De regeling

Belastingvrije vergoeding van 30 procent

 

De 30% regeling is een belastingvoordeel voor inkomende werknemers die in Nederland werken. Indien aan de gestelde eisen is voldaan, mag de werkgever een belastingvrije vergoeding toekennen van 30 procent van het salaris, dat is onderworpen aan de Nederlandse loonbelasting. Het gevolg is dat het belastbare deel van het salaris wordt verlaagd tot 70% waar bovenop de onbelaste vergoeding van 30% wordt betaald, zodat het totaal 100% blijft. De belastingvrije vergoeding wordt beschouwd als vergoeding voor de extra territoriale kosten die een buitenlandse werknemer heeft voor werken buiten zijn eigen land. De werkgever kan in plaats daarvan ook deze extra territoriale kosten vergoeden, maar om dit te kunnen doen, moet de werknemer alle bonnen aan de werkgever overleggen, zodat deze kunnen worden gecontroleerd en vervolgens vergoed. Dit is natuurlijk veel extra werk, zeker als het voor meerdere medewerkers moet gebeuren. Het is daarom gebruikelijker om de 30% regeling aan te vragen. De onbelaste vergoeding wordt zodanig in het salaris verrekend dat de kosten voor de werkgever niet hoger worden, terwijl de werknemer een hoger netto salaris heeft.

Profiteer van onze ervaring met de 30% regeling!

Expatax kan u helpen met de hele aanvraagprocedure. We zijn zeer ervaren met de 30% regeling en het aanvraagproces, omdat we veel bedrijven als klanten hebben voor wie we namens hun werknemers alle verzoeken behandelen. We hebben meer dan 15 jaar ervaring en hebben duizenden aanvragen ingediend met een hoog slagingspercentage.

Specifieke expertise

Om voor de uitspraak in aanmerking te komen, moet de expat een werknemer zijn die in het buitenland is ingehuurd of door een werkgever is overgeplaatst om in Nederland te werken en die specifieke deskundigheid heeft die schaars of afwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt. 

Salarisvereiste

Voor de beoordeling of een ingeschreven werknemer beschikt over specifieke deskundigheid die schaars of afwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt, is op 1 januari 2012 een minimumloonvereiste ingevoerd. Deze salarisvereiste heeft de opleidingsplicht vervangen en de vereiste relevante werkervaring.

 202020192018
Minimaal vereist belastbaar salaris (70%):€ 38.347 (bruto € 54.781)€ 37.743 (bruto € 53.919)€ 37.296 (bruto € 53.280)
Voor werknemers onder de 30 jaar die een masterdiploma hebben behaald aan een buitenlandse universiteit is het minimaal vereiste belastbare salaris (70%)€ 29.149 (bruto € 41.641)€ 28.690 (bruto € 40.986)€ 28.350 (bruto € 40.500)

Als uwetenschappelijk onderzoek doet bij een specifieke onderzoeksinstelling, is een salarisvereiste niet van toepassing. 

De belastingvrije vergoeding mag lager zijn dan 30%

Aangezien de wet een minimaal belastbaar salaris vereist en het brutosalaris niet vermeldt en ook stelt dat onder de 30% regeling een belastingvrije vergoeding kan worden betaald tot 30%, is het mogelijk om de belastingvrije vergoeding te verlagen tot een lager percentage als zodanig dat aan het minimaal vereiste belastbare salaris wordt voldaan.

Heeft u een vraag over de 30% regeling?

In onze Knowledge Base hebben we veel vragen beantwoord over de 30% regeling. Onderwerpen zijn onder meer de voorwaarden, looptijd, toepassing, fiscale gevolgen etc.

Andere vereisten

Er zijn andere eisen waaraan moet worden voldaan, zoals dat de werknemer vooraf minimaal 150 km van de Nederlandse grens heeft gewoond (minimaal 16 maanden in de 24 maanden voor aanvang van de werkzaamheden in Nederland). Ook relevant is of de werknemer al dan niet eerder in Nederland heeft verbleven. En er zijn specifieke regels wanneer de werknemer van werkgever verandert.

U heeft een geldige beschikking voor de 30% regeling. De duur staat vermeld op de beschikking. Als u eerder stopt met werken, stopt ook de 30% regeling.

Er moet een aanvulling op de arbeidsovereenkomst worden gemaakt. Het is niet toegestaan het in de arbeidsovereenkomst genoemde brutosalaris te splitsen in een belastbaar deel van 70% en een niet-belastbaar deel van 30%. In plaats daarvan moet het brutosalaris worden verlaagd tot 70%, waarna een belastingvrije vergoeding van 30% kan worden betaald. Gevolg is dat ook alle rechten op basis van het brutosalaris worden verlaagd, zoals pensioen en sociale zekerheid.

Komt u in aanmerking voor de 30% regeling?

Doe onze online check om er direct achter te komen of u in aanmerking komt voor de 30% regeling.

Termijn

Als de 30% regeling na 1 januari 2019 wordt toegekend, dan is de beschikking maximaal 5 jaar geldig.

Als de 30% regeling aan u is toegekend tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2019, dan is de duur van de beschikking maximaal 8 jaar. Door een overgangsregeling kan de einddatum van de beschikking veranderen, hieronder kunt u zien wat uw nieuwe einddatum zal zijn. U krijgt hiervoor geen nieuwe beschikking, dus het is aan u en uw werkgever om de nieuwe einddatum bij te houden.

- Einddatum jaar op uw beschikking: 2019 of 2020 -> nieuwe einddatum: blijft hetzelfde als vermeld op uw beschikking
- Einddatum jaar op uw beschikking: 2021, 2022 of 2023 -> nieuwe einddatum: 31 december 2020
- Einddatum jaar op uw beschikking: 2024 of later -> nieuwe einddatum: de einddatum op uw beschikking minus 3 jaar 

Vragen beantwoord in onze Knowledge Base

 1. De 30% regeling eindigt wanneer de werknemer met verlof wordt gestuurd
 2. Is er een periode van minimaal verblijf in Nederland om gebruik te maken van de 30% regeling?
 3. Wie is een jonge master waarvoor een lager salaris is vereist?
 4. Hoelang duurt de aanvraag voor de 30% regeling? Wanneer ontvang ik een reactie?
 5. Krijg ik bij het verlaten van mijn werkgever een bevestiging van de belastingdienst dat de 30% regeling eindigt?
 6. Spaarrekeningen en de 30% regeling. Ik heb buitenlandse bankrekeningen. Wat moet ik aangeven?
 7. 30% regeling en verandering van werkgever: toegekend voor 8 of voor 5 jaar?
 8. Waar kan ik een kopie krijgen van de bevestiging van de 30% regeling?
 9. Kan de 30% regeling worden verlengd?
 10. Is het mogelijk om de 30% regeling te krijgen als ik via mijn eigen BV werk?
 11. Ik ben een jonge master met 30% regeling. Wat gebeurt er als ik 30 word? Zal de salariseis hoger zijn?
 12. Is de 30% regeling van toepassing op de partner? Kan de partner ook een buitenlands rijbewijs omwisselen?
 13. Kan ik de 30% regeling behouden als ik zelfstandige word?
 14. Hoe wordt de 30% vergoeding geregeld tussen werkgever en werknemer?
 15. Wat zijn de gevolgen voor mijn salaris van de 30% regeling?
 16. Ik ben eerder in Nederland geweest. Is dit van invloed op de maximale periode dat ik de 30% regeling kan krijgen?
 17. 30% regeling voor een terugkerende expat - hoe wordt de periode van 25 jaar berekend?
 18. Is de 30% regeling van toepassing als ik een tijdelijk contract heb?
 19. Maakt een nieuwe aanvraag voor de 30% regeling een kans als een eerdere aanvraag in het verleden is afgewezen (en meer specifiek als de regeling sindsdien is gewijzigd)?
 20. De 150 km afstandseis in de 30% regeling leidt volgens de advocaat-generaal niet tot een duidelijke overcompensatie
 21. Een looptijd van 25 jaar van de kortingsregeling van de 30%-uitspraak leidt niet tot verboden discriminatie
 22. Voortzetting van de 30%-uitspraak is in strijd met de vereiste van drie maanden
 23. 30% uitspraak voor terugkeer Nederlander
 24. Wat zijn de gevolgen voor de WW en het bedrijfspensioen als ik de 30%-regeling heb?
 25. Kan ik de hypotheekrente voor mijn hoofdverblijf aftrekken als ik de 30%-regeling heb?
 26. Kunnen naast de 30%-regeling dubbele woonlasten belastingvrij worden vergoed?
 27. De 30%-uitspraak wordt berekend op basis van het huidige loon. Wat houdt dit in?
 28. Kan de 30%-uitspraak met terugwerkende kracht worden verleend?
 29. Is de 30%-uitspraak van toepassing op een ontslagvergoeding?
 30. Kom ik in aanmerking voor de 30%-uitspraak?
 31. Ik ben eerder in Nederland geweest. Is dit van invloed op de maximale periode dat ik de 30% regeling kan krijgen?
 32. Welke kosten kunnen als extra territoriale kosten worden beschouwd?
 33. Als de werknemer van werkgever verandert, moet er dan een nieuwe aanvraag worden ingediend?
 34. Is het mogelijk om pensioen op te bouwen over de 30% vergoeding?
 35. Is de 30% regeling ook van toepassing op personen die aan alle voorwaarden voldoen maar permanent ingezetene worden?
 36. Verlies ik de 30% regeling als ik de Nederlandse nationaliteit krijg?
 37. Schoolgeld voor een internationale school en de 30% regeling.
 38. Kan de 30% regeling reeds gedurende de aanvraag in de salarisadministratie worden toegepast?
 39. Kan ik de 30% regeling nog aanvragen als ik al in Nederland ben?
 40. Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 30% regeling?
 41. Wat is er veranderd met betrekking tot de 30% regeling sinds 1 januari 2012?
 42. Kan de 30%-uitspraak lager zijn dan 30%?

Opmerkingen

7 reacties op “30% Ruling”

 1. 30% regeling

  Hallo allemaal,
  mijn naam is Donald en ik ben vanaf januari 2020 in Nederland gaan wonen en werken.
  Ik ben 25, heb een masterdiploma in Italië en kom in aanmerking voor de 30%-regel.
  Ik heb me in april al aangemeld voor de 30%Ruling, maar ik heb nog geen bevestiging ontvangen.
  Mijn vraag is: kan ik het alsnog krijgen als ik tussentijds van baan verander?

  1. 30% regeling

   voor zover ik weet ja, als je je op tijd hebt aangemeld, is je volgende aanvraag ook geldig. maar ik ben geen expert 🙂

  2. 30% regeling
   Arjan Enneman

   Verander je van baan tijdens de 30%-rulingaanvraagprocedure, dan kun je ook solliciteren bij je nieuwe werkgever. Als de beschikking voor je eerste baan wordt toegekend, wordt deze ook voor je volgende baan toegekend als je nog aan alle voorwaarden voldoet. Je hoeft dus niet te wachten met het wisselen van werkgever tot je bevestiging hebt gekregen van de Belastingdienst dat de 30%-ruling is toegekend.

  3. 30% regeling

   * De werknemer moet overgeplaatst worden of vanuit het buitenland worden geworven bij een Nederlandse werkgever
   Het is alleen mogelijk om aanspraak te maken op de 30%-uitspraak als u wordt overgeplaatst of gerekruteerd vanuit het buitenland. U moet aantonen dat u buiten Nederland woonde voordat u met uw huidige dienstverband in Nederland begon. Verder mag de werknemer niet meer dan acht maanden van de laatste 24 maanden voorafgaand aan de indiensttreding in Nederland binnen 150 km van de Nederlandse grens hebben gewoond. * - Naar mijn mening zie ik niet dat u in aanmerking komt ervoor.

   1. 30% regeling
    Arjan Enneman

    Voor zover ik begrijp, is Donald in januari 2020 in Nederland gaan wonen en werken. Daarvoor woonde hij in Italië. Hij vroeg de 30%-uitspraak aan binnen 4 maanden nadat hij begon te werken. Als Donald de baan heeft gevonden voordat hij naar Nederland verhuisde, wat ik aanneem, dan wordt hij gerekruteerd vanuit het buitenland. Als hij de baan vond nadat hij naar Nederland was verhuisd, kwam hij inderdaad niet in aanmerking. Hij zou dan als plaatselijk ingehuurd worden beschouwd.

 2. 30% regeling

  als ik net 30 (2020) ben geworden en mijn salaris het komende jaar niet gaat stijgen. loop ik het risico mijn 30%-belasting voor altijd kwijt te raken?

  Als ik in 2022 de criteria opnieuw respecteer, kan ik dan profiteren van de belastingheffing, ook al heb ik die gedurende 1 jaar niet meer gerespecteerd?

  Hartelijk dank voor uw antwoord en expertise,

  1. 30% regeling
   Arjan Enneman

   Als je (maand) salaris niet het vereiste salaris haalt voor werknemers van 30 jaar en ouder, dan verlies je inderdaad de 30%-regeling. Dit verandert niet als uw salaris in een volgend jaar toereikend is.

   Zien https://www.expatax.nl/knowledge-base/i-am-young-master-with-30-ruling-what-happens-if-i-become-30-will-the-salary-requirement-be-higher/

   Oplossing zou kunnen zijn om het belastingvrije bedrag te verlagen tot een lager percentage, waardoor het belastbare salaris boven het vereiste niveau blijft: https://www.expatax.nl/knowledge-base/can-the-30-ruling-be-less-than-30/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *