De 30%-uitspraak

Belastingvrije vergoeding van 30 procent

The 30% ruling is a tax advantage for incoming employees who are working in the Netherlands. When the appropriate requirements are met, the employer is allowed to grant a tax free allowance amounting to 30 per cent of the salary which is subject to Dutch payroll tax. The consequence is that the taxable part of the salary is reduced to 70% and on top of that the 30% allowance is paid so that the total stays 100%. The tax free allowance is considered as compensation for extra territorial expenses a foreign employee has for working outside their home country. The employer can also reimburse these extra territorial expenses instead, but to be able to do this, the employee will need to supply all receipts to the employer so that they can be checked and then reimbursed. This is obviously a lot of extra work, especially if it needs to be done for multiple employees. It is therefor more common to apply for the 30% ruling. The 30% allowance will be included in the salary in such a way that the costs for the employer will not be higher, while the employee has a higher net salary.

Sollicitatiegesprek expat 30 procent regeling

Profiteer van onze ervaring met de 30% regeling!

Expatax kan u assisteren bij de hele sollicitatieprocedure. We hebben veel ervaring met de 30%-uitspraak en het aanvraagproces, aangezien we veel bedrijven als klant hebben voor wie we alle verzoeken namens hun werknemers behandelen. We hebben meer dan 15 jaar ervaring en hebben duizenden aanvragen ingediend met een hoog slagingspercentage.

Specifieke expertise

Om voor de uitspraak in aanmerking te komen, moet de expat een werknemer zijn die in het buitenland is ingehuurd of door een werkgever is overgeplaatst om in Nederland te werken en die specifieke deskundigheid heeft die schaars of afwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt. 

Salarisvereiste

Voor de beoordeling of een ingeschreven werknemer beschikt over specifieke deskundigheid die schaars of afwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt, is op 1 januari 2012 een minimumloonvereiste ingevoerd. Deze salarisvereiste heeft de opleidingsplicht vervangen en de vereiste relevante werkervaring.

 202020192018
Minimaal vereist belastbaar salaris (70%):€ 38.347 (bruto € 54.781)€ 37.743 (bruto € 53.919)€ 37.296 (bruto € 53.280)
Voor werknemers onder de 30 jaar die een masterdiploma hebben behaald aan een buitenlandse universiteit is het minimaal vereiste belastbare salaris (70%)€ 29.149 (bruto € 41.641)€ 28.690 (bruto € 40.986)€ 28.350 (bruto € 40.500)

If you conduct scientific research at a specific research institution, a salary requirement is not applicable. 

De belastingvrije vergoeding mag lager zijn dan 30%

Since the law requires a minimum taxable salary and doesn’t mention the gross salary and also states that under the 30% ruling a tax free allowance can be paid of up to 30%, it is possible to reduce the tax free allowance to a lower percentage as such that the minimum required taxable salary is met.

Andere vereisten

Er zijn andere eisen waaraan moet worden voldaan, zoals dat de werknemer vooraf minimaal 150 km van de Nederlandse grens heeft gewoond (minimaal 16 maanden in de 24 maanden voor aanvang van de werkzaamheden in Nederland). Ook relevant is of de werknemer al dan niet eerder in Nederland heeft verbleven. En er zijn specifieke regels wanneer de werknemer van werkgever verandert.

U heeft een geldige beschikking voor de 30% regeling. De duur staat vermeld op de beschikking. Als u eerder stopt met werken, stopt ook de 30% regeling.

Er moet een aanvulling op de arbeidsovereenkomst worden gemaakt. Het is niet toegestaan het in de arbeidsovereenkomst genoemde brutosalaris te splitsen in een belastbaar deel van 70% en een niet-belastbaar deel van 30%. In plaats daarvan moet het brutosalaris worden verlaagd tot 70%, waarna een belastingvrije vergoeding van 30% kan worden betaald. Gevolg is dat ook alle rechten op basis van het brutosalaris worden verlaagd, zoals pensioen en sociale zekerheid.

Komt u in aanmerking voor de 30% regeling?

Doe onze online check om er direct achter te komen of u in aanmerking komt voor de 30% regeling.

Termijn

Als de 30% regeling na 1 januari 2019 wordt toegekend, dan is de beschikking maximaal 5 jaar geldig.

Als de 30% regeling aan u is toegekend tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2019, dan is de duur van de beschikking maximaal 8 jaar. Door een overgangsregeling kan de einddatum van de beschikking veranderen, hieronder kunt u zien wat uw nieuwe einddatum zal zijn. U krijgt hiervoor geen nieuwe beschikking, dus het is aan u en uw werkgever om de nieuwe einddatum bij te houden.

 • End date year on your grant: 2019 or 2020 -> new end date: remains the same as stated on your grant
 • End date year on your grant: 2021, 2022 or 2023 -> new end date: 31st of December 2020
 • End date year on your grant: 2024 or later -> new end date: the end date on your grant minus 3 years 

Heeft u een vraag over de 30% regeling?

In onze Knowledge Base hebben we veel vragen beantwoord over de 30% regeling. Onderwerpen zijn onder meer de voorwaarden, looptijd, toepassing, fiscale gevolgen etc.

Vragen beantwoord in onze Knowledge Base

 1. De 30% regeling eindigt wanneer de werknemer met verlof wordt gestuurd
 2. Is er een periode van minimaal verblijf in Nederland om gebruik te maken van de 30% regeling?
 3. Wie is een jonge master waarvoor een lager salaris is vereist?
 4. Hoelang duurt de aanvraag voor de 30% regeling? Wanneer ontvang ik een reactie?
 5. Krijg ik bij het verlaten van mijn werkgever een bevestiging van de belastingdienst dat de 30% regeling eindigt?
 6. Spaarrekeningen en de 30% regeling. Ik heb buitenlandse bankrekeningen. Wat moet ik aangeven?
 7. 30% regeling en verandering van werkgever: toegekend voor 8 of voor 5 jaar?
 8. Waar kan ik een kopie krijgen van de bevestiging van de 30% regeling?
 9. Kan de 30% regeling worden verlengd?
 10. Is het mogelijk om de 30% regeling te krijgen als ik via mijn eigen BV werk?
 11. Ik ben een jonge master met 30% regeling. Wat gebeurt er als ik 30 word? Zal de salariseis hoger zijn?
 12. Is de 30% regeling van toepassing op de partner? Kan de partner ook een buitenlands rijbewijs omwisselen?
 13. Kan ik de 30% regeling behouden als ik zelfstandige word?
 14. Hoe wordt de 30% vergoeding geregeld tussen werkgever en werknemer?
 15. Wat zijn de gevolgen voor mijn salaris van de 30% regeling?
 16. Ik ben eerder in Nederland geweest. Is dit van invloed op de maximale periode dat ik de 30% regeling kan krijgen?
 17. 30% regeling voor een terugkerende expat - hoe wordt de periode van 25 jaar berekend?
 18. Is de 30% regeling van toepassing als ik een tijdelijk contract heb?
 19. Maakt een nieuwe aanvraag voor de 30% regeling een kans als een eerdere aanvraag in het verleden is afgewezen (en meer specifiek als de regeling sindsdien is gewijzigd)?
 20. De 150 km afstandseis in de 30% regeling leidt volgens de advocaat-generaal niet tot een duidelijke overcompensatie
 21. Een looptijd van 25 jaar van de kortingsregeling van de 30%-uitspraak leidt niet tot verboden discriminatie
 22. Voortzetting van de 30%-uitspraak is in strijd met de vereiste van drie maanden
 23. 30% uitspraak voor terugkeer Nederlander
 24. Wat zijn de gevolgen voor de WW en het bedrijfspensioen als ik de 30%-regeling heb?
 25. Kan ik de hypotheekrente voor mijn hoofdverblijf aftrekken als ik de 30%-regeling heb?
 26. Kunnen naast de 30%-regeling dubbele woonlasten belastingvrij worden vergoed?
 27. De 30%-uitspraak wordt berekend op basis van het huidige loon. Wat houdt dit in?
 28. Kan de 30%-uitspraak met terugwerkende kracht worden verleend?
 29. Is de 30%-uitspraak van toepassing op een ontslagvergoeding?
 30. Kom ik in aanmerking voor de 30%-uitspraak?
 31. Ik ben eerder in Nederland geweest. Is dit van invloed op de maximale periode dat ik de 30% regeling kan krijgen?
 32. Welke kosten kunnen als extra territoriale kosten worden beschouwd?
 33. Als de werknemer van werkgever verandert, moet er dan een nieuwe aanvraag worden ingediend?
 34. Is het mogelijk om pensioen op te bouwen over de 30% vergoeding?
 35. Is de 30% regeling ook van toepassing op personen die aan alle voorwaarden voldoen maar permanent ingezetene worden?
 36. Verlies ik de 30% regeling als ik de Nederlandse nationaliteit krijg?
 37. Schoolgeld voor een internationale school en de 30% regeling.
 38. Kan de 30% regeling reeds gedurende de aanvraag in de salarisadministratie worden toegepast?
 39. Kan ik de 30% regeling nog aanvragen als ik al in Nederland ben?
 40. Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 30% regeling?
 41. Wat is er veranderd met betrekking tot de 30% regeling sinds 1 januari 2012?
 42. Kan de 30%-uitspraak lager zijn dan 30%?

Opmerkingen