoeg werk heeft voor uw personeel? Kijk dan welke afspraken voor jou van toepassing zijn, zoals de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Arbeidsretentie (NU).

Particuliere uitgaven

Wat u voor uw bedrijf doet, kan ook voor uw privésituatie worden gedaan. Stel dus ook een particulier budget op voor de komende periode. Het is voor iedereen een persoonlijke beslissing welke uitgaven essentieel, belangrijk en niet noodzakelijk zijn. Loop door uw abonnementen en beoordeel of u betaalt voor iets dat u niet gebruikt of gebruikt.

Similar Posts